Helge Øystein Pharo

Professor Emeritus
Image of Helge Øystein  Pharo
Norwegian version of this page
Phone +47 22856874
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Tags: History

Publications

 • Pharo, Helge Øystein (2022). Hilde Gunn Slottemo: En kort introduksjon til Norge på 1900-tallet. Forskjell og fellesskap. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 101(1), p. 75–78. doi: 10.18261/ht.101.1.8.
 • Pharo, Helge Øystein (2020). Om å fortolke seg selv – og andre. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 99(1), p. 52–55. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2020-01-05. Full text in Research Archive
 • Pharo, Helge Øystein (2018). Small State Anti-Fascism: Norway's Quest to Eliminate the Franco Regime in the Aftermath of World War II. Culture & History Digital Journal. ISSN 2253-797X. 7(1), p. 1–11. doi: 10.3989/chdj.2018.008.
 • Pharo, Helge (2014). Gru og glede. Marshallplanen og Keralaprosjektet som merkesteiner i norsk historie. In Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (Ed.), Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022598. p. 312–328.
 • Pharo, Helge (2012). TOGETHER AGAIN Anglo-Norwegian relations and the early Cold War. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 37(2), p. 261–277. doi: 10.1080/03468755.2012.667968.
 • Pharo, Helge & Salmon, Patrick (2012). Introduction. In Pharo, Helge Ø. & Salmon, Patrick (Ed.), Britain and Norway: special relationships. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0177-1. p. 11–21.
 • Pharo, Helge (2012). Together Again: Anglo-Norwegian relations and the early Cold War. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 37(2), p. 261–277. doi: 10.1080/03468755.2012.667968.
 • Pharo, Helge (2010). The Best of All Worlds - Norway and the Creation of EFTA. In Bryn, Kåre & Einarsson, Gudmundur (Ed.), EFTA 1960-2010 - Elements of 50 years of European history. University of Iceland Press. ISSN 9789979548676. p. 61–76.
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2009). Nordic cooperation in providing development aid. In Götz, Norbert & Haggrén, Heidi (Ed.), Regional Cooperation and International Organizations. The Nordic model in transnational alignment. Routledge. ISSN 978-0-415-45964-8. p. 112–130.
 • Østerud, Øyvind; Lange, Even & Pharo, Helge (2009). Utenrikspolitikken etter den kalde krigen. In Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (Ed.), Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-360-8. p. 7–26.
 • Niemi, Einar a; Halvorsen, Solveig; Halvorsen, Terje & Pharo, Helge (2009). Innledning. In Niemi, Einar a (Eds.), I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen. LO Media. ISSN 978-82-92611-13-5. p. 11–20.
 • Pharo, Helge & Danielsen, Helge (2009). Reception and Representation of the Marshall Plan in Norway. In Bischof, Günter & Stiefel, Dieter (Ed.), Images of the Marshall Plan in Europe. Films, Photographs, Exhibits, Posters. Studienverlag. ISSN 9783706548267. p. 87–106.
 • Lange, Even & Pharo, Helge (2008). Have your Cake and Eat it too. National Policy and Private Interest in a Small Open Economy: The Case of Norway. In Müller, Margit & Myllyntaus, Timo (Ed.), Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and Deglobalisation. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-03911-214-2. p. 151–174.
 • Fraser, Monika Pohle & Pharo, Helge (2008). Introduction. In Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (Ed.), The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1. Unipub forlag. ISSN 9788274772939. p. 9–16.
 • Pharo, Helge (2008). Reluctance, enthusiasm and indulgence: the expansion of bilateral Norwegian aid. In Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (Ed.), The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1. Unipub forlag. ISSN 9788274772939. p. 53–89.
 • Pharo, Helge (2008). Entrepreneurship and development aid. The case of the Indo-Norwegian fisheries project. In Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (Ed.), The Aid Rush. Aid regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 2. Unipub forlag. ISSN 9788274773806. p. 53–93.
 • Pharo, Helge (2005). Den norske fredstradisjonen - et forskningsprosjekt. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 84(2), p. 239–255.
 • Pharo, Helge (2005). Norway's Peace Tradition Spanning 100 Years. Scandinavian Review. ISSN 0098-857X. 93(1), p. 15–23.
 • Pharo, Helge (2004). Post-Cold War Historiography in Norway. In Olesen, Thorsten B (Eds.), The Cold War - and the Nordic Countries. Syddansk Universitetsforlag. p. 97–142.
 • Pharo, Helge (2003). Altruism, Security, and the Impact of Oil: Norway's Foreign Economic Assistance Policy, 1958-1971. Contemporary European History. ISSN 0960-7773. 12(4), p. 527–546.
 • Pharo, Helge (2003). Introduction. Contemporary European History. ISSN 0960-7773. 12(4), p. 387–394.
 • Pharo, Helge (2001). Norway's Search for Alternatives: The European Issue at Home and Abroad 1947 - 94, Bericht über das 9. deutsch-norwegische Historikertreffen in Meissen/Dresend 1988. Noges forskningsråd, Oslo. p. 63–73.
 • Pharo, Helge (1999). Utenriksøkonomi og europeisk integrasjon. In Prebensen, Chris & Skarland, Nils (Ed.), Nato 50 år. Norsk sikkerhetspolitikk med Nato gjennom 50 år. Den norske atlanterhavskomité, Oslo. ISSN 82-90161-61-1. p. 150–178.
 • Pharo, Helge & Liland, Frode (1999). Norge og striden om NATOs geografiske virkeområde. In Prebensen, Chris & Skarland, Nils (Ed.), Nato 50 år. Norsk sikkerhetspolitikk med Nato gjennom 50 år. Den norske atlanterhavskomité, Oslo. p. 179–207.
 • Pharo, Helge (1999). Ingen vei utenom? Norge i integrasjonsprosessene i Europa 1946-1994. In Claes, Dag Harald & Tranøy, Bent Sofus (Ed.), Utenfor, annerledes og suveren? Norge under EØS-avtalen. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-577-6. p. 15–38.

View all works in Cristin

 • Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D. & Offerdal, Kristine (2021). Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag. ISBN 9788253042534. 500 p.
 • Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian (2013). Saints and Sinners. Official Development Aid and its Dynamics in a Historical and Comparative Perspective. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0279-2. 403 p.
 • Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian Ravn (2013). Saints and Sinners. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0279-2. 403 p.
 • Fixdal, Mona Christine & Pharo, Helge (2012). Foreword. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1137-03053-5. 285 p.
 • Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (2009). Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-360-8.
 • Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (2009). Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-360-8. 348 p.
 • Niemi, Einar a; Halvorsen, Solveig; Halvorsen, Terje & Pharo, Helge (2009). I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen. LO Media. ISBN 978-82-92611-13-5. 321 p.
 • Halvorsen, Solveig; Halvorsen, Terje; Niemi, Einar & Pharo, Helge (2009). I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen. LO Media. ISBN 978-82-92611-13-5. 331 p.
 • Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (2008). The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1. Unipub forlag. ISBN 9788274772939. 1(1). 363 p.
 • Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (2008). The Aid Rush. Aid regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 2. Unipub forlag. ISBN 9788274773806. 2(2). 285 p.
 • Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISBN 82-530-2909-8. 519 p.
 • Holtsmark, Sven Gabriel; Pharo, Helge & Tamnes, Rolf (2003). Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-21828-4. 508 p.
 • Pharo, Helge; Holtsmark, Sven G. & Tamnes, Rolf (2003). Motstrøms. Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-21828-4. 509 p.

View all works in Cristin

 • Pharo, Helge Øystein (2019). Terje Tvedts historier : . Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 98(2), p. 191–202. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2019-02-05.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Pharo, Helge (2015). Hvordan skape og gjøre tilgjengelig muntlige kilder - erfaringer fra et prosjekt om norsk politisk kultur.
 • Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian Ravn (2013). Conclusion: Aid Norms, Foreign Policy and the Domestic Context. In Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian (Ed.), Saints and Sinners. Official Development Aid and its Dynamics in a Historical and Comparative Perspective. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0279-2. p. 329–365.
 • Pharo, Helge (2013). Side Show to Centre Stage: The Transformation of Norwegian Development Aid. In Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian (Ed.), Saints and Sinners. Official Development Aid and its Dynamics in a Historical and Comparative Perspective. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0279-2. p. 51–88.
 • Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian (2013). Introduction. In Pharo, Helge; Olesen, Thorsten Borring & Paaskesen, Kristian (Ed.), Saints and Sinners. Official Development Aid and its Dynamics in a Historical and Comparative Perspective. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0279-2. p. 13–20.
 • Pharo, Helge (2012). The Global 1989: continuity and change in world politics. Cold War History. ISSN 1468-2745. 12(2), p. 374–375.
 • Pharo, Helge (2009). Decolonization in Southeast Asia: The United States and the dissolution of the European colonial empires. Journal of American History. ISSN 0021-8723. 95(4), p. 1245–1245.
 • Pharo, Helge (2009). The Nobel Peace Prize - Purpose, Principles and Politics.
 • Pharo, Helge (2009). Norway and the Creation of EFTA - the Best of all Worlds.
 • Pharo, Helge (2009). Development Aid and the Norwegian Historical Experience: Promoting Growth and Project Values.
 • Pharo, Helge (2008). Norwegians in East Africa - How to Call the Tune or How not to?
 • Pharo, Helge (2008). Finn Moe - A Norwegian European.
 • Pharo, Helge (2008). The Politics of Selecting og Nobel Peace Prize Winner.
 • Pharo, Helge (2008). The Politics of the Nobel Peaze Prize.
 • Pharo, Helge (2008). The Politics of the Nobel Peace Prize.
 • Pharo, Helge (2008). The Marshall Plan in Norway: Government Response and Media Representations.
 • Pharo, Helge & Danielsen, Helge (2008). Media Representations of the Marshall Plan in Norway.
 • Pharo, Helge (2007). Om å møte seg selv i døren i oppdragsforskningens irrganger. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 86, p. 277–287.
 • Pharo, Helge (2006). International and Norwegian Development Aid since World War II.
 • Pharo, Helge (2006). Norway and the United Nations.
 • Pharo, Helge (2006). Technological Change, Entrepreneurship and Bureaucratic Cooperation. The Case of the Indo-Norwegian Fisheries Project.
 • Pharo, Helge (2006). The Norwegians are coming: Donor urgency and perceptions of the recipients in the Indo-Norwegian Fisheries Project, 1952-1972.
 • Pharo, Helge (2006). Entrepreneurship and development aid: The case of the Indo-Norwegian Fisheries Project.
 • Pharo, Helge (2006). Dansk utenrikspolitikks historie b. 4 - En kritisk analyse.
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2006). 'Scandinavian Aid Co-operation - Promises to Keep?'.
 • Danielsen, Helge; Notaker, Hallvard & Pharo, Helge (2006). Amerika i våre hjerter? USA og Norge etter 1945.
 • Pharo, Helge (2005). Norge i verden - en utenrikspolitisk tradisjon under press? Framtider. ISSN 0281-0492. p. 19–23.
 • Pharo, Helge (2005). Indo-Norwegian fisheries project as entrepreneur.
 • Pharo, Helge (2005). From non-alignment and isolationaism to global activism. An overview of independent Norway's foreign policy, 1905-2005.
 • Pharo, Helge (2005). Den norske fredstradisjonen - et forskningsprosjekt.
 • Pharo, Helge (2004). Norway 1905: A Peaceful Revolution? Causes and Consequences of the Dissolution of the Union with Sweden.
 • Pharo, Helge (2004). Fredstanken i norsk utenrikspolitikk i det 20. århundre.
 • Pharo, Helge (2004). United and Divided. The Transatlantic Relationship 1945-2004.
 • Pharo, Helge (2003). Altruism, Security, and the Impact of Oil: Norway's Foreign Economic Assistance Policy, 1958-1971.
 • Pharo, Helge (2001). Norway's foreign relations since 1905.
 • Pharo, Helge (2001). Norway's foreign relations since 1905.
 • Pharo, Helge (2001). Lehmkuhl, Ursula, Pax Anglo-Americana: Machtstrukturelle Grundlagen anglo-amerikanischer Asien- und Fernostpolititik in den 1950er Jahren, München, 1999. Journal of American History. ISSN 0021-8723. 88(3), p. 1148–1149.
 • Pharo, Helge (2001). Norway in the Cold War: A Historiographical Survey.
 • Pharo, Helge (2001). Foreign Aid, Peace and Stability: The Case of the 1952 Norwegian Initiative for Aid to India.
 • Pharo, Helge (2001). Have your cake and eat it too. National policy and private interest in an open economy: The case of Norway.
 • Pharo, Helge (2001). Den utenrikspolitiske opposisjon i Norge 1945 - 65.
 • Pharo, Helge (2000). Norsk utenrikspolitikk i historisk perspektiv.
 • Pharo, Helge (2000). Vår nære fortid i fare. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Pharo, Helge (2000). Norway's Search for Alternatives: The European Issue at Home and Abroad 1947-94.
 • Pharo, Helge (2000). Norway, Foreign Aid and Decolonization 19445-95.
 • Pharo, Helge (2000). Norway and the European Integration Processes 1947-94.
 • Pharo, Helge (2000). "Fisheries Development in India and Norwegian Foreign Aid: The Case of the Kerala Project.
 • Pharo, Helge (2000). Den utenrikspolitiske opposisjon i Norge 1945-65.
 • Pharo, Helge (2000). Wayne Morse, International Law and the American Involvement in Vietnam.
 • Pharo, Helge (2000). De nordisk lands utenrikspolitikk etter annen verdenskrig.
 • Pharo, Helge (2000). Den utenrikspolitiske opposisjon i Norge 1945-65.
 • Pharo, Helge (1999). Norge og stor-EFTA på '50-tallet: Atlantisk versus europeisk orientering, selvråderett versus overnasjonalitet, proteksjonisme versus frihandel.
 • Pharo, Helge (1999). Norsk utenrikspolititikk i historisk perspektiv.
 • Pharo, Helge (1999). Hovedtrekk ved norsk utenrikspolitikk etter annen verdenskrig.
 • Pharo, Helge (1999). Anmeldelse av J. Hanhimäki: Scandinavia and the United States: An Insecure Friendship. Journal of American History. ISSN 0021-8723. 82(2), p. 835–836.
 • Pharo, Helge (1999). Allianse mot sovjetisk ekspansjon. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Pharo, Helge (1999). Fra brobygging til vestvending. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Pharo, Helge (1999). Gamle toner. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Jølstad, Anders & Pharo, Helge (1999). Historiske tilnærminger til europeisk integrasjon.
 • Pharo, Helge (1999). Forberedte kommentarer,panel E, The Promise of Alliance: The Origins and Meanings of NATO.
 • Pharo, Helge (1999). Forberedte kommentarer: De nordiska ländernas utrikeshandel och integrationspolitikk gentemot Västeuropa fram till EFTA-perioden.
 • Håkenstad, Magnus; Pharo, Helge & Tamnes, Rolf (2010). Den nest beste løsning: Den norske mobiliseringshæren 1950 - 1968. Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:33 PM - Last modified May 23, 2022 11:59 AM

Projects

No ongoing projects