Jorunn Bjørgum

Image of Jorunn Bjørgum
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Tags: History

Publications

 • Venstre og kriseforliket. Landbrukspolitikk og parlamentarisk spill 1934-1935. (1970, 2.utg. 1978)
 • Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund gjennom 50 år (1973)
 • Martin Tranmæl og radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse 1906-1918. (1998)
 • Bjørgum, Jorunn (2018). Martin Tranmæl, Moskva-tesene og storstreiken i 1921, I: Jardar Sørvoll; Idar Helle & Trine Rogg Korsvik (red.),  Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-000-2.  Kapittel 5.  s 71 - 88
 • Bjørgum, Jorunn (2017). «Det knaker i det gamle samfunds fuger og baand» Martin Tranmæl og den russiske revolusjon. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  2017(1), s 43- 63 . doi: 10.18261/issn.2387-5879-2017-01-04
 • Bjørgum, Jorunn (2010). Veien til Komintern : Martin Tranmæl og det internasjonale spørsmål 1914-19. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 184- 209
 • Bjørgum, Jorunn (2008). Arbeiderpartiet og LO i historisk perspektiv. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 240- 255
 • Bjørgum, Jorunn (2008). Veien til Komintern. Martin Tranmæl og det internasjonale spørsmål i norsk arbeiderbevegelse 1914-1919. Arbejderhistorie : tidsskrift for historie, kultur og politik.  ISSN 0107-8461.  3, s 76- 92
 • Bjørgum, Jorunn (2005). Unionsoppløsningen og radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 28- 49
 • Bjørgum, Jorunn (2004). Why did the Norwegian Labor Party split in 1923? Comment on ideas put forward by Asmund Egge. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  83, s 279- 306
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Et perspektiv på splittelsesprosessen i Arbeiderpartiet 1921-1923: en dialog med den unge Per Maurseth, I: Håkon With Andersen; Anne Kristine Børresen; Ida Bull.; Ingar Kaldal & Ola Svein Stugu (red.),  Historie, kritikk og politikk. Festskrift til Per Maurseth.  Historisk institutt. NTNU - Trondheim..  ISBN 82-7765-039-6.  s 109 - 131
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Martin Tranmæl og det nasjonale spørsmål: Martin Tranmæl og arbeiderbevegegelsen posisjon i krysningsfeltet mellom nasjonal tradisjon og arbeiderbevegelsens internasjonale ideologi, I: Pauli Kettunen (red.),  Lokalt och internationellt - Dimensioner i den nordiska arbetarrörelsen och arbetarkulturen.  Sällskapet för forskning i arbetarhistoria i Finland. Tammerfors..  s 50 - 78
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Traveling on His Trade: Martin Tranmæl's Stay in the United States and the Radicalization of the Norwegian Labor Movement, In Todd W. Nichol. (ed.),  Interpreting the Promise of America. Essays in Honor of Odd Sverre Lovoll.  Norwegian-American Historical Association. Northfield, Minnesota..  ISBN 0-87732-093-4.  s 119 - 137
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Comment on Kari Melby, The Era of the Housewife. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  79
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Krisen, fascismen og Det norske Arbeiderparti i 1930-årene, I: Pauli Kettunen; Auli Kultanen & Timo Soikkanen (red.),  Jäljillä. Kirjoituksia historian ongelmista. Bd. 2.  Turku, Finland.  s 221 - 249
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Krisen, fascismen og det Norske Arbeiderparti på 1930-tallet, I: Pauli Kettunen; Auli Kultanen & Timo Soikkanen (red.),  Jäljillä. Kirjoituksia historian ongelmista. Bd. 2.  Turku, Finland.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Arbeiderpartiet og LO. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 31- 55
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Arbeiderpartistaten og den tranmælittiske arv, I: Erik Rudeng (red.),  Kunnskapsregimer.  Pax Forlag A/S, Oslo.  ISBN 82-530-2141-0.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Från journalistik till vetenskap. Fackföreningsrörelsens historieskriving i Norge. Arbetarhistoria.  ISSN 0281-7446.  90-91(2-3), s 31- 40
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Syndikalismen i Norge. Arbejderhistorie.  (2), s 52- 66

View all works in Cristin

 • Bjørgum, Jorunn (1999). Martin Tranmæl og radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse 1906-1918. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-12863-6.  705 s.

View all works in Cristin

 • Bjørgum, Jorunn (2010). Om Martin Tranmæl - et kåseri. Melhusbyggen - Årsskrift for Melhus Historielag.
 • Bjørgum, Jorunn (2010). Symbiosen LO Arbeiderpartiet. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.  ISSN 0801-2482.  (17), s 44- 45
 • Bjørgum, Jorunn (2009). "Arbeidere, kitt og dynamitt" - om stortingsvalget i 1924. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bjørgum, Jorunn (2009). Hornsrud-regjeringen 1928.
 • Bjørgum, Jorunn (2009). "Smaken av regjeringsmakt" - om Hornsrud-regjeringen 1928. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bjørgum, Jorunn (2004, 01. desember). Da Norge slo gnister - Arbeiderbevegelsens historie i lys av norsk industriutvikling. [TV].  Media - Fjernsyn.
 • Bjørgum, Jorunn (2003). "Partiets salt". Presentasjon av Terje Halvorsens bok om AUFs historie på lanseringspressekonferansen.
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Det brukne gevær. Antimilitarismen og norsk arbeiderbevegelse før og under første verdenskrig.
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Fra Pariserkommunen til Porto Alegre. Hvordan og hvorfor oppstår sosiale bevegelser? Norsk arbeiderbevegelse som historisk eksempel.
 • Bjørgum, Jorunn (2002). Halfdan Jønsson, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Ihlen-Larsson.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-57-31007-7.
 • Bjørgum, Jorunn (2001, 31. oktober). Bygdefolkets Krisehjelp. [Radio].  NRK, radio, Sånn er livet : NRK.
 • Bjørgum, Jorunn (2001). Martin Tranmæl and the Radicalization of the Norwegian Labour Movement.
 • Bjørgum, Jorunn (2001, 16. november). Om Martin Tranmæl i anledning 90-årsjubileum for Fagopposisjonen av 1911. [Radio].  NRK, radio, Sånn er livet : NRK.
 • Bjørgum, Jorunn (2001, 28. oktober). Samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i et historisk perspektiv. [Radio].  NRK - radio, Søndagsmagasinet.
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Gerhardsen og revolusjonen.
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Gerhardsen og revolusjonen.
 • Bjørgum, Jorunn (2000). Martin Tranmæl og radikaliseringen av den norske arbeiderbevegelsen.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Alfred Madsen, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  artikkel.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Halvard Olsen, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  artikkel.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Ole Lian, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  artikkel.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Kari Melby: Husmorens epoke 1900-1950.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Martin Tranmæl og det nasjonale spørsmål.
 • Bjørgum, Jorunn (1999). Norsk fagforbundshistorieskriving.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:34 PM - Last modified Jan. 19, 2011 2:13 PM