Ole Kristian Grimnes

Image of Ole Kristian Grimnes
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Tags: History

Publications

 • Grimnes, Ole Kristian (2009). Hans Fredrik Dahl og Vidkun Quisling. In Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (Ed.), Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3261-0. p. 100–110.
 • Grimnes, Ole Kristian (2009). Hvor står okkupasjonshistorien nå? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. p. 480–488.
 • Grimnes, Ole Kristian (2006). Norge og Norden under den andre verdenskrig. In Grimnes, Ole Kristian & Denkiewicz-Szczepaniak, Emilia (Ed.), Norwegia - Polska. Przeszlosc i terazniejszosc. Norge - Polen. Fortid og nåtid. Firet. ISSN 8392478002.
 • Grimnes, Ole Kristian (2002). Unionsoppløsningen i 1905, P2-Akademiet X. NRK Fakta. ISSN 82-7118-281-1. p. 20–32.
 • Grimnes, Ole Kristian (1999). Kollaborasjon og oppgjør. In Larsen, Stein Ugelvik (Eds.), I krigens kjølvann. Nye sider ved norsk krigshistorie og etterkrigstid. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-12868-7. p. 47–57.
 • Grimnes, Ole Kristian (1998). Standardverk om handelsflåten i krig. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. p. 129–143.

View all works in Cristin

 • Grimnes, Ole Kristian & Denkiewicz-Szczepaniak, Emilia (2006). Norwegia - Polska. Przeszlosc i terazniejszosc. Norge - Polen. Fortid og nåtid. Firet. ISBN 8392478002. 288 p.
 • Grimnes, Ole Kristian; Gogstad, Anders Chr. & Rødland, Kjartan (2005). Der veiene skiltes : hvorfor opplevde vi krigen så forskjellig? Eide Forlag. ISBN 82-514-0688-9. 192 p.
 • Grimnes, Ole Kristian (2001). Sam Eyde. Den grenseløse gründer. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22644-2. 478 p.
 • Grimnes, Ole Kristian (1972). Motstandskamp, strategi og marinepolitikk. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-03172-1. 178 p.

View all works in Cristin

 • Grimnes, Ole Kristian (2004). Motstandskampen ved Universitetet.
 • Grimnes, Ole Kristian (2004). Foran jubileumsåret: Unionen hadde sine gode sider. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Grimnes, Ole Kristian (2003). Oscarsborg festning 9. april 1940.
 • Grimnes, Ole Kristian (2002). Grini - en "konsentrasjonsleir"? Anmeldelse av Thomas Chr. Wyller: W/25X. Motstandskampen på Grini. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Grimnes, Ole Kristian (2002). Fyrstelige familieforviklinger. Anmeldelse av Tor Bomann-Larsen: Kongstanken. Haakon & Maud. I. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Grimnes, Ole Kristian (2001). Kong Haakon. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0.
 • Grimnes, Ole Kristian (2001). Sam Eyde. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0.
 • Grimnes, Ole Kristian (2001). Nytt lys over det norske rettsoppgjøret? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Grimnes, Ole Kristian (2000). Diverse artikler i "Krigsavisen". [Radio]. Oslo.
 • Grimnes, Ole Kristian (1999). Kåre Olsen: Krigens barn. De norske krigsbarna og deres mødre. Arkivmagasinet. ISSN 0801-5449. p. 62–67.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:35 PM - Last modified Dec. 1, 2017 1:56 PM

Projects

No ongoing projects