Lesegruppe: Un-earthed

Un-earthed er en miljøhumanistisk lesegruppe som diskuterer temaer og perspektiver på feltet, fra økokritikk til miljøhistorie, dyrestudier, grønne mediestudier, miljøetikk med mer.

Er du interessert i å utforske miljøhumaniora i en mer uformell setting? OSEH støtter denne lesegruppen som inviterer studenter, ansatte og publikum til å delta i månedlige, nettbaserte gruppediskusjoner. Alle er velkommen!

Les mer og se kommende møter på den engelske siden.

Publisert 27. juni 2022 14:59 - Sist endret 27. juni 2022 14:59