English version of this page

Om satsingen

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er et initiativ som skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og utfordringer.

Forskningsstøtte

OSEH støtter tverrfaglige forskergrupper som ønsker å utarbeide nye forskningsspørsmål og prosjekter.

For øyeblikket tar vi i mot to typer søknader:

 • Langsiktige tverrfaglige forskergrupper (OSEH Collaboratories)
 • Mindre miljøbyggende tiltak

Forskningsmål

Vårt mål er å tilrettelegge for dialog, formidling og debatt rundt store endringer i klima og miljø på tvers av faglige skillelinjer, inkludert humaniora, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Forskningen og undervisningen er historisk, kulturelt og filosofisk fundert.

  Visjon og prioriteringer

  • Etablere miljøhumaniora som et tverrfaglig akademisk felt ved UiO.
  • Tilrettelegge for samarbeid mellom humaniora, samfunnsvitenskap og livsvitenskapene innen feltene klima- og miljøforskning.
  • Etablere tverrfaglige kurs med forelesere fra flere felt innen miljøhumaniora ved bachelor- og masternivå.
  • Ta initiativ til et nettverk for miljøhumaniora i Norden.
  • Bygge nettverk og samarbeid med forskere og institusjoner utenfor Europa og USA, spesielt Asia, Midtøsten og Afrika.
  • Bidra med eksperimentell og innovativ forskning i respons til utfordringene som samfunnet står ovenfor i vår tid.

  Kontakt oss

  Direktør:

  Ursula Münster,

  Førsteamanuensis, Miljøhumaniora, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS).