Nyhetsbrev 2 - desember 2021

Vi har en serie med kompetansehevende tilbud i januar, det utvikles nye maler i Canvas, Diku har delt ut midler til tre HF-prosjekter og vi minner om våre støttetilbud og vårt Teams-rom for erfaringsdeling.

Malrom 1

Eksempel på mal i Canvas

1. Kompetansehevingstilbud i januar

A. Tips og råd om bruk av HFs hybride undervisningsrom.
Et lavterskeltilbud for deg som vil lære mer om det tekniske utstyret i hybridundervisningsrom, samt få noen pedagogiske tips og råd om hybridundervisning. Begrensede plasser.
Tid og sted: 14. jan. 2022 12:15–13:00, Seminarrom 2 Sophus Bugges hus
Til arrangementsside med påmelding

B. Det er kurs i universell utforming i Canvas 12. januar, i regi av LINK og sentraladministrasjonen. Til informasjonssiden for kurset.

C. I uke 2 holder HF:Studio opplæring for nye studentassistenter. Opplæringen består av fire kurs, der målet er at studentassistentene skal bli tryggere i rollen, få noen verktøy for å jobbe med studentgrupper og teknisk opplæring. Kursene i høst fikk gode tilbakemeldinger. Å ha studentassistenter er særlig relevant ved hybrid undervisning. Ler mer om studentassistentordningen og kurstilbudet og ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål.

D. Den 13. januar arrangerer LINK "Læringsassistentdagen". Dagen er for undervisere og administrativt ansatte som har, eller har lyst til å ansette, studenter til å bidra i undervisningstilbudet. Seminaret er også åpent for studenter som jobber som læringsassistent.

For andre kompetansehevendet tilbud, også fra LINK og USIT, se samlesiden på https://www.hf.uio.no/hf-studio/aktuelt/arrangementer/

2. Bruk av maler i Canvas

Ønsker du eller ditt fagmiljø å ta i bruk en mal i Canvas? HF:Studio kan hjelpe dere å utvikle maler.

En mal kan gi en gruppe med rom et enhetlig uttrykk, en felles struktur og en felles og ryddig navigasjon, noe vi av erfaring vet at studentene setter pris på. En mal kan også gi et fagmiljø en egen identitet, og spare hver enkelt lærer tid brukt på struktur og design. En god mal sikrer også universell utforming.

For et eksempel på en mal utviklet av HF:Studio, se illustrasjonen i dette nyhetsbrevet. Ta kontakt, om du/dere ønsker hjelp eller mer informasjon.

3. Nye Dikumidler til HF

Vi gratulerer de tre HF-instituttene som ble tildelt midler fra Diku innen økt arbeidsrelevans og studentaktiv læring. HF:Studio er partner i IFIKKs søknad Argumentasjon i praksis (ARG), der vi i 2022 skal bistå med produksjonen av læringsressurser på Exphil03. Vi gleder oss!

Se ellers sak i HF-aktuelt.

4. Lurer du på noe om digital eller hybrid undervisning?

Vi minner om våre kontaktsider, og vårt felles spørsmål- og erfaringsdelingsrom i Teams, som er åpent for alle ved UiO. Ta også gjerne en titt på temasidene våre om hybridundervisning, med tips og opptak fra tidligere samtaler om dette.

Til HF:Studio på Teams

 

Publisert 20. des. 2021 12:06 - Sist endret 20. des. 2021 12:07