English version of this page

Publikasjoner

Denne siden viser en oversikt over LCE-medlemmers publikasjoner siden prosjektets oppstart i 2016. Flere av disse ressursene er tilgjengelige på nett (åpen tilgang).

 

Bøker

2021

Bokomslag til Rebers bok Psychologie, blå bakgrunn og rosa klosser.Reber, RolfPsychologie: Grundlagen, Methoden, Therapien. C.H.Beck Wissen.

Boken Psychologie – Grundlagen, Methoden, Theorien gir en kort introduksjon til psykologi på tysk. Rolf Reber bruker eksempler fra hverdagen vår og forklarer hvordan disse henger sammen med konsepter fra behaviorisme, kognitiv psykologi, motivasjon, emosjoner og biologi. 

Tilgjengelig fra C.H.Beck Wissen (ekstern lenke)

 

 

 

2020

Bokomslag til Probability Designs, lys bakgrunn med overlappende streker.Kukkonen, KarinProbability Designs: Literature and Predictive Processing. Oxford University Press.

Uventede møter, berginger i siste liten og tilfeldigheter er gjenstand for diskusjon i Karin Kukkonens undersøkelse av litterære manipulasjoner og prediksjoner. Ved å kombinere kognitiv vitenskap og litteraturteori er boken et viktig bidrag i diskusjonen rundt litteraturens rolle for menneskelig tankevirksomhet.

Tilgjengelig fra  Oxford University Press (ekstern lenke)

 

 

2019

Bokomslag til The Power of the Wandering Mind. Hvit bakgrunn med flerfargede trekanter. Abstrakt.Eifring, Halvor, redaktør. The Power of the Wandering Mind: Nondirective Meditation in Science and Philosophy. Dayde Press

Gjennom 15 kapitler deler eksperter innen nevrovitenskap, medisin, psykologi og humaniora banebrytende perspektiver på hvordan "nondirective meditation" interagerer med hjernen, kroppen, tanker og kultur. 

Tilgjengelig fra Dyade Press (ekstern lenke)

 

 

 

 

 

 

Bokomslag til Psychology: the basics. Sirkel med tittel, omsluttet av menneskefigurer i forskjellige farger.Reber, RolfPsychology: The Basics. Routledge.

Vi spør oss ofte om hvorfor mennesker oppfører seg slik de gjør – spesielt når vi ser eller hører om merkelig atferd. Psychology: The Basics introduserer sentrale temaer innen kognitiv-, utviklings- og sosialpsykologi, behaviorisme, hjernen, følelser, personlighet, individuelle forskjeller og mentale lidelser.

Tilgjengelig fra Routledge (ekstern lenke)

 

 

 

 

 

 

 

Bokomslag med foto av et barn som lager grimaser til boken "Sentrale temaer innen kognitiv lingvistikk".

Šarić, Ljiljana & Maja Brada-Vukanović. Slike jezika: Temeljne kognitivnolingvisticke teme / Sentrale temaer innen kognitiv lingvistikk. Jesenski i Turk.

Boken diskuterer sentrale konsepter innen moderne kognitiv lingvistikk, og inneholder en stor oversikt over fagfeltet i Kroatia. Den egner seg for et bredt publikum som er interessert i  forholdet mellom språk og tanker, og hvordan mening oppstår i kommunikasjon. 

Tilgjengelig på kroatisk fra Jesenski i Turk (ekstern lenke)

 

2016

Bokomslag til Asian Traditions of Meditation. Mørk bakgrunn, statue med mønster som lukker øynene i forgrunnen.

Eifring, Halvor, redaktør. Asian Traditions of Meditation. University of Hawai'i Press.

Asian Traditions of Meditation gjør et dypdykk i asiatiske tradisjoner innen meditasjon, og ser dem samtidig fra et globalt perspektiv. Boken undersøker både historiske og generiske koblinger mellom meditative praksiser fra en rekke historiske perioder og deler av det euroasiatiske kontinentet.

Tilgjengelig fra Hawai'i University Press (ekstern lenke)

Eifrings kapitler "What Is Meditation?" og "Types of Meditation" er tilgjengelig i fulltekstversjon (ekstern lenke, engelsk).

 

 

 

 

 

Bokomslaget til Critical Feeling. Lys grønn bakgrunn med et tre formet som en hjerne.Reber, RolfCritical Feeling: How to Use Feelings Strategically. Cambridge University Press.

Hvordan kan lærere gjøre undervisningen spennende? På hvilke måter kan konsumere unngå unødig påvirkning? Hvordan tilegner vi oss raffinert smak, eller får oss selv til å tro på det vi ønsker å tro? Rolf Reber tar for seg disse spørsmålene og redegjør for hvordan vi kan løse personlige og samfunnsmessige problemer gjennom psykologi, filosofi og utdanning gjennom konseptet om "critical feeling." 

Tilgjengelig fra Cambridge University press (ekstern lenke)

 

 

 

 

 

 

Bokomslag til Å dykke etter sjøhester. Lys bakgrunn med en detaljert tegning av en sjøhest.

Østby, Ylva & Hilde. Å dykke etter sjøhester: En bok om hukommelse. Cappelen Damm.

Å dykke etter sjøhester er en unik og minneverdig bok om hukommelsen, som viser oss hvordan hjernen på nesten magisk vis henter fram informasjon og gjenskaper øyeblikk for oss, og hvordan minner danner et nødvendig grunnlag for vår evne til å forestille oss framtiden. Men like mye handler boken om at hukommelsen er en svært upålitelig venn som følger noen helt egne regler, og at noen minner er aller best glemt.

Tilgjengelig fra Cappelen Damm (ekstern lenke)

Engelsk oversettelse tilgjengelig fra Greystone Books (ekstern lenke)

Artikler

2021

 • Effe, A. (2021). Forms at Work in Testimony: A Cognitive New Formalist Approach. Forms at Work: New Formalist Approaches in the Study of Literature, Culture and Media. Red. Elizabeth Kovach, Imke Polland, og Ansgar Nünning. Trier: WVT, 185–201. Trykk.
 • Igl, N. (2021). Multisensorische Lektüren: Zur Rezeption und Meta-Ästhetik multimodaler Gegenwartsromane. META-Fiktionen. Der experimentelle Roman seit den 1960er Jahren. Red. Haefs, W., Brückl, S., & Wimmer, M. NeoAvantgarden 12. München: edition text+kritik, 331–363. 
 • Laeng, B., Flaaten, C. B., Walle, K. M. Hochkeppler, A., & Specht, K. (2021). "Mickey Mousing" in the Brain: Motion-Sound Synesthesia and the Subcortical Substrate of Audio-Visual Integration. Frontiers in Human Neuroscience. ISSN 1662-5161.  15. Åpen tilgang.

 • Laeng, B. Garvija, L., Løseth, G. E., Eikemo, M., Ernst, G., & Leknes, S. (2021). 'Defrosting' music chills with naltrexone: The role of endogenous opioids for the intensity of musical pleasure. Consciousness and Cognition. ISSN 1053-8100. 90. https://doi.org/10.1016/j.concog.2021.103105

 • Nahon, L. S., Teige-Mocigemba, S., Reber, R., & Greifeneder, R. (2021). Truth feels easy: Knowing information is true enhances experienced processing fluency. Cognition 215 (104819). https://doi.org/10.1016/j.cognition.2021.104819

 • Pianzola, F., Riva, G., Kukkonen, K., & Mantovani, F. (2021). Presence, flow, and narrative absorption: an interdisciplinary theoretical exploration with a new spatiotemporal integrated model based on predictive processing. Open Science Europe.  ISSN 2732-5121. Åpen tilgang.

 • Selboe, T. (2021). Ekteskapets fenomenologi: Historie, sympati og moral i George Eliots MiddlemarchNorsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, 24(1), 22–41. Åpen tilgang.

 • Zickfeld, J. H., van de Ven, N., Pich, O., Schubert, T., Vuoskoski, J. K., Ad J.J.M., V., et al. (2021). Tears evoke the intention to offer social support: A systematic investigation of the interpersonal effects of emotional crying across 41 countries. Journal of Experimental Social Psychology. 95 (104137). doi.org/10.1016/j.jesp.2021.104137. Fulltekst i forskningsarkiv.

 • Balint Bjørke, A., Østby, Y. et al. (2021). Cognition in adult patients with newly diagnosed non-lesional temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior. ISSN 1525-5050.116. Åpen tilgang.

2020

 • Blomster, J. K, Thomsen, L., & Seibt, B. (2020). Moved by Observing the Love of Others: Kama Muta Evoked Through Media Fosters Humanization of Out-Groups. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. Åpen tilgang.
 • Effe, A. (2020). Postcolonial Criticism and Cognitive Literary Studies: A New Formalist Approach to Antjie Krog's Country of My SkullJournal of Postcolonial Writing, 65(1), 97–109. Åpen tilgang.
 • Kukkonen, K. (2020). Does Cognition Translate? Predictions, Plot and World Literature. Poetics Today. ISSN 0333-5372.  41(2), 243–260. Fulltekst i forskningsarkiv.

 • Kukkonen, K. (2020). The speed of plot: Narrative Acceleration and Decleration. Orbis Litterarum. 75(2), 73–85. ISSN 0105-7510. Åpen tilgang.
 • Lobben, M., Bochynska, A., Tanggaard, S., & Laeng, B. (2020). Classifiers in non-European languages and semantic impairments in western neurological patients have a common cognitive structure. Lingua. ISSN 0024-3841. 244C. Åpen tilgang.

 • Nadarevic, L., Reber, R., Helmecke, A. J., & Köse, D. (2020). Perceived truth of statements and simulated social media postings: An experimental investigation of source credibility, repeated exposure, and presentation format. Cognitive Research: Principles and Implication. Åpen tilgang.
 • Santos, D., Alves, D., Amaro, R., Branco, I. A., Fialho, O. et al. (2020). Leitura Distante em Portugues: Resumo do Primeiro Encontro (Distant Reading in Portuguese: A Summary of the First Meeting). MATLIT: Materialidades da Literatura (Materialities of Literature), 8(1). Åpen tilgang (Portugisisk). 
 • Šarić, L. (2020). Metaphorical conceptualization of hope (nada) in Croatian: A corpus-based study. Journal of Contemporary Philology3(2), 7–27. Åpen tilgang. 
 • Skaar, Ø. O., & Reber, R. (2020). The phenomenology of Aha-experiences. Motivation Science6(1), 49–60. https://doi.org/10.1037/mot0000138
 • Zickfeld, J. H., Arriaga, P., Vilar, S. S., Schubert, T. & Seibt, B. (2020). Tears of joy, aesthetic chills and heartwarming feelings: Physiological correlates of Kama Muta. Psychophysiology, 57(12). Åpen tilgang.

2019

 • Auestad, R. A. (2019). The Affect that Disorients KokoroReview of Japanese Culture and Society, 29, 45–60. https://doi.org/10.1353/roj.2017.0003.
 • Eifring, H. (2019). Spontaneous thought and early Chinese ideas of ‘non-action’ and ‘emotion’. Asian Philosophy 29(3), 177–200. Fulltekst i forskningsarkiv.
 • Fabry, R. E., & Kukkonen, K. (2019) Reconsidering the Mind-Wandering Reader: Predictive Processing, Probability Designs, and Enculturation. Frontiers in Psychology, 9(2648). Åpen tilgang.
 • Fialho, O. (2019). What is literature for? The role of transformative reading. Contribution to a special issue The place of the cognitive in literary studies. Edited by K.Kukkonen, A. Kuzmičová, S. L. Christiansen, & M. Polvinen, Cogent Arts & Humanities, 6(1). Åpen tilgang.  
 • Fiske, A. P., Seibt, B., & Schubert, T. W. (2019). The sudden devotion emotion: Kama muta and the cultural practices whose function is to evoke it. Emotion Review, 11(1), 74–86. Åpen tilgang.
 • Igl, N. (2018). Poetics of perception. The cognitive linguistic foundation of narrativity and the "aesthetics of observation" in German avant-garde literature. Expressive Minds and Artistic Creations: Studies in Cognitive Poetics. Red. Csábi, S. Oxford UP, ISBN: 9780190457747, 181–202. Forlagets side.
 • Kukkonen, K. (2019). Exploring Inner Perceptions: Interoception, Literature and Mindfulness. Journal of Consciousness Studies.  ISSN 1355-8250.  26(1112), 107–132. Fulltekst i forskningsarkiv..
 • Reber, R. (2019). Making school meaningful: Linking psychology of education to meaning in life. Educational Review71(4), 445–465. https://doi.org/10.1080/00131911.2018.1428177
 • Schrijvers, M., Janssen, T., Fialho, O., De Maeyer, S., & Rijlaarsdam, G. (2019). Transformative dialogic literature teaching fosters adolescents’ insight into human nature. Learning and Instruction, 63, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.101216
 • Schrijvers, M., Janssen, T., Fialho, O., & Rijlaarsdam, G. (2019). Toward the validation of a literature classroom intervention to foster adolescents' insights into human nature: an iterative design process. Contribution to the special issue Systematically designed literature classroom interventions: Design principles, development and implementation, edited by Marloes Schrijvers, Karen Murphy, and Gert Rijlaarsdam. In L1 - educational studies in language and literature. 19, 1–47. Åpen tilgang.
 • Schrijvers, M., Janssen, T., Fialho, O., & Rijlaarsdam, G. (2019). Gaining insight into human nature: A review of literature classroom intervention studies. Review of Educational Research, 89(1), 3–45. Åpen tilgang.
 • Steinnes, K. K., Blomster, J. K.,; Seibt, B.,; Zickfeld, J. H., & Fiske, A. P. (2019). Too Cute for Words: Cuteness Evokes the Heartwarming Emotion of Kama Muta. Frontiers in PsychologyÅpen tilgang.

 • Zickfeld, J. H., Schubert, T. W., Seibt, B., Blomster, J. K., Arriaga, P., Basabe, N., … & Fiske, A. P. (2019). Kama Muta: Conceptualizing and Measuring the Experience often labelled Being Moved Across 19 Nations and 15 Languages. Emotion, 19, 402–424. https://doi.org/10.1037/emo0000450
 • Zickfeld, J. H., Schubert, T. W., Seibt, B., & Fiske, A. P. (2019). Moving Through The Literature. What is the emotion often denoted being moved? Emotion Review, 11, 123–139. https://doi.org/10.1177/1754073918820126

2018

 • Auestad, R. A. (2018) Tsushima Yuko and the Ethics of Cohabitation. The Asia Pacific Journal: Japan Focus, 16(12). Åpen tilgang.
 • Kukkonen, K. (2018). A moving target – cognitive narratology and feminism. Textual Practice. ISSN 0950-236X. 32(6), 973–989. Fulltekst i forskningsarkiv.

 • Reber, R., Canning, E. A., & Harackiewicz, J. M. (2018). Personalized education to increase interest. Current Directions in Psychological Science, 27(6), 449–454. https://doi.org/10.1177/0963721418793140
 • Østby, Y. (2018). Kroppen, kunsten og maskinene. Tidsskrift for den Norske Lægeforening, 138(17). Åpen tilgang.

2017

 • Fiske, A. P., Schubert, T. W., & Seibt, B. (2017). The best loved story of all time: Overcoming all obstacles to be reunited, evoking kama muta. Evolutionary Studies in Imaginative Culture, 1(1), 67–70. https://doi.org/10.26613/esic.1.1.12
 • Landwehr, J. R., Golla, B., & Reber, R. (2017). Processing fluency: An inevitable side effect of evaluative conditioning. Journal of Experimental Social Psychology70, 124–128. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2017.01.004
 • Reber, R., & Greifeneder, R. (2017). Processing fluency in education: How metacognitive feelings shape learning, belief formation, and affect. Educational Psychologist52, 84–103. https://doi.org/10.1080/00461520.2016.1258173
 • Schubert, T.Seibt, B., Z., J. H., Blomster, J. K, & Fiske, A. P. (2017). Being moved is a positive emotion, and emotions should not be equated with their vernacular labels. Behavioral and Brain Sciences, 40(e374). https://doi.org/10.1017/S0140525X17001820

 • Seibt, B., Schubert, T. W., Zickfeld, J. H., & Fiske, A. P. (2017). Interpersonal closeness and morality predict feelings of being moved. Emotion, 17(3), 389–394. http://dx.doi.org/10.1037/emo0000271
 • Seibt, B. S., Schubert, T. W., Zickfeld, J. H., Zhu, L., Arriaga, P., Simão, C., Nussinson, R., & Fiske, A. P. (2017). Kama muta: Similar emotional responses to touching videos across the US, Norway, China, Israel, and Portugal. Journal of Cross-Cultural Psychology, 49(3), 418–435. DOI: https://doi.org/10.1177/0022022117746240
 • Stocker, K., & Laeng, B. (2017). Analog and Digital Windowing of Attention in Language, Visual Perception, and the Brain. Cognitive Semantics.  ISSN 2352-6408. 3, 158–181. https://doi.org/10.1163/23526416-00302002

 • Zickfeld, J. H., Schubert, T. W., Seibt, B., & Fiske, A. P. (2017). Empathic concern is part of a more general communal emotion. Frontiers in Psychology, 8(723). Åpen tilgang.

2016

 • Auestad, R. A. (2016). Invoking affect in Kawakami Mieko's Chihi to ran (Breasts and Eggs, 2008): Higuchi Ichiyô, playful words and ludic gestures, Japan Forum, 28(4), 530–548. https://doi.org/10.1080/09555803.2016.1189448
 • Auestad, R. A. (2016). Rereading Sōseki: Three Early Twentieth-Century Japanese Novels. CEAS Reprint Series for Rare and Out of Print Publications at Yale University. Book 1. Åpen tilgang.
 • Eifring, Halvor. (2016). Dream of the Red Chamber. Oxford Bibliographies in Chinese Studies. https://doi.org/10.1093/obo/9780199920082-0131
 • Laeng, B., Eidet, L. M.,; Sulutvedt, U., & Panksepp, J. (2016). Music chills: The eye pupil as a mirror to music’s soul. Consciousness and Cognition. ISSN 1053-8100. 44, 161–178 . Åpen tilgang.

 • Miozzo, M., & Laeng, B. (2016). Why Saturday could be both green and red in synesthesia. Cognitive Processing. ISSN 1612-4782. 1–19. https://doi.org/10.1007/s10339-016-0769-2 

 • Schrijvers, M., Janssen, T., Fialho, O., & Rijlaarsdam, G. (2016). The impact of literature education on students’ perceptions of self and others: Exploring personal and social learning experiences in relation to teacher approach. Contribution to a special issue The role of writing in literature education, edited by Tanja Janssen and Irene Pieper In L1 - educational studies in language and literature, 16(1), 1–37. Åpen tilgang.
 • Schubert, T., Zickfeld, J. H., Seibt, B., & Fiske, A. P. (2016). Moment-to-moment changes in feeling moved match changes in closeness, tears, goosebumps, and warmth: time series analyses. Cognition & Emotion, 32(1), 174–184. https://doi.org/10.1080/02699931.2016.1268998

Bokkapitler

2021

 • Østby, Y. (2021) Alt man skal huske – om hukommelse hos barn og ungdom i hverdagslivet og i rettssystemet. C. K. Tamnes, Nevrokognitiv utviklingspsykologi (ss. 127–145). Oslo: Gyldendal.

2020

 • Kukkonen, K. (2020). Kognitiv litteraturforskning: Att se sig själv tänka. In S. S. Cullhed, A. Hedberg & J. Svedjedal (Red.),  Litteraturvetenskap II. ss. 247–264. Studentlitteratur AB. ISBN 9789144136257.
 • van Peer, W., Sopcak, P., Castiglione, D., Fialho, O., Jacobs, A., & Hakemulder, F. Foregrounding. Living Handbook of Empirical Studies of Literature and Media. DeGruyter.
 • Vervaet, S. (2020). Empathic Vision? War Photography, Ekphrasis, and Memory in Bosnian War Literature. Charles Ivan Armstrong & Unni Langås (Red.), Terrorizing Images. Trauma and Ekphrasis in Contemporary Literature (ss. 117–136). Walter de Gruyter, ISBN 978-3-11-069403-1. Åpen tilgang.

2019

 • Igl, N. (2019). Framing the narrative: The "fictive publisher" as a bridge builder between intra- and extratextual world. Neurohr, B., & Stewart-Shaw, L. (Red.): Experiencing Fictional Worlds (Linguistic Approaches to Literature 32). Kapittel 6, ss. 97–117. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, doi.org/10.1075/lal.32. Fulltekst i forskningakriv.

2018

 • Auestad, R. A. 2018. Colliding forms in literary history: A reading of Natsume Sôseki's Light and Dark. May Hawas (Red.), Routledge Companion to World Literature and World History. ISBN 9781138921658. Routledge (ekstern lenke).
 • Eifring, H. (2018). Spontaneous Thought in Contemplative Traditions. Fox, K. C. R. & Christoff, K. (Red.), The Oxford Handbook of Spontaneous Thought: Mind Wandering, Creativity, and Dreaming. Kapittel 38. Oxford UP, ISBN 9780190464745. 10.1093/oxfordhb/9780190464745.001.0001 

 • Guth, S. (2018). Arab(ic) Emotions – Back to the Roots! Edzard L., Borgland J., & Hüsken U. (Red.), Reading Slowly: A Festschrift for Jens E. Braarvig (ss. 199-220). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. Fulltekst i forskningsarkiv.
 • Kukkonen, K. (2018). The Fully Extended Mind. Dinnen, Z., & Warhol, R. (Red.), The Edinburgh Companion for Contemporary Narrative Theory (ss. 56–66)Edinburgh UP, ISBN 9781474424745. Fulltekst i forskningsarkiv..

2017

 • Fiske, A. P., Schubert, T., & Seibt, B. (2017). “Kama muta” or "being moved by love": A bootstrapping approach to the ontology and epistemology of an emotion. J. Cassaniti & U. Menon (Red.), Universalism without uniformity: Explorations in mind and culture (ss. 79–100). University of Chicago Press. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226501710.001.0001