Skjermkulturer

Bildet kan inneholde: Blå, Grønn, Lys, Turkis, Elektrisk blå.

Forskning

Vi bruker smarttelefoner og dataskjermer, ser på kino og TV, blir påvirket av reklame, og trer inn i virtuelle virkeligheter. Skjermkulturer er et tverrfaglig forskningsområde som analyserer og reflekterer over hvordan skjermer påvirker hverdagslivet vårt.

Forskningstemaer

Forskningen og undervisningen er tett koordinert og gruppert rundt hovedtemaene:

Studier

Vi tar nå imot søknader til vårt internasjonale masterprogram, Screen Cultures, som har oppstart høsten 2019. Vi er ute etter studenter med stor interesse for film, tv og digitale medier. Alle emner er engelskspråklige, og tar for seg problemstillinger innen skjermenes historie, politiske implikasjoner, teknologiske aspekter og estetikk.

Mer om programmet

Louder than bombs (Joachim Trier, 2015)

Involverte institutter

Kontakt

Jon Inge Faldalen, leder av Skjermkulturer

Ledere, forskningstemaer

Steffen Krüger, leder skjermpolitikk

Pasi Väliaho og Kim Wilkins, leder skjermhistorier og -teorier

Timotheus Vermeulen, leder skjermestetikk

Forsknings- og utdanningssatsinger ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet satser på fem faglig prioriterte områder mellom 2019 og 2023. Målet er å bidra til å løse samfunnsutfordringene vi står overfor i dag.