English version of this page

Forskning

OSEH skal tilrettelegge for innovativ forskning på klimaendringer og miljøkrisen på tvers av fagområder.

Mål

Ved å føre sammen forskere som arbeider innen ulike disipliner og regionale kontekster skal vi styrke miljøhumaniora som et viktig og økende relevant internasjonalt felt. Vi skal også bygge på den analytiske styrken og fortolkningskompetansen innen humaniora. Målet vårt er å bidra til offentlige og akademiske debatter om kritiske miljøspørsmål.