Diku lyser ut 151 millioner til økt arbeidsrelevans og studentaktiv læring

En lærer og to studenter i en lab

Diku lyser ut 84 millioner kroner til prosjekter som fører til økt arbeidsrelevans i utdanningene og 67 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle og ta i bruk studentaktive lærings- og vurderingsformer.

Begge utlysningene har søkerwebinar i juni og frist 24. september. 

Se utlysningen hos diku.no

Har du planer om å søke, ta tidlig kontakt med a) egen ledelse, b) eventuelt LINK (for bistand innen pedagogikk og teknologi) og c) eventuelt HF:Studio (for søknadsstøtte og konseptutvikling). Interne prosesser og frister ved UiO og HF blir formidlet senere gjennom undervisningsledernettverket.

 

Publisert 15. mars 2021 16:27 - Sist endret 18. mars 2021 10:31