English version of this page

Forskning

Hvordan påvirker forskjellige skjermegenskaper, og samhandlingene disse skaper, vår forståelse av verden? Og omvendt, hvordan påvirker vår forståelse av verden vår bruk av skjermer?

Forskningstemaer

Skjermkulturers undervisningsdrevne forskningsområde kan i grove trekk deles inn i fire forskningstemaer:

Mål og visjon

Prosjektet ønsker å utfordre, og etter hvert også å endre, måten vi som mennesker ser, og ser på, skjermer. Eksperter tilknyttet Skjermkulturer vil utvikle nye forskningsmetoder og produsere ny forskning som handler om skjermene vi omgir oss med til enhver tid, og om hvordan disse påvirker oss mennesker. 

Vi tar sikte på å påvirke hvordan studentene relaterer seg til ulike skjermer, og satsingen vil også være et viktig bidrag til et voksende studiefelt rundt skjermbruk og hvordan vi som samfunn forholder oss til forskjellige digitale, visuelle flater.

Satsingen bygger på undervisningsdrevet forskning, og studentarbeidet og den nyeste forskningen på feltet er tett knyttet sammen. De som tas opp som studenter på Skjermkulturer får mulighet til å bidra på et fremadstormende felt innen medievitenskapen.