Aktuelle saker

Malrom 1
Publisert 20. des. 2021 12:06

Vi har en serie med kompetansehevende tilbud i januar, det utvikles nye maler i Canvas, Diku har delt ut midler til tre HF-prosjekter og vi minner om våre støttetilbud og vårt Teams-rom for erfaringsdeling.

Velkommen til åpent studio i HF:Studio
Publisert 8. nov. 2021 11:15

Vi har åpent studio 17. november, drop-in hver torsdag, nytt podkaststudio i NT og siktemål om å bli et permanent læringssenter fra 2023.

mennesker som snakker sammen
Publisert 12. mai 2021 20:58

Studioet i Sophus Bugges hus er nå nesten komplett. Vi inviterer til pre-lansering og HF:studiosamtale 19. mai om erfaringer med hybridundervisning og hvordan det kan bidra til et godt læringsmiljø for studentene.

En mann gestikulerer med hender foran laptop og kvinne.
Publisert 15. jan. 2021 11:50

Med digital vaktmester og etableringen av førstelinje får HFs undervisere nå god støtte til digital og hybrid undervisning i starten av et nytt annerledessemester.