Grethe Bjørkan Bukkemoen

Doctoral Research Fellow - Archaeology
Image of Grethe Bjørkan Bukkemoen
Norwegian version of this page
Phone +47 22841919
Room 125
Username
Visiting address Blindernveien 11 None 0371 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0316 OSLO
Other affiliations Rescue Archaeology Faculty of Humanities (Student)

Academic interests

 • Iron Age
 • Houses and households
 • Food practice and technology
 • Wetland depositions
 • Landscape archaeology

 

PhD project

In my PhD project I explore the interplay between socio-political development and food technologies in Iron Age Scandinavia (ca. 300–1050 AD), through a diachronic and technological study of culinary utensils, graves and houses.

 

Background

 • Master's degree in Archaeology (2006)
 • On a leave from my position as an adviser in rescue archaeology at the Museum of Cultural History, University of Oslo (2017-2020)

 

Tags: Archaeology, PhD candidate archaeology, Iron Age

Publications

 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Skare, Kjetil (2018). Humans, Animals and Water. The Deposition of Human and Animal Remains in Norwegian Wetlands.. Journal of Wetland Archaeology.  ISSN 1473-2971.  18(1), s 35- 55 . doi: 10.1080/14732971.2018.1459264
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2016). Cooking and feasting: Changes in food practice in the Iron Age, In Frode Iversen & Håkan Petersson (ed.),  The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-099-6.  artikkel.  s 117 - 131
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Ett hus - mange livsløp : boligens biografi i førromersk jernalder belyst gjennom et gårdsanlegg i Askim. Viking.  ISSN 0332-608X.  78, s 95- 118
 • Wenn, Camilla Cecilie; Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Arnarsson, Oskar Leifur (2015). Hus, haug og det omkring – Arkeologiske undersøkelser langs rv. 9 i Setesdal. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (126), s 29- 36
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2014). Sosiale strukturers romlige manifestasjon. Gravanlegg og landskap som kilde til mentalitet og sosiale inndelinger. AmS-Varia.  ISSN 0332-6306.  55, s 37- 47
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan & Simonsen, Margrete Figenschou (2009). Graver og kokegroper på Bergerjordet i Sørum. Varia.  ISSN 1504-3266.  (77), s 115- 132
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Der ingen tilfeldighet råder - anvendelse av gravanlegg i lokal kontekst, I:  Red. Konstantinos; C, Lund, J. & Prescott, C. Facets of Archaeology. Essays in honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday. Oslo Archaeological Series.  Unipub forlag.  Artikkel.  s 465 - 474
 • Samdal, Magne & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 8. Bommestad 2 - Kokegropfelt og dyrkningsspor fra jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 247- 264
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2007). Stedsidentitet og sosial diskurs på Jæren i eldre jernalder, I: Lotte Hedeager (red.),  Sjøreiser og stedsidentitet. Jæren/Lista i bronsealder og eldre jernalder.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-301-1.  Hovedfagsavhandling.  s 135 - 310

View all works in Cristin

 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Cooking, eating and feasting in times of transition - Food practice in Early and Late Iron Age at Guåker in Stange County, Hedmark.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Måltidspraksis og endring mellom eldre og yngre jernalder.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2015). Småhus og tidlig jernproduksjon i Sørum, I: Inger Marie Berg-Hansen (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-030-9.  7.  s 121 - 135
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2014, 15. september). Nok et unikt beinfunn på Hedmarken. [Internett].  NRK.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2011). Jæren-landskap og mentalitet.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2011). Kokegroper og graver på Bergerjordet i Sørum.
 • Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2006, 28. juni). Intervju om kokegropfelt. [Radio].  Kanal 24.
 • Gjerpe, Lars Erik & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2006, 27. juni). Leir for gamle krigere?.  Aftenposten.
 • Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik; Pettersson, Susanne Helena; Rødsrud, Christian Løchsen & Mansrud, Anja (2006). E18-prosjektet Langåker-Bommestad. [www ].
 • Østmo, Mari Arentz; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Rønne, Ola; Pettersson, Susanne Helena & Gjerpe, Lars Erik (2006). E18-prosjektet sesongen 2006- hus, graver, kokegroper og smie.

View all works in Cristin

Published Mar. 13, 2017 10:13 AM - Last modified Mar. 22, 2018 9:17 AM