English version of this page

Studiemuligheter for bachelorstudenter

LCE anbefaler en rekke kurs for deg som ønsker å lære mer om litteratur og kognisjon.

Emnetråd

LCE tilbyr en emnetråd for studenter på bachelornivå. En emnetråd er en samling av anbefalte frie emner. Disse emnene skal gi en introduksjon til temaer som er sentrale for Litteratur, kognisjon og emosjon, og hvordan litteraturstudier, lingvistikk og psykologi tilnærmer seg temaene.

Mer informasjon om emnetråd

Aktuelle bachelorkurs

Kursene nedenfor er anbefalinger for valgfag som gjør det mulig for bachelorstudenter å fordype seg i skjæringspunktet mellom litteratur, kognisjon og følelser. For mer informasjon kontakt Sarah Margrethe Øverlie Eiene.

Vår 2023

LCEs undervisningstilbud er satt på pause for våren 2023.

Høst 2022

LCEs undervisningstilbud er satt på pause for høsten 2022. 

Vår 2022

Høst 2021

Vår 2021

Høst 2020

Vår 2020

Digitale læringsressurser

Utforsk våre digitale læringsressurser (engelsk)

Emneord: LCE, Bachelor, Kurs, Emnetråd, Digitale materialer
Publisert 30. aug. 2019 10:55 - Sist endret 5. okt. 2022 13:55