English version of this page

Tverrfaglige satsinger ved UiO

Det humanistiske fakultet samarbeider med forskere på tvers av hele UiO for å utarbeide løsninger knyttet til noen av våre største samfunnsutfordringer rundt miljø og bærekraft, og for å få en bedre forståelse av kultur og fremtidsmuligheter i samspillet mellom Norden og andre regioner.

UiO:Energi

UiO:Ene"Bærekraftig energi" og "Sustainable Energy" står det med bokstaver rundt en rund formasjon av røde og svarte rundinger. Designmerke.rgi skal fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer.

Prosjekter med deltakere fra HF:

UiO:Norden

"Globale utfordringer" og "Nordiske erfariner" står det rundt en pilformasjon av røde rundinger og en svart. Designmerke. UiO:Norden skal framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.

Prosjekter med deltakere fra HF: