English version of this page

Forskning

OSEH skal tilrettelegge for innovativ forskning på klimaendringer og miljøkrisen på tvers av fagområder. Sammen med forskere fra ulike disipliner og regionale kontekster skal vi styrke miljøhumaniora som et viktig og økende relevant internasjonalt felt.

Kollaboratorier

OSEH kollaboratorier er tverrfaglige forskergrupper som har som mål å stille nye spørsmål om miljø og klimakrisen.

Forskere ved det humanistiske fakultet kan søke om midler til å etablere nye kollaboratorier to ganger i året. 

  • Sprukket jord Anthropogenic Soils

    Et vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk kollaboratorie om jordvern i forurensingens tid. Anthropogenic Soils starter samtaler om jord fra ulike fagdisipliner.

  • Insekt, Nærbilde Bionic Natures

    Flere steder i verden utvikles det teknologi som brukes for å erstatte, forsterke eller endre eksisterende økologiske prosesser, som skaper bioniske former for natur. Disse kyborgiske økologiene er sammensatt av organiske og kunstige elementer. Hva skjer med ideen om natur når naturen blir en kyborg?

  • Arkitektillustrasjon av klimahuset ved naturhistorisk museum, Oslo. Curating Climate

    Hvordan stiller vi ut klimaet? Kollaboratoriet Curating Climate utforsker det dynamiske og overskridende feltet tilknyttet klimamuseet.

 

Tilknyttede forskningsprosjekter

Universitetet i Oslo er hjem til et bredt utvalg av forskningsprosjekter innenfor klima og miljø, både i humaniora, i samfunnsvitenskapene og i naturvitenskapene. Dette er noen av de pågående prosjektene tilknyttet OSEH. 
 

Samarbeid med OSEH

For øyeblikket tar vi i mot søknader om støtte til langsiktige tverrfaglige forskergrupper (OSEH Kollaboratorier)