English version of this page

Tverrfaglige satsinger ved UiO

Det humanistiske fakultet samarbeider med forskere på tvers av hele UiO for å utarbeide løsninger rundt noen av våre største samfunnsutfordringer rundt miljø og bærekraft, og for å få en bedre forståelse av kultur og fremtidsmuligheter i samspillet mellom Norden og andre regioner.

UiO:Energi

UiO:Energi skal fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer.
Prosjekter med deltakere fra HF:

 

UiO:Norden

UiO:Norden skal framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst.
Prosjekter med deltakere fra HF: