2022

Tidligere

Picture can include icons with facts, solution, explanation, and evaluating
Tid og sted: 18. nov. 2022 12:1513:00, HF:Studio og Zoom

Lurer du på hvordan å utarbeide program- eller emnedesign som gjør undervisningen mer studentaktiv og arbeidslivsrelevant? Bli med enten fysisk eller digitalt!

Evaluation concept with icons. Quality, Analysis, Improvement, Feedback.
Tid og sted: 22. sep. 2022 12:1513:00, HF:Studio, Sophus bugges hus og Zoom

Lurer du på hvordan du kan utvikle mappeinnleveringer som f.eks. video, intervju eller artikkelskriving der fokuset er på vurdering for læring, altså formativ læring? 

Bilde av radio, mikrofon, headset
Tid og sted: 1. juni 2022 12:1513:00, Zoom og HF:Studio, Sophus Bugges hus

Ønsker du å få innsikt i hvordan du som underviser kan ta i bruk podkast i undervisningen? Enten som arbeidskrav for studentene, eller hvordan du kan bruke podkast som læringsressurs?  

Tid og sted: 24. mars 2022 12:1513:00, HF:Studio, Sophus Bugges hus og Zoom

Gode læringsmiljø kjennetegnes av aktive og engasjerte studenter. Hvordan kan du skape studentengasjement i din undervisning?

Peter Edwards og Baoxin Long i HF:Studio
Tid og sted: 14. jan. 2022 12:1513:00, Seminarrom 2 Sophus Bugges hus

Et lavterskeltilbud for deg som vil lære mer om det tekniske utstyret i hybridundervisningsrom (seminarrom 2, Sophus Bugges hus) samt få noen pedagogiske tips og råd om hybridundervisning. 

Tid og sted: 14. jan. 2022 09:1510:15, Zoom

Kurset er en av del av en kursrekke våren 2022 for studentassistenter ved HF i regi av HF:Studio.

Tid og sted: 13. jan. 2022 09:1510:15, Zoom

Kurset er en av del av en kursrekke våren 2022 for studentassistenter ved HF i regi av HF:Studio.

Eksempel på Canvas-mal
Tid og sted: 12. jan. 2022 12:3015:30, PAM 360

Arbeidsstue for ansatte ved IKOS

Tid og sted: 12. jan. 2022 09:1512:00, Sophus Bugges hus, Auditorium 3

Kurset er en av del av en kursrekke våren 2022 for studentassistenter ved HF i regi av HF:Studio.

Tid og sted: 11. jan. 2022 09:1512:00, HF:Studio, Sophus Bugges hus

Kurset er en av del av en kursrekke våren 2022 for studentassistenter ved HF i regi av HF:Studio.