English version of this page

Om satsingen

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og utfordringer.

Visjon og prioriteringer

 • Etablere miljøhumaniora som et tverrfaglig akademisk felt ved UiO.
 • Tilrettelegge for samarbeid mellom humaniora, samfunnsvitenskap og livsvitenskapene innen feltene klima- og miljøforskning.
 • Etablere tverrfaglige kurs med forelesere fra flere felt innen miljøhumaniora ved bachelor- og masternivå.
 • Ta initiativ til et nettverk for miljøhumaniora i Norden.
 • Bygge nettverk og samarbeid med forskere og institusjoner utenfor Europa og USA, spesielt Asia, Midtøsten og Afrika.
 • Bidra med eksperimentell og innovativ forskning i respons til utfordringene som samfunnet står ovenfor i vår tid.

OSEH grafikk, eng med diagonal forskyvning

Forskningsmål

Vårt mål er å tilrettelegge for dialog, formidling og debatt rundt store endringer i klima og miljø på tvers av faglige skillelinjer, inkludert humaniora, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Forskningen og undervisningen er historisk, kulturelt og filosofisk fundert.

  Samarbeidende institutter

  Oslo School of Environmental Humanities er et samarbeid mellom følgende institutter ved Det humanistiske fakultet:

  Kontakt oss

  Direktør:

  Ursula Münster, Førsteamanuensis, Miljøhumaniora, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS).

  Oslo School of Environmental Humanities i sosiale medier: