English version of this page

Forskning

Hvordan påvirker forskjellige skjermegenskaper, og samhandlingene disse skaper, vår forståelse av verden? Hvordan påvirker vår forståelse av verden vår bruk av skjermer?

Mål og visjon

Målet vårt er å utfordre de rutinemessige måtene vi forholder oss til skjermene rundt oss. Satsingen Skjermkulturer strekker seg over ulike forskningsdisipliner og er bygget på konseptet undervisningsdrevet forskning, som fostrer tett samarbeid mellom studenten og foreleseren innen både forskningen og undervisningen.

Satsingen sikter på å:

  • produsere ny kunnskap om de utbredte skjermene våre, og måtene vi bruker dem,
  • føre sammen ulike perspektiver på skjermer fra ulike institutter både ved Det humanistiske fakultet og andre forskningsenheter,
  • utvikle nye måter å involvere studenter i pågående forskning.

Forskningstemaer

Forskningsinitiativet Skjermkulturer kan deles inn i fire forskningstemaer som er representert i masterprogrammet gjennom de fire sentrale emnene under. Forskere og akademikere med interesse for en av disse forskningsområdene ønskes velkommen til forskningsinitiativet. Ta kontakt med Jon Inge Faldalen eller Steffen Krüger.

Skjermhistorier og -teorier

Screen Histories and Theories (MEVIT4700) undersøker skjermmedier og deres utvikling fra camera obscura til dagens skjermgrensesnitt. I vår tilnærming til historisk utvikling vektlegges både kontinuitet og brytninger. Vi jobber med å formulere kritiske konsepter og verktøy for å forstå hva skjermer er og kan være.

Skjermestetikk

Screen Aesthetics (MEVIT 4702): Vi er interessert i hvordan skjermer engasjerer oss, og undersøker spørsmål knyttet til fortelling og fortellerstruktur, stil og mening, tone og sjanger. Hvordan bruker skjermer formelle og følelsesmessige virkemidler? Hva slags relasjoner oppfordres, muliggjøres eller forhindres av ulike skjermer? Og hvordan påvirker skjermer omgivelsene? Innreder vi stuen etter hvor fjernsynet skal stå?

Skjermpolitikk

Screen Politics (MEVIT4703): Her er fokuset rettet mot skjermenes politiske dimensjoner. Politiske implikasjoner er ikke begrenset til TV-nyhetenes representasjonsformer eller spredning av politiske rykter på sosiale medier. I forlengelse av de nevnte forskningsområdene undersøker emnet skjermpolitikk de politiske effektene av ulike skjermers estetikk og teknologi, så vel som deres historiske funksjoner.

Skjermteknologier

Screen Technologies (MEVIT4701): For å forstå hvordan skjermer engasjerer oss trenger vi å forstå teknologien som muliggjør skjermenes eksistens og utvikling. Dette innebærer å behandle skjermer som deler av større informasjonskulturer og komplekse infrastrukturer. Vi ønsker å forstå kulturene som frembringer og opprettholder dem. Gjennom kritiske og praktiske tilnærminger utfordrer emnet skjermteknologier utbredte antagelser om hva og hvem skjermer er ment for.