English version of this page

Reclaiming Sustainability? En samtale om utdanning, bærekraft og fremtidens økologi

Hvem definerer hva bærekraft betyr? Og hvilken rolle spiller utdanning i måten vi forestiller oss fremtidens økologiske virkeligheter? Tirsdag 7. juni kommer Tim Ingold til Kulturhuset for å snakke om nettopp disse temaene, etterfulgt av en paneldebatt med Mette Halskov Hansen, Britt Kramvig, Felix Reide og Heather Swanson.  

Bildet kan inneholde: fotografi, hvit, lys, produkt, svart.

Om arrangementet

Idéen om bærekraft har vært viktig i mobiliseringen av den globale miljøbevegelsen, men har i dag mistet slagkraft. Ettersom begrepet er blitt appropiert av, og innlemmet i, neoliberal, vekstorientert diskurs og praksis, opplever mange at bærekraftbegrepet er blitt uthult og meningsløst. Tiår med nasjonale og internasjonale satsninger for å stoppe og begrense klimaendringene viser at politikk som reduserer miljø til økonomiske ressurser aldri har vært, og aldri vil være, bærekraftig. 

Er det allikevel håp for bærekraftbegrepet? Kan vi gi det nytt liv og fylle det med ny mening? Hvilke typer relasjoner trenger vi og ønsker vi å ta vare på i Antropocen? Hvilken rolle spiller utdanning i å hjelpe oss med å forestille oss, og å handle i tråd med, en ny økologisk virkelighet? Og hvilket ansvar har offentlige universiteter, som i økende grad undergraves av neoliberale verdier og økonomiske interesser, i å skape livskraftige samfunn? 

Vi har invitert fem spennende gjester med ulik fagbakgrunn til en paneldebatt om disse temaene. Gjennom kreative og kritiske eksempler på hvordan undervisning og universiteter kan bidra inn i endringsprosesser, inviterer vi til en samtale om utdanningens rolle i å skape en levelig økologisk fremtid.  

Register deg her!

Program: 

17:00 – 17:15 – Velkomst og introduksjon ved Ursula Münster, direktør for Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) 

17:15 – 18:00 – Foredrag «Reason and Response-Ability” med Tim Ingold, professor emeritus i antropologi ved Univeristetet i Aberdeen 

18:15 – 19:45 – Paneldebatt og Q&A med Mette Halskov Hansen, (Universitetet i Oslo),  Britt Kramvig (Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet), Felix Reide (Aarhus Universitet) og Heather Swanson (Aarhus Universitet). Debatten vil bli ledet av Gro Birgit Ween (Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo).

19:45 – Enkel bevertning, musikk og mingling 

Vi gleder oss til å se deg! 

Arrangementet holdes i sin helhet på engelsk. 

Emneord: OSEH, Bærekraft, Events, Arrangementer, økologi, miljøhumaniora
Publisert 4. mai 2022 11:02 - Sist endret 19. mai 2022 16:38