English version of this page

Studier

Undervisning og forskning

Forskningen og undervisningen i de fire forskningstemaene er tett sammenvevd. Studentene oppfordres til å ta med sine egne interesser innen skjermstudier inn i emner og oppgaver, og å utvikle disse interessene til et fullverdig akademisk arbeid under veiledning av en av våre forskere.

Master i Skjermkulturer

Programmet har oppstart høsten 2019.

Mer om programmet

Masterprogram

Masterprogrammet passer for motiverte studenter som er interessert i ulike skjermkulturer, som kino, TV-, datamaskin- og smarttelefonskjermer, der du kan se alt fra filmer og serier, til å spille spill, være i sosiale medier, eller bruke GPS-aktiverte kart, treningsstatistikk, simuleringer og AR (Augmented Reality). 

En obligatorisk spesialisering består av minst 80 studiepoeng som er relevante innen skjermkulturfeltet, som mediestudier, medieteknologi, film- og/eller teaterstudier, kulturstudier og kunsthistorie.