Even Lange

Image of Even Lange
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Tags: History

Publications

Har publisert bøker og artikler om industriutvikling, bank- og finanshistorie og økonomisk politikk på 1900-tallet. Medredaktør for Aschehougs Norgeshistorie, og forfatter av bind 11, Samling om felles mål, som omhandler perioden 1935-1970.

 • Ekberg, Espen; Lange, Even & Nybø, Andreas (2015). Maritime entrepreneurs and policy-makers: a historical approach to contemporary economic globalization. Journal of Global History. ISSN 1740-0228. 10(1), p. 171–193. doi: 10.1017/S1740022814000333.
 • Ekberg, Espen & Lange, Even (2014). Business history and economic globalisation. Business History. ISSN 0007-6791. 56(1), p. 101–115. doi: 10.1080/00076791.2013.818418.
 • Ekberg, Espen; Lange, Even & Merok, Eivind (2012). Building the networks of trade: Perspectives on twentieth century maritime history. In Harlaftis, Gelina; Tenold, Stig & Valdaliso, Jesus M (Ed.), The World's Key Industry - History and Economics of International Shipping. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-36914-6. p. 88–105. doi: 10.1057/9781137003751_6.
 • Tenold, Stig; Jes Iversen, Martin & Lange, Even (2012). Global shipping in small nations : Nordic experiences after 1960. In Tenold, Stig; Iversen, Martin Jes & Lange, Even (Ed.), Global shipping in small nations: Nordic experiences after 1960. Palgrave Macmillan. ISSN 978-0-230-29454-7. p. 1–25. doi: 10.1057/9780230363526_1.
 • Østerud, Øyvind; Lange, Even & Pharo, Helge (2009). Utenrikspolitikken etter den kalde krigen. In Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (Ed.), Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-360-8. p. 7–26.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens & Lange, Even (2009). The Survival of Family Dynasties in Shipping. International Journal of Maritime History. ISSN 0843-8714. XXI(1), p. 175–200.
 • Lange, Even & Pharo, Helge (2008). Have your Cake and Eat it too. National Policy and Private Interest in a Small Open Economy: The Case of Norway. In Müller, Margit & Myllyntaus, Timo (Ed.), Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and Deglobalisation. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-03911-214-2. p. 151–174.
 • Lange, Even (2006). Innledning: Forbrukere i forening. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 15–19.
 • Lange, Even (2006). Nye forbrukere organiserer seg. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 23–56.
 • Lange, Even (2006). Turbulens og sammenslutning. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 57–87.
 • Lange, Even (2006). En landsomfattende bevegelse. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 88–124.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Ekspansjon og samordning. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 127–162.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Uavhengighet på prøve. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 215–241.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Inn i Arbeiderparti-staten. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 266–293.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Mot en industrialisert varehandel. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 294–323.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Fra en tredje sektor til kooperativ merkevarebygging. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 324–351.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). Et nytt forbrukersamfunn. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 352–3378.
 • Lange, Even; Ekberg, Espen & Merok, Eivind (2006). Vekst og forbrukerpolitisk radikalisering. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 379–411.
 • Lange, Even (2006). Tilpasningsdyktighet og egenart. In Lange, Even (Eds.), Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISSN 82-530-2926-8. p. 609–620.
 • Lange, Even & Merok, Eivind (2006). God gammel økonomisk historie. In Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (Ed.), Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISSN 82-530-2909-8.
 • Lange, Even (2003). Norwegian Economic History in the Last Quarter of the Twentieth Centuryt . Scandinavian Economic History Review 2002;50(3):57-68. Scandinavian Economic History Review. ISSN 0358-5522. 50(3), p. 57–68.
 • Lange, Even (2002). Growth and Adaptation - Norwegian Economic History in the Last Quarter of the Twentieth Centuryt. Scandinavian Economic History Review. ISSN 0358-5522. 50(3), p. 57–68.
 • Lange, Even (2000). Forbrukersamvirket og behovet for egen historie, Kunne ikke finne tidsskrift Johnstad,. Föreningen Kooperativa Studier (med Terje Kili).
 • Lange, Even & Rudeng, Erik (1999). Regimeforståelse med slagside, Kunnskapsregimer. Pax Forlag.
 • Midttun, Atle; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Liberalisering av europeiske elektrisitetsmarkeder: Stiavhengig industriell rekonfigurering, Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. Fagbokforlaget.
 • Reve, Torger; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Internasjonaliseringsstrategi i inorsk næringsliv, Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. Fagbokforlaget.
 • Solberg, Carl A.; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Utfordringer i globale markeder: Fra lokale småkonger til globale føderasjoner, Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. Fagbokforlaget.
 • Groth, Brian I.; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Globalisering av faget forhandlinger, Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998. Fagbokforlaget.
 • Haanæs, Knut; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Hvorfor internasjonaliserer bedrifter? Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998. Fagbokforlaget.
 • Rinde, Harald; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Multinasjonale foretak i aluminiumsindustrien, Globalisering: drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998. Fagbokforlaget.
 • Knutsen, Sverre; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Kreditkassen og internasjonaliseringen av norske banker, Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998. Fagbokforlaget.
 • Hansen, Svein Olav; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Globalisering i treforedling. En nordisk utfordring, BI årbok 1998: Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. Fagbokforlaget.
 • Eliassen, Kjell A.; Monsen, Catherine Børve; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Regional integrasjon - mangfoldige mønstre, Globalisering - drivkrefter og konsekvenser - BI årbok 1998. Fagbokforlaget.
 • Krag, Claus; Helle, Knut; Kjeldstadli, Knut; Lange, Even & Sogner, Sølvi (1995). Vikingtid og rikssamling : 800-1130, Aschehougs norgeshistorie. Aschehoug.

View all works in Cristin

 • Tenold, Stig; Iversen, Martin Jes & Lange, Even (2012). Global shipping in small nations: Nordic experiences after 1960. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-29454-7. 237 p.
 • Fischer, Lewis Ross & Lange, Even (2011). New directions in Norwegian maritime history. International Maritime Economic History Association. ISBN 978-0-9864973-6-0. 46(-). 279 p.
 • Lange, Even & Fischer, Lewis Ross (2008). International Merchant Shipping in the 19th and 20th Centuries. The Comparative Dimension. International Maritime Economic History Association. ISBN 978-0-9738934-7-2. 186 p.
 • Lange, Even; Cottrell, Philip L. & Olsson, Ulf (2007). Centres and Pheripheries in Banking. The Historical Development of Financial Markets. Ashgate. ISBN 978-0-7546-6121-4. 336 p.
 • Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (2006). Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISBN 82-530-2909-8. 519 p.
 • Lange, Even (2006). Organisert kjøpekraft. Forbrukersamvirkets historie i Norge. Pax Forlag. ISBN 82-530-2926-8. 681 p.
 • Theien, Iselin & Lange, Even (2004). Affluence and Activism. Organised Consumers in the Post-War Era. Unipub forlag. 104 p.
 • Lange, Even & Theien, Iselin (2004). Affluence and Activism. Organised Consumers in the Post-War Era. Unipub forlag. ISBN 82-7477-186-9. 104 p.
 • Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998). Globalisering - drivkrefter og konsekvenser - BI årbok 1998. Fagbokforlaget.
 • Lange, Even (1998). Samling om felles mål - 1935-1970. Aschehoug.
 • Knutsen, Sverre; Nordvik, Helge W. & Lange, Even (1998). Mellom næringsliv og politikk. Kreditkassen i vekst og kriser 1918- 1998. Universitetsforlaget.
 • Knutsen, Sverre Richard; Lange, Even & Nordvik, Helge W. (1998). Mellom næringsliv og politikk. Kredittkassen i vekst og kriser 1918-1998. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-12845-8. 494 p.
 • Lange, Even (1989). Teknologi i virksomhet. Verkstedindustri i Norge etter 1840. ad Notamforlag AS, Oslo. ISBN 82-417-0008-3.
 • Bergh, Trond & Lange, Even (1989). Foredlet virke. Historien om Borregaard 1889-1989. Ad Notam Gyldendal. ISBN 82-417-0018-0. 312 p.
 • Hanisch, Tore Jørgen & Lange, Even (1986). Veien til velstand. Industriens utvikling i Norge gjennom 50 år. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-18145-6. 190 p.
 • Hanisch, Tore Jørgen & Lange, Even (1985). Vitenskap for industrien. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-07507-9. 336 p.
 • Lange, Even (1985). Fra Linderud til Eidsvold Værk IV. Treforedlingens epoke 1895-1970. Dreyers forlag. ISBN 82-09-10308-3. 316 p.
 • Bergh, Trond; Hanisch, Tore Jørgen; Lange, Even & Pharo, Helge (1983). Norge fra U-land til I-land. Vekst og utvikllinglinjer 1830-1980. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 82-05-14100-2. 254 p.

View all works in Cristin

 • Danielsen, Helge & Lange, Even (2012). "Humor ikke hennes greie". Intervju i forbindelse med Forum for Samtidshistories intervjuprosjekt og offentliggjøringen av politikerintervjuer i samarbeid med Riksarkivet. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Ekberg, Espen & Lange, Even (2009). Mapping the growth of the Norwegian offshore shipping industry, 1970-2005.
 • Ekberg, Espen & Lange, Even (2009). The non-containerisation of the Norwegian fleet - why Norwegian ship-owners failed to take advantage of the container revolution.
 • Ekberg, Espen; Lange, Even & Vatnaland, Jon (2006). The Dynamics of Success and Failure: The Failed Expansions of the Norwegian Consumer Co-operatives 1990-2000.
 • Lange, Even; Ekberg, Espen & Merok, Eivind (2006). A successful latecomer: Growth and transformation of the Norwegian consumer co-operatives 1920-2000.
 • Lange, Even (2004). Building a "Scandinavian model"? Corporatism and cooperatives in post-war Norway.
 • Lange, Even (2004). Historiske perspektiver på forbrukersamvirket.
 • Lange, Even (2001). Eierskap og makt.
 • Lange, Even (1999). Regimeforståelse med slagside.
 • Ecklund, Gunhild & Lange, Even (2008). Creating a new role for an old central bank: The Bank of Norway 1945-1954. Handelshøyskolen BI. ISSN 978-82-7042-816-8.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:35 PM - Last modified May 18, 2017 8:53 AM

Projects

No ongoing projects