Kontaktpunkter for digital undervisning

For henvendelser om:

 • Pedagogisk veiledning innen IT i utdanning

 • Hjelp til å finne riktig metode, plattform eller teknisk verktøy

 • Medieproduksjon (video, lyd, podkast)

 • Bruk av studio i Sophus Bugges hus (opptak, arrangementer)

 • Kompetanseheving, personlig oppfølging, erfaringsdeling

 • Studentassistentordningen ved HF

 • Eller hvis du er usikker på hvor du skal henvende deg

HF:Studio

For henvendelser om:

 • AV-utstyr; kameraer, mikrofoner, opptaksutstyr, etc.

 • Utstyr i undervisningsrom; bruk av utstyret, teknisk veiledning, feil og mangler.
 • Akutthjelp i undervisningsrom
 • Utlån av AV-utstyr

AV-tjenesten

For førstelinje teknisk brukerstøtte innen IT i utdanning

 • Zoom
 • Teams
 • Nettskjema
 • Forelesningsopptak og Kursopplasting
 • Mentimeter
 • Samtavla
 • Blogg og Wiki
 • UiO Programkiosk

 

Helpdesk

For henvendelser om:

 • Canvas

Lokale HF-sider for Canvas.

For henvendelser om:

 • Inspera
 • Digital eksamen

Ta kontakt med studiekonsulent eller superbruker på ditt institutt.

Lokale sider for digital eksamen ved HF

For henvendelser om:

 • Vortex
 • Emnebeskrivelser og semestersider
 • Lagring ved bruk av appene Forelesningsopptak og Kursopplasting
 • Lagring av store filer 
 • Endring av tilganger og leserettigheter

 Studiewebredaktør på HF

 

For henvendelser om:

 • Podkast som faller utenfor kategorien undervisning
  (innenfor forskning og formidling)

Kommunikasjonsseksjonen på HF