Kollaboratorier

Sprukket jord
Publisert 31. jan. 2020 14:01

Et vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk kollaboratorie om jordvern i  forurensingens tid. Anthropogenic Soils starter samtaler om jord fra ulike fagdisipliner.

Insekt, Nærbilde
Publisert 7. feb. 2020 19:39

Flere steder i verden utvikles det teknologi som brukes for å erstatte, forsterke eller endre eksisterende økologiske prosesser, som skaper bioniske former for natur. Disse kyborgiske økologiene er sammensatt av organiske og kunstige elementer. Hva skjer med ideen om natur når naturen blir en kyborg?

Arkitektillustrasjon av klimahuset ved naturhistorisk museum, Oslo.
Publisert 31. jan. 2020 14:01

Hvordan stiller vi ut klimaet? Kollaboratoriet Curating Climate utforsker det dynamiske og overskridende feltet tilknyttet klimamuseet.

Bildet kan inneholde: overpass, kolonne, arkitektur, bro.
Publisert 21. aug. 2020 14:27

Hva er den kulturelle betydningen av petroleum, og hvordan bidrar ulike former for oljeestetikk til å hindre overgang til alternative energiformer? Litteraturforskere, medievitere, retorikere, musikkvitere og statsvitere søker svar på slike spørsmål.

Publisert 8. jan. 2021 13:17

What monsters roam the Anthropocene? And how might they help us understand our current moment? Drawing on feminist theory, decolonial theory, queer theory and critical disability studies, the Monsters of the Anthropocene collaboratory invites creative and critical engagements with the figure of the monster in order to address questions of power, vulnerability and othering in the Anthropocene.

Bildet kan inneholde: atlantisk lundefugl, lundefugl, fugl, nebb, seabird.
Publisert 20. nov. 2020 08:49

Dette miljøhumaniora kollaboratoriet tar utgangspunkt i å starte tverrfaglige samtaler, med formål å forstå, verne om, men også forestille seg overlappende verdener av mening som formes av både mennesker og ikke-mennesker. I denne tiden, som betegnes som den "sjette utryddelsen", kan slike samtaler skape nye muligheter, ikke bare for overlevelse, men også for utvikling, og autentisk sameksistens mellom arter.