Åsmund Egge

Professor Emeritus
Image of Åsmund  Egge
Mobile phone + 47-92436216
Username
Visiting address Niels Treschows hus rom 634
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Tags: History of Communism, Modern history, Modern Russian history

Publications

 • Fra Aleksander II til Boris Jeltsin. Oslo 1993.
 • Komintern og krisen i Det norske arbeiderparti. Oslo 1995.
 • Komintern og Norge. DnA-perioden 1919-1923. En dokumentasjon. Oslo 2006.
 • Kirov-gåten. Mordet som utløste Stalins terror. Oslo 2009.
 • Egge, Åsmund (2017). Fra revolusjonsbegeistring til brobygging - Moskva i norsk arbeiderbevegelse 1917-1991. Mediehistorisk tidsskrift.  ISSN 2464-4277.  2, s 16- 27 . doi: http://medietidsskrift.no/content/uploads/pub/2017/11/NMF-tidsskrift-2-2017.pdf
 • Egge, Åsmund (2017). Fra revolusjonsbegeistring til brobygging – Moskva i norsk arbeiderbevegelse 1917–1991 :. Pressehistorisk tidsskrift.  ISSN 1891-9472.  (28), s 17- 27
 • Egge, Åsmund; Holtsmark, Sven Gabriel & Komarov, Alexey A. (2015). "Innledning", I: Sven Gabriel Holtsmark; Åsmund Egge & Aleksej Komarov (red.),  Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930.  Res Publica.  ISBN 978-82-8226-039-8.  Kapittel 1.  s 13 - 82
 • Holtsmark, Sven Gabriel & Egge, Åsmund (2012). Soviet diplomats and the Norwegian left, 1921-1939, In Kari Aga Myklebost & Stian Bones (ed.),  Caution & Compliance. Norwegian-Russian Diplomatic Relations 1814-2014.  Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-158-5.  kapittel.  s 101 - 112
 • Egge, Åsmund (2008). Aleksandra Kollontaj og norsk arbeiderbevegelse 1915-1930, I: Yngvild Sørbye (red.),  Revolusjon, kjærlighet, diplomati. Aleksandra Kollontaj og Norden.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-287-8.  Artikkel.  s 55 - 81

View all works in Cristin

 • Egge, Åsmund & Rybner, Svend (ed.) (2015). Red star in the North. Communism in the Nordic countries. Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-242-1.  354 s.
 • Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund & Komarov, Aleksej (red.) (2015). Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930. Res Publica.  ISBN 978-82-8226-039-8.  815 s.
 • Egge, Åsmund (2009). Kirov-gåten. Mordet som utløste Stalins terror. Unipub forlag.  ISBN 9788274774551.  302 s.

View all works in Cristin

 • Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund & Komarov, Aleksej (2015). Forord, I: Sven Gabriel Holtsmark; Åsmund Egge & Aleksej Komarov (red.),  Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930.  Res Publica.  ISBN 978-82-8226-039-8.  Forord.  s 5 - 10
 • Holtsmark, Sven Gabriel; Egge, Åsmund & Komarov, Aleksej (2015). Innledning, I: Sven Gabriel Holtsmark; Åsmund Egge & Aleksej Komarov (red.),  Aleksandra M. Kollontaj. Diplomatiske nedtegnelser 1922-1930.  Res Publica.  ISBN 978-82-8226-039-8.  Innledning.  s 13 - 81

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:30 PM - Last modified Dec. 1, 2017 1:33 PM

Projects

No ongoing projects