Skjermpolitikk

Forskningen innen dette temaet stiller spørsmål ved de politiske dimensjonene i våre relasjoner og samspill med skjermer.

Skjermer både gir og forbyr tilgang til den globale virkeligheten, og påvirker alle deler av hverdagslivet. Skjermrelasjoner er ofte intime, private og synes å være langt unna større sosiale og politiske bekymringer. Det er imidlertid akkurat i denne intimiteten som skjermene legger til rette for at de utfolder sin politiske makt. Skjermkulturer vil utvikle forskningsprosjekter omkring slike spørsmål.

Publisert 5. feb. 2019 12:51 - Sist endret 25. feb. 2019 20:34