Skjermkulturer

Nærbilde av en skjerm. Banner.

Vi ser og forstår verden gjennom skjermer

Gjennom satsingen Skjermkulturer samles forskere fra alle hjørner av humaniora for å studere hvordan skjermene våre former vår opplevelse og forståelse av oss selv og verden rundt oss.

Forskning

Vi oppsøker kinolerretet og TV-skjermen, støter på digitale reklameskilt tilfeldig, bærer med oss smarttelefoner og laptoper, og har på oss VR-briller og smartklokker. Vi ser og tar på skjermer ustanselig, trykker og sveiper. Skjermkulturer er et tverrfaglig forsknings- og utdanningsinitiativ som undersøker hva denne forkjærligheten for skjermer betyr for livene våre.

Studier

Vårt internasjonale masterprogram er nært knyttet til forskningsaktiviteten ved Skjermkulturer. Vi kombinerer forskning og undervisning gjennom undervisningsbasert forskning – forskningsprosjekter som tar utgangspunkt i seminar- og prosjektarbeid. Ettersom studentene er involvert i undervisningen har de også muligheten til å involvere seg i forskningen. Alle emner undervises på engelsk.

Les mer og søk her

Arrangementer

Det er for tiden ingen planlagte arrangementer ved Skjermkulturer.

Kontakt

Steffen Krüger - Førstelektor ved Institutt for medier og kommunikasjon

Jon Inge Faldalen - Universitetslektor ved Institutt for medier og kommunikasjon

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.