anker

Image of person
Could not get user data from external service

Academic interests

History of Science, Environmental History, British Imperial History, History of Architecture and Design, Global History.

Courses taught

Undergraduate: History of Philosophy (Oslo), Humans and the Environment (Oslo), Science
and Society (Harvard), The Darwinian Revolution (Harvard), History of Science (Harvard),
History of Ecology and Environmentalism (NYU), History of Environmental Sciences before
Darwin (NYU), Environmentalism: A Global History (NYU)

Undergraduate and graduate: History of Conservation, Ecology and the Environment
(Harvard), History of Human Ecology (Harvard).

Graduate: Science and Society (Oslo), Environmental Philosophy and Ethics (Oslo),
Science, Culture and Sustainability (Oslo), History of Environmental Art, Architecture, and
Design (NYU), Global Environmental History (NYU).

Background

Associate Professor of History of Science, New York University. Professor II, Department of History, University of Oslo.

 

Awards

New York State Council of the Arts, Design Award (with Nina Edwards), 2003.
Forum for History of Human Science Prize, Dissertation Prize, 2000.
Harvard University Certificate of Distinction in Teaching, Derek Bok Center, 1997.

 

 

Tags: History

Publications

 • Anker, Peder & Anker, Peder (2019). Computing Environmental Design, In Theodora Vardouli (ed.),  Computer Architectures: Constructing the Common Ground.  Routledge.  ISBN 9780815396529.  3.  s 15 - 34 Show summary
 • Anker, Peder; Anker, Peder & Anker, Nina Scarlett Edwards (2018). “Anthropocene Architecture: Design Earth’s Geostories”. The Avery Review.  ISSN 0719-8884.
 • Anker, Peder (2017). Ressurs-, miljø- og klimahistorie, I: Arne Hveem Alsvik; Knut Kjeldstadli; Kim Gunnar Helsvig & Kari-Ellen Lindbekk (red.),  I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre.  Pax Forlag.  ISBN 9788253039695.  Kapitell 5.  s 84 - 101
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2016). A pioneer country? A history of Norwegian climate politics. Climatic Change.  ISSN 0165-0009.  s 1- 13 . doi: 10.1007/s10584-016-1653-x Show summary
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2016). Untangling Intentions: Teaching the History of Climate Politics, In  Teaching Climate Change in the Humanities.  Routledge.  ISBN 1-317-42323-2.  34.  s 272 - 278
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2013). The Call for a New EcoTheology in Norway. Journal for the Study of Religion, Nature and Culture (JSRNC).  ISSN 1749-4907.  7(2), s 187- 207 Show summary
 • Anker, Peder (2011). Den store økologiske vekkelsen om har hjemsøkt vårt land, I:  Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-545-9.  Del 2.  s 104 - 171
 • Anker, Peder (2011). Plant Community, Plantesamfund, In Astrid Schwarz & Kurt Jax (ed.),  Ecology Revisited: Reflecting on Concepts, Advancing Science.  Springer.  ISBN 978-90-481-9744-6.  Chapter 23.  s 325 - 331
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2011). Ecological Communication at the Oxford Imperial Forestry Institute, In  Cultivating the Colonies: Colonial States and their Environmental Legacies.  Ohio University Press.  ISBN 0896802825.  4.  s 325 - 331
 • Anker, Peder & Edwards, Nina Scarlett Anker (2011). Viewing the Earth from Without or From Within. New Geographies.  ISSN 2152-047X.  (4), s 89- 94
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2009). Vitenskap som ferie: En historie om økologidebatten i Norge, I: Jan Eivind Myhre; John Peter Collett & Jon Skeie (red.),  Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-094-8.  Kap. 3.  s 29 - 55
 • Anker, Peder (2008). Deep Ecology in Bucharest. The Trumpeter.  ISSN 0832-6193.  24(1), s 56- 58 Show summary
 • Anker, Peder (2008). Seeing Pink: The Eco-Art of Simon Starling. Journal of Visual Art Practice.  ISSN 1470-2029.  7(1), s 3- 9 Show summary
 • Anker, Peder (2007). Buckminster Fuller as Captain of Spaceship Earth. Minerva.  ISSN 0026-4695.  45(4), s 417- 434 . doi: 10.1007/s11024-007-9066-7 Show summary
 • Anker, Peder (2007). Den økologiske arkitekturens lukkede verden. Byggekunst.  ISSN 0007-7518.  89(3), s 32- 39
 • Anker, Peder (2007). Graphic Language: Herbert Bayer’s Environmental Design. Environmental History.  ISSN 1084-5453.  12(2), s 254- 279 Show summary
 • Anker, Peder (2007). Science as a Vacation: A History of Ecology in Norway. History of Science.  ISSN 0073-2753.  45(4), s 455- 479 Show summary

View all works in Cristin

 • Anker, Peder & Anker, Peder (2020). The Power of the Periphery: How Norway Became an Environmental Pioneer for the World. Cambridge University Press.  ISBN 9781108477567.  285 s. Show summary
 • Anker, Peder; Joachim, Mitchel & Harpman, Louise (ed.) (2014). Global design : elsewhere envisioned. Prestel.  ISBN 978-3791353586.  240 s.
 • Anker, Peder; Gulbrandsen, Magnus; Larsen, Eirinn; Løvhaug, Johannes Waage; Tranøy, Bent Sofus; Collett, John Peter; Benum, Edgeir Reidar; Gjestland, Dag & Torgersen, Ivar (2011). Universitetet i Oslo: Samtidshistoriske perspektiver. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-545-9.  568 s.
 • Berman, Patricia G. & Anker, Peder (red.) (2011). Edvard Munchs aulamalerier. Fra kontroversielt prosjekt til nasjonalskatt. Messel Forlag.  ISBN 978-82-7631-116-7.  156 s.
 • Anker, Peder (2010). From Bauhaus to Ecohouse: A History of Ecological Design. Louisiana State University Press.  ISBN 978-0-8071-3551-8.  188 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Anker, Peder & Anker, Peder (2020). Climate in Motion: Science, Empire, and the Problem of Scale. H-Environment Roundtable Reviews.
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2019). A High Mountain Utopia: History of Ecology at the Finse Research Station in Norway.
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2019). Egypt i bevegelse. Arkitektur N.  ISSN 1504-7628.
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2019). Environmental Design: Architecture, Politics and Science in Postwar America. Journal of Architectural Education.  ISSN 1046-4883.
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2019). Malarial Subjects: Empire, Medicine and Nonhumans in British India, 1820–1909.. American Historical Review.  ISSN 0002-8762.
 • Anker, Peder; Joachim, Mitchel & Anker, Peder (2019). Collapse: Climate, Cities and Culture.
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2018). Early Ecotheology and Joseph Sittler. Journal for the Study of Religion, Nature and Culture (JSRNC).  ISSN 1749-4907.
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2018). Journal of the History of Biology. Journal of the History of Biology.  ISSN 0022-5010.
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2016). Eco-Cultural Networks and the British Empire. Environmental History.  ISSN 1084-5453.
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2016). Eco-Cultural Networks and the British Empire: New Views on Environmental History. Environmental History.  ISSN 1084-5453.
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2015). Art in the Anthropocene, In  Jan Freuchen. Columna Transatlantica.  Forlaget Press.  ISBN 9788232800452.  3.  s 112 - 122
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2014). The Gaia Hypothesis: Science on a Pagan Planet. Centaurus.  ISSN 0008-8994.  56(2), s 123- 124
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2014). The Silwod Circle: A History of Ecology and the Making of Scientific Careers. Annals of Science.  ISSN 0003-3790.  71
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2012). The Illusory Boundary. Isis.  ISSN 0021-1753.  103(2), s 388- 389
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2011). A History of Sustainability: Science as a Vacation.
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2011). GLOBAL Design: Elsewhere Envisioned. Show summary
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2011). Neoavantgarde på Norsk. Arkitektur N.  ISSN 1504-7628.  93(1), s 70 Show summary
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2011). Scales of the Earth.
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2011). Spaceship Earth: A History of Ecological Designs. Show summary
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2011). The Culture of Nature in Britain, 1680–1860. Environmental History.  ISSN 1084-5453.  16(4), s 727- 728 Show summary
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2011). The Sustainable Society.
 • Anker, Peder (2010). Den økologiske arkitekturens lukkede verden. Vagant.  ISSN 0802-0736.  3, s 80- 83
 • Anker, Peder (2010). Minibiografi: Den 'grunnøkologiske bevegelse'. Om Jørgen RAnders' faglitterære bidrag. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (6), s 20- 23
 • Anker, Peder (2010). Spaceship Earth: A History of Ecological Designs. Show summary
 • Anker, Peder (2010). Spaceship Earth: A History of Ecological Designs. Show summary
 • Anker, Peder (2010). Spaceship Earth: A History of Ecological Designs. Show summary
 • Anker, Peder (2010). Spaceship Earth: A History of Ecological Designs. Show summary
 • Anker, Peder (2010). Tarjei Rønnow. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.
 • Anker, Peder (2010). The Down of Green. American Historical Review.  ISSN 0002-8762.  s 1532- 1533 Show summary
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2010). History of Spaceship Earth.
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2010). Modeling the Earth from Outer Space. Show summary
 • Anker, Peder (2009). Arne Næss og miljøbevegelsen.
 • Anker, Peder (2009). Forlag har gjort Næss til industri. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 8- 9
 • Anker, Peder (2009). From social psychology to ecology. New Phytologist.  ISSN 0028-646X. Show summary
 • Anker, Peder (2009, 14. januar). I kveld med ettersnakk: En stor filosof. [TV].  NRK TV2.
 • Anker, Peder (2009). Imperial Ecology: Å skrive naturens historie. Vitenskapshistorie versus teknologihistorie.
 • Anker, Peder (2009). Jordnære forslag i klassisk Brox. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: 14.02.2009 Show summary
 • Anker, Peder (2009). Kampen for Darwin. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11 Show summary
 • Anker, Peder (2009). Moon treaty, In Akira Iriye & Pierre-Yves Saunier (ed.),  The Palgrave Dictionary of Transnational History.  Palgrave.  ISBN 978-1-4039-9295-6.  Innførsel.  s 728 - 729
 • Anker, Peder (2009). Ny klimabibel for Arbeiderpartiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 15 Show summary
 • Anker, Peder (2009). Når jorden blir et romskip. Show summary
 • Anker, Peder (2009). Orientalism Norwegian Style: A History of Deep Ecology.
 • Anker, Peder (2009). Outer Space, In Akira Iriye & Pierre-Yves Saunier (ed.),  The Palgrave Dictionary of Transnational History.  Palgrave.  ISBN 978-1-4039-9295-6.  Innførsel.  s 198 - 801
 • Anker, Peder (2009). Sier ja takk til klimanyansering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5
 • Anker, Peder (2009). Slik astronauter ser oss. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 14 . doi: http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article3056455.ece Show summary
 • Anker, Peder (2009). Ydmykende skolematematikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 15 Show summary
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2009). Den edle villmann. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Show summary
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2009). Eksepsjonelt streit om USA. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Show summary
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2009). Nano nytt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Show summary
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2009). Spaceship Earth. Show summary
 • Anker, Peder & Anker, Peder (2009). Witness to Disaster: Comparative Histories of Earthquake Science and Response. Show summary
 • Bärnthaler, Thomas & Anker, Peder (2009). Die ökoarchitektur kann viel vom Bauhaus lernen. Süddeutsche Zeitung Magazin.  s 30- 33
 • Røed, Lars-Ludvig & Anker, Peder (2009). Filosofen ser deg. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. . doi: 21.02.2009
 • Anker, Peder (2008). Bauhaus and the natural sciences.
 • Anker, Peder (2008). Environment and empire. The Economic History Review.  ISSN 0013-0117.  61(3), s 740- 741 Show summary
 • Anker, Peder (2008). Georg Valentin von Munthe af Morgenstiernes forunderlige liv og reiser. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  87(4), s 727- 729 Show summary
 • Anker, Peder (2008). Her er bøkene som virkelig endret Norge. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Anker, Peder (2008). History of Ecological Design.
 • Anker, Peder (2008). Jan Christian Smuts. New Dictionary of Scientific Biography.  8, s 483- 484
 • Anker, Peder (2008). Løgnaktig fra Herbjørnsrud. Ny tid.  ISSN 0803-3498.  s 37
 • Anker, Peder (2008). Nyansene vi trenger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 13 Show summary
 • Anker, Peder (2008). Orientalism Norwegian Style: A History of Deep Ecology. Show summary
 • Anker, Peder (2008). Politically Incorrect: A Social History of Anti-Environmentalists at the University of Oslo. Show summary
 • Anker, Peder (2008). Post Sudbø blues: Nødvendig kontroll eller brekkstang for mer styring?. Show summary
 • Anker, Peder (2008). Scandinavia: Norway, In J. Baird Callicott & Robert Frodeman (ed.),  Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy.  Delmar Cengage Learning.  ISBN 9780028661377.  Kapitel.  s 233 - 236
 • Anker, Peder (2008). Spaceship Earth.
 • Anker, Peder (2008, 05. mai). Sånn er livet: Thoreau's Walden. [Radio].  NRK Radio, P2.
 • Anker, Peder (2008, 28. april). Vil ha eigen forskingsrevisjon. [Internett].  Uniforum nett.
 • Anker, Peder (2007). Et gufs fra den kalde krigen. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  83(2), s 134- 136 Show summary
 • Anker, Peder (2007). Fagboka jeg savner. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  13(2), s 15
 • Anker, Peder (2007). Form Follows Libido. PAST Pioneer America Society Transactions.  ISSN 0884-3309.  30, s 79- 81 Show summary
 • Anker, Peder (2007). From Enslavement to Environmentalism. Canadian Journal of History.  ISSN 0008-4107.  42, s 373- 375 Show summary
 • Anker, Peder (2007). Histories of Ecological Research in South Africa.
 • Anker, Peder (2007). Idle Pondering About Environmental Politics. Minerva.  ISSN 0026-4695.  45(1), s 93- 95 . doi: 10.1007/s11024-006-9024-9
 • Anker, Peder (2007). Modern art and the history of ecology.
 • Anker, Peder (2007). Norske øko-turister i Nepal: Et historisk tilbakeblikk.
 • Anker, Peder (2007). On Sickness and Surroundings. Science.  ISSN 0036-8075.  318, s 46- 47 Show summary
 • Anker, Peder (2007). Politisk ukorrekt: Ivan Rosenqvist i Norsk miljødebatt. Show summary

View all works in Cristin

Published Nov. 15, 2016 11:15 AM - Last modified Apr. 23, 2019 4:21 PM