Skjermteknologier

Vi forsker på den tekniske og teknologiske infrastrukturen rundt skjermer og skjerminnhold.

En av de mest presserende samfunnsmessige utfordringene synliggjøres gjennom de store teknologiske skiftene som påvirker menneske og maskin, media og kulturprodukter (Humaniora i Norge 7, 79-81). Dette tydeliggjøres for eksempel gjennom et prosjekt under utvikling, «Screening European Wars» (Liestøl et al.).

Vi oppsøker skjermteknologier som kino og TV, vi snubler over skjermer med offentlig reklame, vi bærer med oss smarttelefoner og bærbare PC-er, vi ikler oss smartbriller, smartklokker og annen bærbar teknologi, og vi utvikler forskningsprosjekter omkring disse teknologiene. Hvilken betydning har skjermteknologier for å forstå våre nåværende skjermkulturer?

Vi forsker på den tekniske og teknologiske infrastrukturen rundt skjermer og skjerminnhold, og spør hvordan ulike skjermteknologier skaper, samhandler med og muliggjør produksjon av mening og fortellinger. Hvordan muliggjør for eksempel forskjellige algoritmer, i sosiale medier eller andre steder, ulike typer fortellerteknikker?

Publisert 5. feb. 2019 12:52 - Sist endret 25. feb. 2019 20:35