Kontaktpunkter for digital undervisning

For henvendelser om:

  • Generelt om HF:Studio

  • Førstelinje brukerstøtte innen IT i utdanning

HF:Studio

For henvendelser om:

  • Audiovisuelt utstyr 

  • Utstyr i undervisningsrom

AV-tjenesten

For henvendelser om:

  • Canvas

Lokale HF-sider for Canvas.

For henvendelser om:

  • Inspera
  • Digital eksamen

Lokale sider for digital eksamen ved HF