Pre-lansering: studiosamtale om hybrid

Studioet i Sophus Bugges hus er nå nesten komplett. Vi inviterer til pre-lansering og HF:studiosamtale 19. mai om erfaringer med hybridundervisning og hvordan det kan bidra til et godt læringsmiljø for studentene.

mennesker som snakker sammen

 

 
 
 
 
 
Foto: Unsplash

Under pandemien har alle opplevd hvor vanskelig det er å bli kjent med nye mennesker og bygge relasjoner studenter imellom og mellom undervisere og studenter gjennom en skjerm. SHoT-undersøkelsen viste også store problemer som følge av fraværende læringsmiljø. Likevel er det undervisere som har lykkes i å legge til rette for fysiske møter og undervisning – selv på forholdsvis store emner med mange studenter, ved bruk av såkalt hybrid undervisning der de fleste studentene kan være til stede fysisk – og resten online. 

Målgruppen for seminaret er undervisere, studieadministrasjon og læringsassistenter på HF.

Av HF:Studio
Publisert 12. mai 2021 20:58 - Sist endret 26. aug. 2022 08:33