Even Lange

Professor Emeritus - History
Image of Even Lange
Norwegian version of this page
Phone +47 22856176
Mobile phone +47 95077051
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Tags: History

Publications

Har publisert bøker og artikler om industriutvikling, bank- og finanshistorie og økonomisk politikk på 1900-tallet. Medredaktør for Aschehougs Norgeshistorie, og forfatter av bind 11, Samling om felles mål, som omhandler perioden 1935-1970.

 • Ekberg, Espen; Lange, Even & Nybø, Andreas (2015). Maritime entrepreneurs and policy-makers: a historical approach to contemporary economic globalization. Journal of Global History. ISSN 1740-0228. 10(1), p. 171–193. doi: 10.1017/S1740022814000333
 • Ekberg, Espen & Lange, Even (2014). Business history and economic globalisation. Business History. ISSN 0007-6791. 56(1), p. 101–115. doi: 10.1080/00076791.2013.818418
 • Ekberg, Espen; Lange, Even & Merok, Eivind (2012). Building the networks of trade: Perspectives on twentieth century maritime history. In Harlaftis, Gelina; Tenold, Stig & Valdaliso, Jesus M (Ed.), The World's Key Industry - History and Economics of International Shipping. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-36914-6. p. 88–105. doi: 10.1057/9781137003751_6
 • Tenold, Stig; Jes Iversen, Martin & Lange, Even (2012). Global shipping in small nations : Nordic experiences after 1960. In Tenold, Stig; Iversen, Martin Jes & Lange, Even (Ed.), Global shipping in small nations: nordic experiences after 1960. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-29454-7. p. 1–25. doi: 10.1057/9780230363526_1
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Lange, Even (2009). The Survival of Family Dynasties in Shipping. International Journal of Maritime History. ISSN 0843-8714. XXI(1), p. 175–200.
 • Østerud, Øyvind; Lange, Even & Pharo, Helge (2009). Utenrikspolitikken etter den kalde krigen. In Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (Ed.), Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-360-8. p. 7–26.
 • Lange, Even & Pharo, Helge (2008). Have your Cake and Eat it too. National Policy and Private Interest in a Small Open Economy: The Case of Norway. In Müller, Margit & Myllyntaus, Timo (Ed.), Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and Deglobalisation. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-03911-214-2. p. 151–174.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Et nytt forbrukersamfunn. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 352–3378.
 • Lange, Even (2006). En landsomfattende bevegelse. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 88–124.
 • Lange, Even (2006). Turbulens og sammenslutning. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 57–87.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Uavhengighet på prøve. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 215–241.
 • Lange, Even (2006). Innledning: Forbrukere i forening. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 15–19.
 • Lange, Even (2006). Tilpasningsdyktighet og egenart. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 609–620.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). God gammel økonomisk historie. In Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (Ed.), Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISSN 82-530-2909-8.
 • Lange, Even; Ekberg, Espen & Merok, Eivind (2006). Vekst og forbrukerpolitisk radikalisering. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 379–411.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Fra en tredje sektor til kooperativ merkevarebygging. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 324–351.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Inn i Arbeiderparti-staten. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 266–293.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Mot en industrialisert varehandel. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 294–323.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Ekspansjon og samordning. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 127–162.
 • Lange, Even (2006). Nye forbrukere organiserer seg. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 23–56.
 • Lange, Even (2003). Norwegian Economic History in the Last Quarter of the Twentieth Centuryt . Scandinavian Economic History Review 2002;50(3):57-68. Scandinavian Economic History Review. ISSN 0358-5522. 50(3), p. 57–68.
 • Lange, Even (2002). Growth and Adaptation - Norwegian Economic History in the Last Quarter of the Twentieth Centuryt. Scandinavian Economic History Review. ISSN 0358-5522. 50(3), p. 57–68.
 • Lange, Even (2000). Forbrukersamvirket og behovet for egen historie, Kunne ikke finne tidsskrift Johnstad,. Föreningen Kooperativa Studier (med Terje Kili).
 • Lange, Even & Rudeng, Erik (1999). Regimeforståelse med slagside, Kunnskapsregimer. Pax Forlag.
 • Haanæs, Knut; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Hvorfor internasjonaliserer bedrifter? Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998. Fagbokforlaget.
 • Reve, Torger; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Internasjonaliseringsstrategi i inorsk næringsliv, Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. Fagbokforlaget.
 • Solberg, Carl A.; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Utfordringer i globale markeder: Fra lokale småkonger til globale føderasjoner, Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. Fagbokforlaget.
 • Eliassen, Kjell A.; Monsen, Catherine Børve; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Regional integrasjon - mangfoldige mønstre, Globalisering - drivkrefter og konsekvenser - BI årbok 1998. Fagbokforlaget.
 • Hansen, Svein Olav; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Globalisering i treforedling. En nordisk utfordring, BI årbok 1998: Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. Fagbokforlaget.
 • Knutsen, Sverre; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Kreditkassen og internasjonaliseringen av norske banker, Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998. Fagbokforlaget.
 • Rinde, Harald; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Multinasjonale foretak i aluminiumsindustrien, Globalisering: drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998. Fagbokforlaget.
 • Groth, Brian I.; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Globalisering av faget forhandlinger, Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998. Fagbokforlaget.
 • Midttun, Atle; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Liberalisering av europeiske elektrisitetsmarkeder: Stiavhengig industriell rekonfigurering, Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. Fagbokforlaget.
 • Krag, Claus; Helle, Knut; Kjeldstadli, Knut; Lange, Even & Sogner, Sølvi (1995). Vikingtid og rikssamling : 800-1130, Aschehougs norgeshistorie. Aschehoug.

View all works in Cristin

 • Tenold, Stig; Iversen, Martin Jes & Lange, Even (2012). Global shipping in small nations: nordic experiences after 1960. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-29454-7. 237 p.
 • Fischer, Lewis Ross & Lange, Even (2011). New directions in Norwegian maritime history. International Maritime Economic History Association. ISBN 978-0-9864973-6-0. 46(-). 279 p.
 • Lange, Even & Fischer, Lewis Ross (2008). International Merchant Shipping in the 19th and 20th Centuries. The Comparative Dimension. International Maritime Economic History Association. ISBN 978-0-9738934-7-2. 186 p.
 • Lange, Even; Cottrell, Philip L. & Olsson, Ulf (2007). Centres and Pheripheries in Banking. The Historical Development of Financial Markets. Ashgate. ISBN 978-0-7546-6121-4. 336 p.
 • Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISBN 82-530-2909-8. 519 p.
 • Lange, Even (2006). Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISBN 82-530-2926-8. 681 p.
 • Theien, Iselin & Lange, Even (2004). Affluence and Activism. Organised Consumers in the Post-War Era. Unipub forlag. 104 p.
 • Lange, Even & Theien, Iselin (2004). Affluence and Activism. Organised Consumers in the Post-War Era. Unipub forlag. ISBN 82-7477-186-9. 104 p.
 • Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Globalisering - drivkrefter og konsekvenser - BI årbok 1998. Fagbokforlaget.
 • Knutsen, Sverre; Nordvik, Helge W. & Lange, Even (1998). Mellom næringsliv og politikk. Kreditkassen i vekst og kriser 1918- 1998. Universitetsforlaget.
 • Lange, Even (1998). Samling om felles mål - 1935-1970. Aschehoug.
 • Knutsen, Sverre Richard; Lange, Even & Nordvik, Helge W. (1998). Mellom næringsliv og politikk. Kredittkassen i vekst og kriser 1918-1998. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-12845-8. 494 p.
 • Bergh, Trond & Lange, Even (1989). Foredlet virke. Historien om Borregaard 1889-1989. Ad Notam Gyldendal. ISBN 82-417-0018-0. 312 p.
 • Lange, Even (1989). Teknologi i virksomhet. Verkstedindustri i Norge etter 1840. ad Notamforlag AS, Oslo. ISBN 82-417-0008-3.
 • Hanisch, Tore Jørgen & Lange, Even (1986). Veien til velstand. Industriens utvikling i Norge gjennom 50 år. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-18145-6. 190 p.
 • Hanisch, Tore Jørgen & Lange, Even (1985). Vitenskap for industrien. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-07507-9. 336 p.
 • Lange, Even (1985). Fra Linderud til Eidsvold Værk IV. Treforedlingens epoke 1895-1970. Dreyers forlag. ISBN 82-09-10308-3. 316 p.
 • Bergh, Trond; Hanisch, Tore Jørgen; Lange, Even & Pharo, Helge (1983). Norge fra U-land til I-land. Vekst og utvikllinglinjer 1830-1980. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 82-05-14100-2. 254 p.

View all works in Cristin

 • Danielsen, Helge & Lange, Even (2012). "Humor ikke hennes greie". Intervju i forbindelse med Forum for Samtidshistories intervjuprosjekt og offentliggjøringen av politikerintervjuer i samarbeid med Riksarkivet. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Ekberg, Espen & Lange, Even (2009). The non-containerisation of the Norwegian fleet - why Norwegian ship-owners failed to take advantage of the container revolution.
 • Ekberg, Espen & Lange, Even (2009). Mapping the growth of the Norwegian offshore shipping industry, 1970-2005.
 • Lange, Even; Ekberg, Espen & Merok, Eivind (2006). A successful latecomer: Growth and transformation of the Norwegian consumer co-operatives 1920-2000.
 • Ekberg, Espen; Lange, Even & Vatnaland, Jon (2006). The Dynamics of Success and Failure: The Failed Expansions of the Norwegian Consumer Co-operatives 1990-2000.
 • Lange, Even (2004). Historiske perspektiver på forbrukersamvirket.
 • Lange, Even (2004). Building a "Scandinavian model"? Corporatism and cooperatives in post-war Norway.
 • Lange, Even (2001). Eierskap og makt.
 • Lange, Even (1999). Regimeforståelse med slagside.
 • Ecklund, Gunhild & Lange, Even (2008). Creating a new role for an old central bank: The Bank of Norway 1945-1954. Handelshøyskolen BI. ISSN 978-82-7042-816-8.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:35 PM - Last modified May 18, 2017 8:53 AM

Projects

No ongoing projects