Nyhetsbrev 1 - november 2021

Vi har åpent studio 17. november, drop-in hver torsdag, nytt podkaststudio i NT og siktemål om å bli et permanent læringssenter fra 2023.

Velkommen til åpent studio i HF:Studio

1. Åpent studio 17. november

Studioet i Sophus Bugges hus og podkastrommet i 12. etg. Niels Treschows hus holder åpent den 17. november fra 10:00 til 13:00.

Les mer på våre arrangementssider

Se mer om Åpent studio på 30 sekunder:

2. Drop-in hver torsdag 10:00 - 13:00

Vi holder åpent i studioet i Sophus Bugges hus hver torsdag klokken 10:00 - 13:00. Ingen forhåndsavtale er nødvendig. Bare å komme innom, om du vil kikke litt på mulighetene i studio, eller lurer på noe i forbindelse med undervisningsplanlegging, digitale eller hybride undervisningsformer eller bruk av ulike læringsverktøy.

3. Nytt podkaststudio i 12. etg Niels Treschows hus

Fakultetet har etablert et lavterskel podkaststudio i rom 1220 i Niels Treschows hus. Rommet er klart for bruk, og kan benyttes av alle HFs ansatte. Rommet kan bookes i Exchange (Outlook).

Våre podkastsider viser deg hva du må gjøre for å få gjort opptak og publisert lydfilene. Ta kontakt med oss om du vil ha bistand. Du kan også gjøre opptak i studioet vårt i Sophus Bugges hus, etter nærmere avtale.

4. HF:Studio blir permanent læringssenter i 2023

I den nylig vedtatte årsplanen for 2022-2023 heter det at:

"Fakultetet skal ta med seg de beste erfaringene fra digital undervisning under pandemien, og videreutvikle dette. HF:Studio er et viktig samlingspunkt for å dele erfaringer og eksperimentere med nye undervisningsformer, og vil bygge kompetansemiljøer for undervisningsmetoder som ligger helt i front." (s. 2)

HF:Studio vil bruke prosjektperioden ut 2022 til å finne sin form som HFs kraftsenter for undervisningsutvikling, og legge planer for videre finansiering og drift, slik at
permanent organisering og finansiering kan vedtas i desember 2022 (s. 2). Det forventede resultatet for 2023 er at HF har etablert et permanent læringssenter.

Publisert 8. nov. 2021 11:15 - Sist endret 18. nov. 2021 19:35