English version of this page

Om satsingen

Litteratur, kognisjon og emosjon (LCE) er et møtepunkt for tverrfaglig idéutveksling. Prosjektet fører litteraturvitenskap, lingvistikk, psykologi og nevrovitenskap sammen i en felles samtale om menneskets komplekse opplevelsesverden. Vi utforsker fagfeltene både teoretisk og empirisk, utvikler et undervisningsprogram, og knytter kontakter med internasjonale forskningsmiljø.

Mål

Som et av Det humanistiske fakultets faglige prioriteringsområder ønsker vi:

  • Etablere et miljø hvor særlig litteraturvitenskap og psykologi kan utvikle en felles forståelse av sinnet som er vitenskapelig fundert, kulturelt nedfelt og fenomenologisk rik.
  • Igangsette forskningsprosjekter som integrerer forskningsmetoder, begreper og materiale fra de ulike disiplinene som er involvert i satsingen, og som er internasjonalt rettet.
  • Implementere en tverrfaglig, innovativ undervisningspakke.
  • Bygge opp en portefølje av innovasjons- og formidlingsaktiviteter.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med sentre, forskningsnettverk og -grupper i Europa, USA og Australia. Samarbeidet fokuserer på empiriske tilnærminger til litteratur, kognitiv litteraturvitenskap, minnestudier og hukommelsesforskning og humaniora-tilnærminger til digitalisering.

Kontakt oss

Karin Kukkonen, Professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

karin.kukkonen@ilos.uio.no

22 85 48 72

Bakgrunn

Litteratur, kognisjon og emosjon ble dannet som en forskningsgruppe på ILOS i 2016, og har utviklet en samarbeidskultur for utveksling av tanker og idéer mellom fagdisiplinene litteraturvitenskap, lingvistikk og psykologi. I vår lesegruppe diskuterer vi det siste innen forskning, litterære tekster og prosjekter under arbeid.