English version of this page

Vi forsker på: Middelalderen

Middelalderstudier er et tverrfaglig forskningsfelt som inkluderer historie, kultur, språk, litteratur, mentalitet, tro og kunsthistorie.

Forskerne på middelalderen fordeler seg over de fleste institutt ved Det humanistiske fakultetet:
 

Middelalderforskerne ved det Humanistisk fakultetet er ikke samlokalisert, men vi møtes jevnlig og samarbeider om ulike forskningsprosjekt.

 

Studieprogrammer

Kontakter