Skjermestetikk

Hvordan kommuniserer skjermer, formelt og følelsesmessig? Hvordan engasjererer skjermene oss, og hvordan snakker de med og til oss?

I forskningsområdet skjermestetikk reflekterer vi over vinkling og fortelling, stil og mening, tone og sjanger. Vi er også opptatt av representasjonspolitikk, fra terrorisme til kjærlighet, klimaendring og kunstig intelligens, klasserelasjoner og identitet.

Skjermestetikk undersøker også relasjonene de forskjellige skjermene tillater og oppfordrer til, og hvordan disse gir muligheter og/eller begrensninger for sine publikum:

  • Hvordan påvirker innføringen av TV-en utformingen av stua?
  • Hva forteller utviklingen av grensesnitt oss om kulturene de ble skapt i?
  • Hva slags psykososial deltakelse inviterer smartskjermen til?
Publisert 5. feb. 2019 12:50 - Sist endret 25. feb. 2019 20:31