helgeo

Image of person
Could not get user data from external service
Tags: History

Publications

 • Pharo, Helge Øystein (2020). Om å fortolke seg selv – og andre. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  99(1), s 52- 55 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2020-01-05 Full text in Research Archive.
 • Pharo, Helge Øystein (2018). Small State Anti-Fascism: Norway's Quest to Eliminate the Franco Regime in the Aftermath of World War II. Culture & History Digital Journal.  ISSN 2253-797X.  7(1), s 1- 11 . doi: 10.3989/chdj.2018.008
 • Pharo, Helge (2014). Gru og glede. Marshallplanen og Keralaprosjektet som merkesteiner i norsk historie, I: Dag Harald Claes; Knut Heidar & Cathrine Holst (red.),  Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022598.  Kapittel 16.  s 312 - 328
 • Pharo, Helge (2012). TOGETHER AGAIN Anglo-Norwegian relations and the early Cold War. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  37(2), s 261- 277 . doi: 10.1080/03468755.2012.667968
 • Pharo, Helge (2012). Together Again: Anglo-Norwegian relations and the early Cold War. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  37(2), s 261- 277 . doi: 10.1080/03468755.2012.667968
 • Pharo, Helge & Salmon, Patrick (2012). Introduction, In Helge Ø. Pharo & Patrick Salmon (ed.),  Britain and Norway: special relationships.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0177-1.  Introduction.  s 11 - 21
 • Pharo, Helge (2010). The Best of All Worlds - Norway and the Creation of EFTA, In Kåre Bryn & Gudmundur Einarsson (ed.),  EFTA 1960-2010 - Elements of 50 years of European history.  University of Iceland Press.  ISBN 9789979548676.  Kapitel 4.  s 61 - 76
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2009). Nordic cooperation in providing development aid, In Norbert Götz & Heidi Haggrén (ed.),  Regional Cooperation and International Organizations. The Nordic model in transnational alignment.  Routledge.  ISBN 978-0-415-45964-8.  6.  s 112 - 130
 • Niemi, Einar a; Halvorsen, Solveig; Halvorsen, Terje & Pharo, Helge (2009). Innledning, I: Einar a Niemi (red.),  I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen.  LO Media.  ISBN 978-82-92611-13-5.  Kapittel.  s 11 - 20
 • Pharo, Helge & Danielsen, Helge (2009). Reception and Representation of the Marshall Plan in Norway, In Günter Bischof & Dieter Stiefel (ed.),  Images of the Marshall Plan in Europe. Films, Photographs, Exhibits, Posters.  Studienverlag.  ISBN 9783706548267.  Kapittel.  s 87 - 106
 • Østerud, Øyvind; Lange, Even & Pharo, Helge (2009). Utenrikspolitikken etter den kalde krigen, I: Even Lange; Helge Pharo & Øyvind Østerud (red.),  Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-360-8.  Kapittel 1.  s 7 - 26
 • Fraser, Monika Pohle & Pharo, Helge (2008). Introduction, In Helge Pharo & Monika Pohle Fraser (ed.),  The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1.  Unipub forlag.  ISBN 9788274772939.  Introduction.  s 9 - 16
 • Lange, Even & Pharo, Helge (2008). Have your Cake and Eat it too. National Policy and Private Interest in a Small Open Economy: The Case of Norway, In Margit Müller & Timo Myllyntaus (ed.),  Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and Deglobalisation.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-03911-214-2.  Kapittel.  s 151 - 174
 • Pharo, Helge (2008). Entrepreneurship and development aid. The case of the Indo-Norwegian fisheries project, In Helge Pharo & Monika Pohle Fraser (ed.),  The Aid Rush. Aid regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 2.  Unipub forlag.  ISBN 9788274773806.  Kapitel.  s 53 - 93
 • Pharo, Helge (2008). Reluctance, enthusiasm and indulgence: the expansion of bilateral Norwegian aid, In Helge Pharo & Monika Pohle Fraser (ed.),  The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1.  Unipub forlag.  ISBN 9788274772939.  kapitel.  s 53 - 89
 • Pharo, Helge (2005). Norway's Peace Tradition Spanning 100 Years. Scandinavian Review.  ISSN 0098-857X.  93(1), s 15- 23
 • Pharo, Helge (2005). Den norske fredstradisjonen - et forskningsprosjekt. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  84(2), s 239- 255
 • Pharo, Helge (2004). Post-Cold War Historiography in Norway, In Thorsten B Olesen (ed.),  The Cold War - and the Nordic Countries.  Syddansk Universitetsforlag.  Kapittel 4.  s 97 - 142
 • Pharo, Helge (2003). Altruism, Security, and the Impact of Oil: Norway's Foreign Economic Assistance Policy, 1958-1971. Contemporary European History.  ISSN 0960-7773.  12(4), s 527- 546 Show summary
 • Pharo, Helge (2003). Introduction. Contemporary European History.  ISSN 0960-7773.  12(4), s 387- 394 Show summary
 • Pharo, Helge (2001). Norway's Search for Alternatives: The European Issue at Home and Abroad 1947 - 94, In  Bericht über das 9. deutsch-norwegische Historikertreffen in Meissen/Dresend 1988.  Noges forskningsråd, Oslo.  s 63 - 73 Show summary
 • Pharo, Helge (1999). Ingen vei utenom? Norge i integrasjonsprosessene i Europa 1946-1994, I: Dag Harald Claes & Bent Sofus Tranøy (red.),  Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-577-6.  s 15 - 38
 • Pharo, Helge (1999). Utenriksøkonomi og europeisk integrasjon, I: Chris Prebensen & Nils Skarland (red.),  Nato 50 år. Norsk sikkerhetspolitikk med Nato gjennom 50 år.  Den norske atlanterhavskomité, Oslo.  ISBN 82-90161-61-1.  s 150 - 178

View all works in Cristin

 • Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D. & Offerdal, Kristine (red.) (2021). Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag.  ISBN 9788253042534.  500 s.
 • Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian (ed.) (2013). Saints and Sinners. Official Development Aid and its Dynamics in a Historical and Comparative Perspective. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0279-2.  403 s.
 • Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian Ravn (ed.) (2013). Saints and Sinners. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0279-2.  403 s.
 • Fixdal, Mona Christine & Pharo, Helge (2012). Foreword. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1137-03053-5.  285 s.
 • Halvorsen, Solveig; Halvorsen, Terje; Niemi, Einar & Pharo, Helge (2009). I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen. LO Media.  ISBN 978-82-92611-13-5.  331 s.
 • Niemi, Einar a; Halvorsen, Solveig; Halvorsen, Terje & Pharo, Helge (2009). I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen. LO Media.  ISBN 978-82-92611-13-5.  321 s.
 • Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (red.) (2009). Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-360-8.  348 s.
 • Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (red.) (2009). Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-360-8.
 • Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (ed.) (2008). The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1. Unipub forlag.  ISBN 9788274772939.  363 s.
 • Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (ed.) (2008). The Aid Rush. Aid regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 2. Unipub forlag.  ISBN 9788274773806.  285 s.
 • Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (red.) (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2909-8.  519 s.
 • Pharo, Helge; Holtsmark, Sven G. & Tamnes, Rolf (red.) (2003). Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21828-4.  509 s.
 • Holtsmark, Sven Gabriel; Pharo, Helge & Tamnes, Rolf (red.) (2003). Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21828-4.  508 s.

View all works in Cristin

 • Vik, Hanne Hagtvedt & Pharo, Helge (2015). Hvordan skape og gjøre tilgjengelig muntlige kilder - erfaringer fra et prosjekt om norsk politisk kultur.
 • Pharo, Helge (2013). Side Show to Centre Stage: The Transformation of Norwegian Development Aid, In Helge Pharo; Thorsten Borring Olesen & Kristian Paaskesen (ed.),  Saints and Sinners. Official Development Aid and its Dynamics in a Historical and Comparative Perspective.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0279-2.  Side show to centre stage.  s 51 - 88
 • Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian (2013). Introduction, In Helge Pharo; Thorsten Borring Olesen & Kristian Paaskesen (ed.),  Saints and Sinners. Official Development Aid and its Dynamics in a Historical and Comparative Perspective.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0279-2.  Introduction.  s 13 - 20
 • Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian Ravn (2013). Conclusion: Aid Norms, Foreign Policy and the Domestic Context, In Helge Pharo; Thorsten Borring Olesen & Kristian Paaskesen (ed.),  Saints and Sinners. Official Development Aid and its Dynamics in a Historical and Comparative Perspective.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0279-2.  Conclusion.  s 329 - 365
 • Pharo, Helge (2012). The Global 1989: continuity and change in world politics. Cold War History.  ISSN 1468-2745.  12(2), s 374- 375
 • Håkenstad, Magnus; Pharo, Helge & Tamnes, Rolf (2010). Den nest beste løsning: Den norske mobiliseringshæren 1950 - 1968.
 • Pharo, Helge (2009). Decolonization in Southeast Asia: The United States and the dissolution of the European colonial empires. Journal of American History.  ISSN 0021-8723.  95(4), s 1245- 1245
 • Pharo, Helge (2009). Development Aid and the Norwegian Historical Experience: Promoting Growth and Project Values.
 • Pharo, Helge (2009). Norway and the Creation of EFTA - the Best of all Worlds.
 • Pharo, Helge (2009). The Nobel Peace Prize - Purpose, Principles and Politics.
 • Pharo, Helge (2008). Finn Moe - A Norwegian European.
 • Pharo, Helge (2008). Norwegians in East Africa - How to Call the Tune or How not to?.
 • Pharo, Helge (2008). The Marshall Plan in Norway: Government Response and Media Representations.
 • Pharo, Helge (2008). The Politics of Selecting og Nobel Peace Prize Winner.
 • Pharo, Helge (2008). The Politics of the Nobel Peace Prize.
 • Pharo, Helge (2008). The Politics of the Nobel Peaze Prize.
 • Pharo, Helge & Danielsen, Helge (2008). Media Representations of the Marshall Plan in Norway.
 • Pharo, Helge (2007). Om å møte seg selv i døren i oppdragsforskningens irrganger. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86, s 277- 287
 • Danielsen, Helge; Notaker, Hallvard & Pharo, Helge (2006). Amerika i våre hjerter? USA og Norge etter 1945.
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2006). 'Scandinavian Aid Co-operation - Promises to Keep?'.
 • Pharo, Helge (2006). Dansk utenrikspolitikks historie b. 4 - En kritisk analyse.
 • Pharo, Helge (2006). Entrepreneurship and development aid: The case of the Indo-Norwegian Fisheries Project.
 • Pharo, Helge (2006). International and Norwegian Development Aid since World War II.
 • Pharo, Helge (2006). Norway and the United Nations.
 • Pharo, Helge (2006). Technological Change, Entrepreneurship and Bureaucratic Cooperation. The Case of the Indo-Norwegian Fisheries Project.
 • Pharo, Helge (2006). The Norwegians are coming: Donor urgency and perceptions of the recipients in the Indo-Norwegian Fisheries Project, 1952-1972.
 • Pharo, Helge (2005). Den norske fredstradisjonen - et forskningsprosjekt.
 • Pharo, Helge (2005). From non-alignment and isolationaism to global activism. An overview of independent Norway's foreign policy, 1905-2005.
 • Pharo, Helge (2005). Indo-Norwegian fisheries project as entrepreneur.
 • Pharo, Helge (2005). Norge i verden - en utenrikspolitisk tradisjon under press?. Framtider.  ISSN 0281-0492.  (4), s 19- 23
 • Pharo, Helge (2004). Fredstanken i norsk utenrikspolitikk i det 20. århundre.
 • Pharo, Helge (2004). Norway 1905: A Peaceful Revolution? Causes and Consequences of the Dissolution of the Union with Sweden.
 • Pharo, Helge (2004). United and Divided. The Transatlantic Relationship 1945-2004.
 • Pharo, Helge (2003). Altruism, Security, and the Impact of Oil: Norway's Foreign Economic Assistance Policy, 1958-1971.
 • Pharo, Helge (2001). Den utenrikspolitiske opposisjon i Norge 1945 - 65.
 • Pharo, Helge (2001). Foreign Aid, Peace and Stability: The Case of the 1952 Norwegian Initiative for Aid to India.
 • Pharo, Helge (2001). Have your cake and eat it too. National policy and private interest in an open economy: The case of Norway.
 • Pharo, Helge (2001). Lehmkuhl, Ursula, Pax Anglo-Americana: Machtstrukturelle Grundlagen anglo-amerikanischer Asien- und Fernostpolititik in den 1950er Jahren, München, 1999. Journal of American History.  ISSN 0021-8723.  88(3), s 1148- 1149
 • Pharo, Helge (2001). Norway in the Cold War: A Historiographical Survey.
 • Pharo, Helge (2001). Norway's foreign relations since 1905.
 • Pharo, Helge (2001). Norway's foreign relations since 1905.
 • Pharo, Helge (2000). De nordisk lands utenrikspolitikk etter annen verdenskrig.
 • Pharo, Helge (2000). Den utenrikspolitiske opposisjon i Norge 1945-65.
 • Pharo, Helge (2000). Den utenrikspolitiske opposisjon i Norge 1945-65.
 • Pharo, Helge (2000). "Fisheries Development in India and Norwegian Foreign Aid: The Case of the Kerala Project.
 • Pharo, Helge (2000). Norsk utenrikspolitikk i historisk perspektiv.
 • Pharo, Helge (2000). Norway and the European Integration Processes 1947-94.
 • Pharo, Helge (2000). Norway, Foreign Aid and Decolonization 19445-95.
 • Pharo, Helge (2000). Norway's Search for Alternatives: The European Issue at Home and Abroad 1947-94.
 • Pharo, Helge (2000). Vår nære fortid i fare. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Show summary
 • Pharo, Helge (2000). Wayne Morse, International Law and the American Involvement in Vietnam.
 • Jølstad, Anders & Pharo, Helge (1999). Historiske tilnærminger til europeisk integrasjon.
 • Pharo, Helge (1999). Allianse mot sovjetisk ekspansjon. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Pharo, Helge (1999). Anmeldelse av J. Hanhimäki: Scandinavia and the United States: An Insecure Friendship. Journal of American History.  ISSN 0021-8723.  82(2), s 835- 836
 • Pharo, Helge (1999). Forberedte kommentarer,panel E, The Promise of Alliance: The Origins and Meanings of NATO.
 • Pharo, Helge (1999). Forberedte kommentarer: De nordiska ländernas utrikeshandel och integrationspolitikk gentemot Västeuropa fram till EFTA-perioden.
 • Pharo, Helge (1999). Fra brobygging til vestvending. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Pharo, Helge (1999). Gamle toner. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Pharo, Helge (1999). Hovedtrekk ved norsk utenrikspolitikk etter annen verdenskrig.
 • Pharo, Helge (1999). Norge og stor-EFTA på '50-tallet: Atlantisk versus europeisk orientering, selvråderett versus overnasjonalitet, proteksjonisme versus frihandel.
 • Pharo, Helge (1999). Norsk utenrikspolititikk i historisk perspektiv.
 • Pharo, Helge (1999). North Atlantic Cooperation and Norwegian Economic Policy.
 • Pharo, Helge (1999). Norway and the Dilemma of Joining International Organizations: The OEEC and the stillborn Nordic Union.
 • Pharo, Helge (1999). The Economic Cooperation Administration in Oslo. Defending whose interests?.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:33 PM - Last modified Mar. 5, 2012 4:33 PM

Projects

No ongoing projects