Jorunn Bjørgum

Image of Jorunn Bjørgum
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Tags: History

Publications

 • Venstre og kriseforliket. Landbrukspolitikk og parlamentarisk spill 1934-1935. (1970, 2.utg. 1978)
 • Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund gjennom 50 år (1973)
 • Martin Tranmæl og radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse 1906-1918. (1998)
 • Bjørgum, Jorunn (2018). Martin Tranmæl, Moskva-tesene og storstreiken i 1921. In Sørvoll, Jardar; Helle, Idar & Korsvik, Trine Rogg (Ed.), Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-000-2. p. 71–88.
 • Bjørgum, Jorunn (2017). «Det knaker i det gamle samfunds fuger og baand» Martin Tranmæl og den russiske revolusjon. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. 2017(1), p. 43–63. doi: 10.18261/issn.2387-5879-2017-01-04.
 • Bjørgum, Jorunn (2010). Veien til Komintern : Martin Tranmæl og det internasjonale spørsmål 1914-19. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. p. 184–209.
 • Bjørgum, Jorunn (2008). Arbeiderpartiet og LO i historisk perspektiv. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. p. 240–255.
 • Bjørgum, Jorunn (2008). Veien til Komintern. Martin Tranmæl og det internasjonale spørsmål i norsk arbeiderbevegelse 1914-1919. Arbejderhistorie : tidsskrift for historie, kultur og politik. ISSN 0107-8461. 3, p. 76–92.
 • Bjørgum, Jorunn (2005). Unionsoppløsningen og radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. p. 28–49.
 • Bjørgum, Jorunn (2004). Why did the Norwegian Labor Party split in 1923? Comment on ideas put forward by Asmund Egge. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 83, p. 279–306.
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Et perspektiv på splittelsesprosessen i Arbeiderpartiet 1921-1923: en dialog med den unge Per Maurseth. In Andersen, Håkon With; Børresen, Anne Kristine; Bull., Ida; Kaldal, Ingar & Stugu, Ola Svein (Ed.), Historie, kritikk og politikk. Festskrift til Per Maurseth. Historisk institutt. NTNU - Trondheim.. ISSN 82-7765-039-6. p. 109–131.
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Martin Tranmæl og det nasjonale spørsmål: Martin Tranmæl og arbeiderbevegegelsen posisjon i krysningsfeltet mellom nasjonal tradisjon og arbeiderbevegelsens internasjonale ideologi. In Kettunen, Pauli (Eds.), Lokalt och internationellt - Dimensioner i den nordiska arbetarrörelsen och arbetarkulturen. Sällskapet för forskning i arbetarhistoria i Finland. Tammerfors.. p. 50–78.
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Traveling on His Trade: Martin Tranmæl's Stay in the United States and the Radicalization of the Norwegian Labor Movement. In Nichol., Todd W. (Eds.), Interpreting the Promise of America. Essays in Honor of Odd Sverre Lovoll. Norwegian-American Historical Association. Northfield, Minnesota.. ISSN 0-87732-093-4. p. 119–137.
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Krisen, fascismen og det Norske Arbeiderparti på 1930-tallet. In Kettunen, Pauli; Kultanen, Auli & Soikkanen, Timo (Ed.), Jäljillä. Kirjoituksia historian ongelmista. Bd. 2. Turku, Finland.
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Krisen, fascismen og Det norske Arbeiderparti i 1930-årene. In Kettunen, Pauli; Kultanen, Auli & Soikkanen, Timo (Ed.), Jäljillä. Kirjoituksia historian ongelmista. Bd. 2. Turku, Finland. p. 221–249.
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Comment on Kari Melby, The Era of the Housewife. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 79.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Arbeiderpartistaten og den tranmælittiske arv. In Rudeng, Erik (Eds.), Kunnskapsregimer. Pax Forlag A/S, Oslo. ISSN 82-530-2141-0.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Från journalistik till vetenskap. Fackföreningsrörelsens historieskriving i Norge. Arbetarhistoria. ISSN 0281-7446. 90-91(2-3), p. 31–40.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Arbeiderpartiet og LO. Arbeiderhistorie. ISSN 0801-7778. p. 31–55.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Syndikalismen i Norge. Arbejderhistorie. p. 52–66.

View all works in Cristin

 • Bjørgum, Jorunn (1999). Martin Tranmæl og radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse 1906-1918. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-12863-6. 705 p.

View all works in Cristin

 • Bjørgum, Jorunn (2010). Om Martin Tranmæl - et kåseri. Melhusbyggen - Årsskrift for Melhus Historielag.
 • Bjørgum, Jorunn (2010). Symbiosen LO Arbeiderpartiet. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. ISSN 0801-2482. p. 44–45.
 • Bjørgum, Jorunn (2009). "Arbeidere, kitt og dynamitt" - om stortingsvalget i 1924. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bjørgum, Jorunn (2009). "Smaken av regjeringsmakt" - om Hornsrud-regjeringen 1928. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Bjørgum, Jorunn (2009). Hornsrud-regjeringen 1928.
 • Bjørgum, Jorunn (2004). Da Norge slo gnister - Arbeiderbevegelsens historie i lys av norsk industriutvikling. [TV]. Media - Fjernsyn.
 • Bjørgum, Jorunn (2003). "Partiets salt". Presentasjon av Terje Halvorsens bok om AUFs historie på lanseringspressekonferansen.
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Fra Pariserkommunen til Porto Alegre. Hvordan og hvorfor oppstår sosiale bevegelser? Norsk arbeiderbevegelse som historisk eksempel.
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Det brukne gevær. Antimilitarismen og norsk arbeiderbevegelse før og under første verdenskrig.
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Halfdan Jønsson. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-57-31007-7.
 • Bjørgum, Jorunn (2001). Samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i et historisk perspektiv. [Radio]. NRK - radio, Søndagsmagasinet.
 • Bjørgum, Jorunn (2001). Bygdefolkets Krisehjelp. [Radio]. NRK, radio, Sånn er livet : NRK.
 • Bjørgum, Jorunn (2001). Om Martin Tranmæl i anledning 90-årsjubileum for Fagopposisjonen av 1911. [Radio]. NRK, radio, Sånn er livet : NRK.
 • Bjørgum, Jorunn (2001). Martin Tranmæl and the Radicalization of the Norwegian Labour Movement.
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Gerhardsen og revolusjonen.
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Gerhardsen og revolusjonen.
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Martin Tranmæl og radikaliseringen av den norske arbeiderbevegelsen.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Halvard Olsen. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Alfred Madsen. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Ole Lian. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Martin Tranmæl og det nasjonale spørsmål.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Norsk fagforbundshistorieskriving.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Kari Melby: Husmorens epoke 1900-1950.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:34 PM - Last modified Jan. 19, 2011 2:13 PM