Marianne Moen

Image of Marianne Moen
Phone +47 22850360
Username
Visiting address Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Other affiliations Archaeology
Tags: Archaeology, PhD candidate archaeology

Publications

 • Lund, Julie & Moen, Marianne (2019). Hunting Identities: Intersectional Perspectives on Viking Age Mortuary Expressions. Fennoscandia Archaeologica.  ISSN 0781-7126.  XXXVI, s 142- 155
 • Moen, Marianne (2019). Gender and archaeology: Where are we now?. Archaeologies: the journal of the World Archaeological Congress.  ISSN 1555-8622.  15(2), s 206- 226 . doi: 10.1007/s11759-019-09371-w
 • Moen, Marianne (2015). Kommunikasjonslandskapet i Viken, I: Anne Pedersen & Søren Michael Sindbæk (red.),  Et fælles hav - Skagerrak og Kattegat i vikingetiden. Seminar på Nationalmuseet, København, 19.-20. september 2012.  Nationalmuseet.  ISBN 978-87-7602-324-9.  5.  s 72 - 86
 • Moen, Marianne (2014). Women in the Landscape, In Nancy L. Coleman & Nanna Løkka (ed.),  Kvinner i vikingtid : Vikingatidens kvinnor.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0129-3.  5.  s 121 - 148

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Moen, Marianne (2019). Challenging Gender - a reconsideration of gender in the Viking Age using the mortuary landscape. Show summary
 • Moen, Marianne (2018). But were they really people?.
 • Moen, Marianne (2018). Challenging Gender.
 • Moen, Marianne (2018). Gendered differences, or social similarities?.
 • Moen, Marianne (2018). Gendering the Viking’s Mortuary Context.
 • Moen, Marianne (2018, 04. desember). Legends of the Lost with Megan Fox. [TV].  Travel Channel.
 • Moen, Marianne (2018). Vikingtidens kvinner og menn.
 • Moen, Marianne (2017). Beyond Binary: Gender Ideologies and realities in the Norwegian Viking Age.
 • Moen, Marianne (2017). "Our customs are not yours": understanding Viking Age burial monuments as statements of otherness.
 • Moen, Marianne (2017). The Vikings - our ancestors: The role of the Viking Age in legitimising modern gender ideology.
 • Moen, Marianne (2017). The present in the past: why gender representations in archaeology matter.
 • Austvoll, Knut Ivar & Moen, Marianne (2016). Erfaring med å skrive PhD-prosjekt.
 • Moen, Marianne (2016). Dangerous Women in the Viking Age.
 • Moen, Marianne (2016). Gender and Burial.
 • Moen, Marianne (2016). Kjønn og landskap: en undersøkelse av kjønnsroller med utgangspunkt i vikingtidens graver.
 • Moen, Marianne (2011). The Gendered Landscape: a discussion on gender, status and power expressed in the Viking Age mortuary landscape.

View all works in Cristin

Published Aug. 26, 2015 11:32 AM - Last modified Mar. 22, 2018 9:25 AM