Podkast i undervisningen: Hva, hvordan og hvorfor?

Ønsker du å få innsikt i hvordan du som underviser kan ta i bruk podkast i undervisningen? Enten som arbeidskrav for studentene, eller hvordan du kan bruke podkast som læringsressurs?  

I opptaket fra dette lunsjseminaret arrangert i HF:Studio 1. juni 2022, møter du tre undervisere fra HF som deler sine beste tips.

Innledning til seminaret

Professor Eirinn Larsen fra IAKH introduserer seminaret og dets innhold.

Studentpodkast som arbeidskrav

Professor Ulrike Spring fra IAKH forteller om sitt arbeid med å formidle historie gjennom studentpodkast.

Du kan lese mer om Historie nå - studentblogg.

Frankrike forklart

Formidling gjennom bruk av podkasten Frankrike forklart på og utenfor franskstudiet v/Kjerstin Aukrust og Geir Uvsløkk, førsteamanuensiser i fransk litteratur og kulturkunnskap v/ ILOS. 

Podkast som studentaktiv læringsform

Podkast som studentaktiv læringsform: "Å la flere komme til orde" v/Eirinn Larsen, professor i historie v/IAKH og Mathias Jesman Sunde, masterstudent v/IAKH.

Du kan høre studentpodkasten som ble laget Høsten 2021 i forbindelse med kurset HIS4010 Historiske grunnlagsproblemer: Teori og historiografi.

Podkasten er laget av Andrea Tungland Pedersen, Amalie Nilsen, Christian Larsen, Kristian Bjørkheim Nilsen og Marcus Waagen.