Arendalsuka: Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen

Hvilke uttrykksformer er legitime og virkningsfulle i miljøkampen? Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) inviterer til panelsamtale om det unge klimaopprøret og den vanskelige veien fra kunnskap til handling. 

Retrieving suggestions from Google

Om arrangementet

I 2019 har klimafrykten fått ben å gå på. Tusenvis av skoleelever over hele landet har marsjert i gatene for å mane politikere til større handlekraft. Den seksten år gamle aktivisten Greta Thunberg har gjennom sin oppfordring til skolestreik for klimaet satt i gang et ungdomsopprør av globale dimensjoner. Hvordan havnet vi i en slik situasjon? Hva er «Fridays for Future»-bevegelsen uttrykk for, og hvordan svarer voksne i maktposisjoner barn som tyr til sivil ulydighet?

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) inviterer til en times panelsamtale om det unge klimaopprøret og den vanskelige veien fra kunnskap til handling. Vi spør aktivisten, forfatteren, forskeren og politikeren om hvilke uttrykksformer som er legitime og virkningsfulle i miljøkampen.

I panelet sitter Lea Justine Nesheim, Benedicte Meyer Kroneberg, Ole Andreas Kvamme og Espen Barth Eide.

Om pandeldeltakerne

Lea Justine Nesheim er leder i Vest-Agder Natur og Ungdom og en av initiativtakerne til Skolestreik for klima i Norge. Hun har uttalt til NTB at for ungdom uten stemmerett er skolestreik det sterkeste virkemiddelet for å bli hørt. Vi spør om sivil ulydighet er demokratiets fiende eller redning.

Benedicte Meyer Kroneberg er forfatter med base i Arendal. Hun har i sine siste romaner Der det brenner (2018) og Ikke bli borte (2019) utforsket hvordan klimaendringer og storpolitikk påvirker mellommenneskelige relasjoner. Vi spør om fiksjon kan mobilisere til miljøengasjement og endringsvilje vel så effektivt som forskningsrapporter.

Ole Andreas Kvamme er skoleforsker ved Universitetet i Oslo og tidligere lektor i religion og etikk, norsk, historie og filosofi ved Oslo katedralskole. I sin forskning er han opptatt av utdanning for bærekraftig utvikling og hvordan man kan utforske ungdoms etisk-politiske dannelse. Vi spør om hvordan de nye læreplanene tar elevers frykt og opprør innover seg.

Espen Barth Eide er første nesteleder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget der han representerer Arbeiderpartiet. Han har tidligere studert statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har virket som både utenriksminister og forsvarsminister for Norge. Vi spør om hvordan grasrotbevegelser virker på maktpolitikken.

Samtalen ledes av Sissel Furuseth, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere ledet panelsamtaler og bokbad i både Oslo og Trondheim, og er i dag aktiv i arbeidsgruppen ved Oslo School of Environmental Humanities (OSEH)

Emneord: Environmental Humanities, HF, OSEH, miljøhumaniora, miljø, miljøhumaniora, klimastreik
Publisert 20. juni 2019 16:11 - Sist endret 31. juli 2019 14:30