Kollaboratorier

OSEH kollaboratorier er tverrfaglige forskergrupper som har som mål å stille nye spørsmål om miljø og klimakrisen.

Sprukket jord

Et vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk kollaboratorie om jordvern i  forurensingens tid. Anthropogenic Soils starter samtaler om jord fra ulike fagdisipliner.

Insekt, Nærbilde

Flere steder i verden utvikles det teknologi som brukes for å erstatte, forsterke eller endre eksisterende økologiske prosesser, som skaper bioniske former for natur. Disse kyborgiske økologiene er sammensatt av organiske og kunstige elementer. Hva skjer med ideen om natur når naturen blir en kyborg?

Arkitektillustrasjon av klimahuset ved naturhistorisk museum, Oslo.

Hvordan stiller vi ut klimaet? Kollaboratoriet Curating Climate utforsker det dynamiske og overskridende feltet tilknyttet klimamuseet.

Dette kollaboratoriet utforsker hvordan maritime grenser skapes, brytes ned og endrer seg over tid. Kollaboratoriet tar inspirasjon fra case-studier av blant annet maritime suverenitetskrav basert på albatross-ekskrementer, endringer i selenes utbredelse i Arktis som følge av issmelting, og hvordan havnivåstigning vil påvirke små øystater. Med inspirasjon fra slike studier vil vi undersøke historien bak maritim grensedannelse og stedsskaping, med utgangspunkt i et bredt perspektivmangfold, for å utforske et spørsmål som kan belyse nåtiden og fremtiden: hva skjer med maritime grenser når det globale økosystemet i havet destabiliseres?

Bildet kan inneholde: vannforsyning, vann, azure, naturlig landskap, sky.

Hva er den kulturelle betydningen av petroleum, og hvordan bidrar ulike former for oljeestetikk til å hindre overgang til alternative energiformer? Litteraturforskere, medievitere, retorikere, musikkvitere, teologer og statsvitere søker svar på slike spørsmål.

Havet er stadig mer aktuelt i den globale politikken. Men det er vanskelig å skaffe seg kunnskap om havet eller forståelse av hva havet er, uten å gå veien gjennom ulike medieteknologier. Hva gjør dette med forestillingene våre om havet, og hva kan mediebruken på, under og over vann fortelle oss om medier, teknologi, sansing og rom?

Hvilke monstre streifer omkring i antropocen? Og hvordan kan de hjelpe oss med å forstå tiden vi lever i nå? Kollaboratoriet Monsters of the Anthropocene inviterer til kreativ og kritisk befatning med monsteret for å analysere spørsmål om makt, sårbarhet og annetgjøring i antropocen ved hjelp av feministisk teori, dekolonial teori, queerteori og kritiske funksjonshemmingsstudier. 

 

Bildet kan inneholde: sky, himmel, fjell, tre, berggrunn.

Hva om vi så på den dype fremtiden som et samarbeidsprosjekt med flere arter? Dette kollaboratoriet samler mennesker som er interessert i utforsking av dyp tid ved hjelp av lekende historiefortelling som nordisk LARP og andre former for rollespill.

Bildet kan inneholde: himmel, fjell, gjerde, skråningen, naturlandskap.

2021 markerer starten på FN’s tiår for restaurering av økosystemer. Naturen skal få vende tilbake i områder preget av menneskelig inngripen. Problemet er at menneskelig aktivitet også har etterlatt verdifulle kulturelle spor, og at kulturlandskap også kan romme verdifulle økosystemer. Vi skal studere hvordan både natur og kulturavtrykk kan bevares og restaureres i samme landskap.

Bildet kan inneholde: atlantisk lundefugl, lundefugl, fugl, nebb, seabird.

Dette miljøhumaniora kollaboratoriet tar utgangspunkt i å starte tverrfaglige samtaler, med formål å forstå, verne om, men også forestille seg overlappende verdener av mening som formes av både mennesker og ikke-mennesker. I denne tiden, som betegnes som den "sjette utryddelsen", kan slike samtaler skape nye muligheter, ikke bare for overlevelse, men også for utvikling, og autentisk sameksistens mellom arter.