Eivind Thomassen

Researcher - Historie
Image of Eivind Thomassen
Norwegian version of this page
Phone +47 22856077
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Tags: History

Publications

View all works in Cristin

 • Thomassen, Eivind & Øksendal, Lars Fredrik (2017). Modellbyggere: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967-2017. Pax Forlag. ISBN 9788253040080. 285 p.
 • Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas; Thomassen, Eivind & Rongved, Gjermund Forfang (2016). Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1929-2. 541 p.

View all works in Cristin

 • Thomassen, Eivind (2021). Innvendingen mot Markedsvendingen. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 100(2), p. 165–169. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2021-02-06.
 • Thomassen, Eivind (2020). Min kilde: Gunnar Jahns krigsdagbøker. [Internet]. Nasjonalbiblioteket.
 • Thomassen, Eivind (2018). Intervju om navneskifte fra Statoil til Equinor. [Radio]. NRK.
 • Thomassen, Eivind (2018). Den sosialdemokratiske karakter. Agenda Magasin.
 • Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas & Thomassen, Eivind (2017). Kort kommentar til Mestads og Grønlies innlegg. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 96(3), p. 348–352. doi: 10.18261.
 • Thomassen, Eivind & Øksendal, Lars Fredrik (2017). Ikke bare ren teknikk. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Thomassen, Eivind (2017). Foredrag: Modellbyggere: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 1967-2017.
 • Thomassen, Eivind (2017). Gjedrems bank. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Thomassen, Eivind (2017). Fortidens lærepenger. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Thomassen, Eivind (2016). Hvor ble styringsviljen av? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Thomassen, Eivind & Lie, Einar (2016). Pengenes tale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Thomassen, Eivind (2016). Omstridt jubilant. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Thomassen, Eivind (2016). Uavhengighet under press. Agenda Magasin.
 • Kobberrød, Jan Thomas & Thomassen, Eivind (2016). Norges Bank og hovedstaden. St. Hallvard. ISSN 0036-2859. 94(4), p. 16–32.
 • Thomassen, Eivind (2013). Bankdiktaturet. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Thomassen, Eivind (2020). The Crude Means to Mastery: Norwegian National Oil Company Statoil (Equinor) and the Norwegian State, 1972-2001. UiO.

View all works in Cristin

Published Jan. 6, 2016 11:10 AM - Last modified Mar. 4, 2020 4:11 PM