Nye SK-ITU-midler til HF:Studio

En underviser, et kamera og noen studenter, med logoen "HF:Studio".

I SK-ITUs utlysning for 2021 ble HF:Studio tildelt nye, friske midler for perioden 2021 - 23.

Til sammen utgjør det tildelte beløpet kroner 1 026 375, som skal fordeles over tre år med tilsvarende egeninnsats.

Pengene gjør det mulig å fortsette hovedvirksomheten i HF:Studio også etter prosjektperioden (des 21), enten ved å forlenge prosjektet eller ved å videreføre aktivitetene i den organisasjonsformen som skal utredes nå i høst.

I begrunnelsen for tildelingen heter det: "Prosjektet har en god kobling mellom teknologi og pedagogikk, er organisatorisk robust og legger opp til samarbeid mellom relevante enheter."

Publisert 6. apr. 2021 20:29 - Sist endret 6. apr. 2021 20:32