Hvordan skape studentengasjement i undervisningen?

Gode læringsmiljø kjennetegnes av aktive og engasjerte studenter. Hvordan kan du skape studentengasjement i din undervisning? I opptaket fra lunsjseminaret 24. mars 2022 arrangert i HF:Studio, møter du tre eminente undervisere fra HF som deler sine beste tips.

Se hele seminaret

Hvis du ønsker å se seminaret i sin helhet, finner du det her.

Innledning

Førsteamanusensis ved Institutt for musikkvitenskap Peter Edwards, introduserer seminaret og dets innhold. 

Carla el Khoury

Universitetslektor Carla el Khoury forteller om hvordan hun benytter Mentimeter for skape studentengasjement i arabisk undervisning.

Douwtje Lieuwkje van der Meulen

Merittert underviser ved IAKH, Douwtje Lieuwkje van der Meulen forteller hvordan hun skaper studentengasjement i faget konservering. Med IGP-metoden som fundament, benytter Douwtje verktøyene Canvas og Samtavla. 

Peter Edwards

Førsteamanusensis ved Institutt for musikkvitenskap Peter Edwards, forteller hvordan han benytter Mentimeter for å skape studentengasjement i musikkfag.

Q&A

Etter seminaret, åpnet vi for at publikum kunne stille spørsmål. I denne videoen finner du svar på hva publikum lurte på etter seminaret.