English version of this page

Bionic Natures

Flere steder i verden utvikles det teknologi som brukes for å erstatte, forsterke eller endre eksisterende økologiske prosesser, som skaper bioniske former for natur. Disse kyborgiske økologiene er sammensatt av organiske og kunstige elementer. Hva skjer med ideen om natur når naturen blir en kyborg?

Insekt, Nærbilde

Foto: Augmented Weta. Detail from a poster in Zealandia Wildlife Sanctuary, New Zealand

Les mer om prosjektet på den engelske nettsiden.

Emneord: miljøhumaniora
Publisert 7. feb. 2020 19:39 - Sist endret 7. feb. 2020 19:39