Jarle Simensen

Image of Jarle Simensen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations History
Tags: History

Publications

 • Commoners, Chiefs and Colonial Government. Akim Abuakwa, Ghana, under British Rule, Historisk institutt, Universitetet i Trondheim, 1975;
 • Afrikas historie. Nye perspektiver. Oslo 1983, dansk utgave, København 1985, ny og utvidet norsk utg. 1996, 2003;
 • Norsk misjon i afrikansk historie. Sør-Afrika, Trondheim 1984;
 • Norwegian Missions in African History. Vol. 1. South Africa 1845-1906, Oslo og Oxford 1986; Vol.2: Madagascar (sammen med Finn Fuglestad) Oslo og Oxford 1986;
 • Utdanning som u-hjelp. NORAD og fiskeriopplæringen ved Ghana Nautical College, 1964-1980, Oslo 1990;
 • Vesten erobrer verden, 1870-191, bind 12 i Aschehougs Verdenshistorie, Oslo 1986, fransk utgave L'Occident conquiert le monde, 1870-1914, Paris 1996;
 • Verden forandres 1985- (sammen med Sven Tägil), Aschehougs verdenshistorie, b.1, Oslo 1993, utvidet utgave Oslo 2001 og Oslo 2003; fransk utgave Une planète bouleverse, 1985-1996, Paris 1996;
 • Tyskland-Norge. Den lange historien, red., Oslo 2000, ty. utg. Deutschland-Norwegen. Die Lange Geschichte, Oslo 2000.
 • Simensen, Jarle (2018). Glenda Sluga and Particia Clavin: Internationalisms. A Twentieth Century History. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (1) . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2018-01-09
 • Simensen, Jarle (2018). Gold Coast Forts and Castles: Key Themes and Perspectives, In J. Kwadwo Osei-Tutu (ed.),  Forts, Castles and Society in West Africa: Gold Coast and Dahomey, 1450–1960.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-38014-1.  kap 2.  s 33 - 57
 • Simensen, Jarle (2017). Migrant Identity in Academia: Professor Paul Knaplund (1885-1964), University of Wisconsin, In Terje Mikael Hasle Joranger & Harry T. Cleven (ed.),  Norwegian-American Essays 2017.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-879-1.  Kapittel 6.  s 159 - 188
 • Simensen, Jarle (2011). Bilder av de andre: Nærblikk på en dansk-norsk reisebeskrivelse fra Vest-Afrika. Fortid.  ISSN 1504-1913.  8(3), s 33-38
 • Simensen, Jarle (2011). Kolonistyre og ideologisk konstruksjon : Lord Lugard og indirekte styre i Afrika, I: Tomas Sundnes Drønen; Kjetil Fretheim & Marianne Skjortnes (red.),  Forståelsens gylne øyeblikk : festskrift til Øyvind Dahl.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2602-7.  Kapittel.  s 109 - 122
 • Simensen, Jarle (2011). Murens fall og historikerne. Om forholdet mellom historie og fremtidsoppfatninger. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  90(1), s 63- 79
 • Simensen, Jarle (2010). The Norwegian-Tanzanian aid relationship: A historical perspective, I: Kjell Havnevik & Aida C Isinika (red.),  Tanzania in Transition. From Nyerere to Mkapa.  Mkuki na Nyota Publishers.  ISBN 978-9987-08-086-1.  kap 3.  s 57 - 71
 • Simensen, Jarle (2008). Aid symbioses and its pitfalls. The Nordic/Norwegian-Tanzanian aid relationship, 1962-1986, In Helge Pharo & Monika Pohle Fraser (ed.),  The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1.  Unipub forlag.  ISBN 9788274772939.  Kapittel.  s 153 - 177
 • Simensen, Jarle (2007). On writing the history of development aid. Some reflections on the basis of a research project. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  32(2) . doi: 10.1080/03468750601159816
 • Simensen, Jarle (2006). Globalhistorie i praksis. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2)
 • Simensen, Jarle (2006). Misjonshistorie og diskursanalyse: Karin Hestad Skeie: "Building God's Kingdom in Highland Madagascar. Norwegian Lutheran Missionaries in Vakinankaratra and Bestileo 1866-1903". Dr.art-thesis, History of Religion, Faculty of Arts, University of Oslo 2005. Doctoral opposision. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (2)
 • Simensen, Jarle (2006). Nye horisonter i historiefaget. Globalhistorie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv, I: Fredrik Engelstad; Even Lange; Helge Pharo & Erik Rudeng (red.),  Demokratisk konservatisme.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2909-8.  Globalhistorie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv.
 • Simensen, Jarle (2006). Religious NGOs and the Politics of International Aid: The Norwegian Experience. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  33(1), s 83- 104
 • Simensen, Jarle (2005). Ancestors and the world market. The role of the traditional oath in the cocoa hold-ups in the Gold Coast in the 1930s, In Per Hernæs (ed.),  THE 'TRADITIONAL' AND THE 'MODERN' IN WEST AFRICAN (GHANAIAN) HISTORY. Case studies on co-existence and interaction.  Historisk institutt, NTNU.  ISBN 82-7765-053-1.  Artikkelt.
 • Simensen, Jarle (2004). Levninger og årsaker. Notat om et pedagogisk problem. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (2)
 • Simensen, Jarle (2004). Levninger og årsaker. Notat om et pedagogisk problem. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (2)
 • Simensen, Jarle (2004). Transnational history. The global context of 1989, In Gerd-Rainer Horn & Padraic Kenney (ed.),  Transnational moments of change : Europe 1945, 1968, 1989.  Rowman & Littlefield.  ISBN 0742523225.  Kapittel.
 • Simensen, Jarle (2004). Power of the purse? Norway as donor in the conditionality epoch 1980-2000. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  83, s 334- 337
 • Simensen, Jarle (2003). Globalisering, regionalisering og demokrati, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Sissel Lie og Kjersti Faldet Listhaug, red., Globalisering: Spøkelse eller visjon. Globaliseringsprogrammet.  Globaliseringsprogrammet NTNU.  s 9 - 15
 • Simensen, Jarle (2003). Globalisering, regionalisering og demokrati, I: Kjersti Faldet Listhaug & Sissel Lie (red.),  Globalisering: Spøkelse eller visjon?.  NTNU.  ISBN 82-471-5219-3.  Globalisering, regionalisering og demokrati.
 • Simensen, Jarle (2003). Hilde Selbervik: "The Power of the Purse. Norway as a Donor in the Conditionality Epoch 1980-2000". Doctoral opposition. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  83(2)
 • Simensen, Jarle (2003). Karin Sarja: "Ännu en syster til Afrika. Trettiosex kvinneliga missionärer i Natal och Zululand 1876-1903". Doctoral opposition. Kyrkohistorisk årsskrift.  ISSN 0085-2619.
 • Simensen, Jarle (2003). Karin Sarja: �Ännu en syster til Afrika�. Trettiosex kvinneliga missionärer i Natal och Zululand 1876-1902. Kyrkohistorisk årsskrift.  ISSN 0085-2619.  s 223- 226
 • Simensen, Jarle (2003). Kristendommen i Afrika i det 20. århundret. Sosial og politisk funksjon. Tidsskrift for teologi og kirke.  ISSN 0040-7194.  (3)
 • Simensen, Jarle (2003). Transnational history. The global context of 1989, In [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (ed.),  P.Kenney (red.), Transnational History.  Rowland & Littlefield.  s 46 - 61
 • Simensen, Jarle (2002). Christian Church and "Native State". The Presbyterian Mission in Akyem Abuakwa, Ghana, In Holger Bernt Hansen & Michael Twaddle (ed.),  Christian Missionaries and the State in the Third World.  James Currey Publishers.  ISBN 0-85255-783-3.  Christian Church and "Native State". The Presbyterian Mission in Akeym Abuakwa.
 • Simensen, Jarle (2002). Christian church and naitive State in Akim, Ghana, during the colonial period, In [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (ed.),  Christian Missonaries and State in the Third World.  James Curry.
 • Simensen, Jarle (2000). National and transnational history. The national determinant in Norwegian historiography, In  Nordic Historiography in the 20th Century.  Historisk institutt, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-550-1057-2.  The national determinant in Norwegian historiography.
 • Simensen, Jarle (2000). The colonial period: Better than its reputation?. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Simensen, Jarle (1999). Democray and globalization. 1989 and the Third Wave. Journal of World History.  ISSN 1045-6007.  10(2)
 • Simensen, Jarle (1999). Demokrati og globalisering. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3)
 • Simensen, Jarle (1997). Den tredje värden efter 1945, I: Sven Tägil & Göran Gräninger (red.),  Historiska vägval.  Almqvist & Wiksell.  ISBN 91-21-14054-5.  Den tredje värden efter 1945.
 • Simensen, Jarle (1997). Den tredje v@ærlden efter 1945, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Historiska v@ægval.  Almqvist & Wicksell.  ISBN 91-21-14054-5.  s 93 - 141

View all works in Cristin

 • Simensen, Jarle (2008). Internasjonalisering i historiefaget. Global historie og norsk historie i transnasjonalt perspektiv.. unipub.  ISBN 978-82-7477-354-7.  230 s.
 • Simensen, Jarle & Tägil, Sven (2005). Verden i oppbrudd. Verdenshistorien etter den kalde krigen. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22803-8.  380 s.
 • Simensen, Jarle (2004). Afrikas historie: Nye perspektiver. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-23498-0.  455 s.
 • Simensen, Jarle (2003). Norge møter den tredje verden. Fagbokforlaget.
 • Simensen, Jarle & Tägil, Sven (2001). Mot en ny tid, 1985-. Aschehougs verdenshistorie bind 16. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22372-9.  271 s.
 • Simensen, Jarle (red.) (1999). Deutschland - Norwegen. Die lange Geschichte. Tano Aschehaug.  ISBN 82-518-3940-8.
 • Simensen, Jarle (red.) (1999). Tyskland - Norge. Den lange historien. Tano Aschehoug.  ISBN 82-518-3857-6.

View all works in Cristin

 • Simensen, Jarle (2020). Det tyske oppgjøret med fortida: Demokratiopplæring. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2019). Det britiske imperiet og dets arv.
 • Simensen, Jarle (2019). Kvinnebevegelse og Folkeforbundet. Valentine Dannevig. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2019). Per Hernæs, ed.:Vest-afrika, bind 1 i Danmarks kolonihistorie, b.I-V.. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Simensen, Jarle (2018). Avkolonisering i praksis. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2018). Avkolonisering i tåke. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2018). Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Simensen, Jarle (2017). Afrikas historie. Middelalder. Kolonitid..
 • Simensen, Jarle (2017). Bistandsdebatt på blindspor. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (2017). Internasjonalisering krever integrering. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2017). Internasjonalisering og samfunnsoppdrag. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2016). Joachim Østlund: Saltes pris. Svenska slaver i Nord-Afrika och handlen i Medelhavet 1650-1770. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (2)
 • Simensen, Jarle (2015). Pernille Ipsen: Daughters of the Trade. Historisk Tidsskrift (Danmark).  ISSN 0106-4991.  (4)
 • Simensen, Jarle (2014). Michael Cook: Ancient Religions, Modern Politics. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Simensen, Jarle (2014). Politiske pusteproblemer,Om Wolfgang Streeck: Gekaufte Zeit. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2006). Adam Hochschild: Begrav lenkene. Kampen mot slaveriet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Simensen, Jarle (2006). Keralaprosjektet ikke mislykket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: 25.07.2006
 • Simensen, Jarle (2005). Arild Engelsen Ruud, Eldrid Mageli og Pamela Price: Indias historie med Pakistan og Bangladesh. Oslo 2004. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (4)
 • Simensen, Jarle (2005). Colonial and post-colonial development in Africa.
 • Simensen, Jarle (2005). Hovedlinjer i afrikansk historie.
 • Simensen, Jarle (2005). Nye horisonter i historiefaget. Global historie og norsk historie i et transnasjonalt perspektiv.
 • Simensen, Jarle (2005). Om norsk utviklingshjelps historie og nyere hovedoppgaver på dette området.
 • Simensen, Jarle (2005). On writing the history of development aid. Some reflections on the basis of a research project.
 • Simensen, Jarle (2005). Preben Munthe: Christen Smith. Botaniker og økonom. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (2005). Randi Balsvik: Afrika i eit historiografisk perspektiv.Oslo 2004. HIFO-nytt.  ISSN 0802-3204.  (4)
 • Simensen, Jarle (2005). Religious NGOs and the Politics of International aid: The Norwegian Experience.
 • Simensen, Jarle (2005). The Norwegian-Tanzanian aid relationship – A historical outlook.
 • Simensen, Jarle; Bondevik, Kjell Magne & Steen, Reiulf (2005). Nødhjelp og politikk: Biafrakrisen i 1967.
 • Simensen, Jarle & Tvedt, Terje (2005). Misjon og bistand.
 • Simensen, Jarle (2004). Kristen misjon, politikk og modernisering i Afrika.
 • Simensen, Jarle (2004). Metodeproblemer i bistandshistorien, sesjonsinnlednding.
 • Simensen, Jarle (2004). Organisasjon som tema i afrikansk historie.
 • Simensen, Jarle (2004). Samaritanens dilemma, anmeldelse av Hilde Selbervik: The Power of the Purse, doktoravhandling, Historisk institutt, Universitetet i Bergen 2003. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  83(2), s 334- 337
 • Simensen, Jarle (2004). Verdens regioner slår seg sammen: EU som forbilde?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3
 • Simensen, Jarle (2004). Verdens regioner slår seg sammen: EU som forbilde?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Simensen, Jarle (2003). Afrika i globalhistorisk perspektiv gjesteforelesning.
 • Simensen, Jarle (2003). George Soros. On Globalization, Oxford 2002. Bistandsnytt.  (8), s 22
 • Simensen, Jarle (2003). George Soros: On Globalization. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.  (8)
 • Simensen, Jarle (2003). Globalisering og regionalisering Én Verdens universitetskonferanse.
 • Simensen, Jarle (2003). Hovedtrekk i norsk utviklingshjelps historie.
 • Simensen, Jarle (2003). John Shaw. Sir Hans Singer. The Life and Work of a Development Economist, New York 2002. Bistandsnytt.  (5), s 22
 • Simensen, Jarle (2003). Lange linjer i globalhistorien.
 • Simensen, Jarle (2003). Nasjonale kirkers rolle i utviklingen av det sivile samfunn?.
 • Simensen, Jarle (2003). Nobelprisens historie.
 • Simensen, Jarle (2003). Norsk utviklingshjelp og verdensbilde.
 • Simensen, Jarle (2003, 20. juni). Norsk utviklingshjelps historie radioprogrammer ved lanseringen. [TV].  NRK 1.
 • Simensen, Jarle (2003). Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt - den norske modellen.
 • Simensen, Jarle (2002). De regionale alternativer i internasjonal økonomi og politikk.
 • Simensen, Jarle (2002). Debatten om kolonitiden.
 • Simensen, Jarle (2002). Den globale fattigdom på historisk bakgrunn.
 • Simensen, Jarle (2002). Det tysk-norske historikerprogrammet 1985-2001.
 • Simensen, Jarle (2002). Globalisering som historisk tema.
 • Simensen, Jarle (2002). Historisk bakgrunn til afrikansk politikk.
 • Simensen, Jarle (1997). Avhengighetsteori og underutvikling : en kritikk.
 • Simensen, Jarle (1997). Daniel J. Goldhagen: Hitler's Willing Executioners. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804.
 • Simensen, Jarle (1997). Etnisitet og minoritetsretter, David Hollinger: Post-ethnic America. Beyond Multiculturalism. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1997). Etnisitet og minoritetsrettigheter. Dagbladet.  ISSN 0805-3766. . doi: 19.04.1997
 • Simensen, Jarle (1997). Etnisitet, identitet og minioritetsretter i amerikansk samfunnsdebatt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Simensen, Jarle (1997). Globalhistorie : er det mulig?.
 • Simensen, Jarle (1997). Globalhistorie som begrep og metode.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:33 PM - Last modified Mar. 7, 2012 11:08 AM