Odd Arvid Storsveen

Image of Odd Arvid Storsveen
Norwegian version of this page
Room 312E
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

For more information, see my Norwegian page.

Tags: History

Publications

 • En bedre vår. Henrik Wergeland og norsk nasjonalitet (Acta Humaniora nr. 197, 2004)
 • Bøkenes fotfolk. Norsk bokhandel 1940-2003 (DnB, 2004)
 • Henrik Wergelands norsk historie. Et bidrag til nasjonalhistoriens mythos (KULTs skriftserie nr. 80, 1997)
 • "Fornuftig Kierlighed til Fædrenelandet". En analyse av norsk patriotisme mellom 1784 og 1801. I Storsveen m.fl.: Norsk patriotisme før 1814 (KULTs skriftserie nr. 88, 1997)
 • Storsveen, Odd Arvid (2019). Parlamentarismen, pressen og illusjonen om 1884. In Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (Ed.), Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914 . Pax Forlag. ISSN 9788253041179. p. 465–485.
 • Storsveen, Odd Arvid (2018). Christian Frederik og hans oppdrag i Norge i 1813. Historisk Tidsskrift (Danmark). ISSN 0106-4991. 118(2), p. 465–487.
 • Storsveen, Odd Arvid (2016). Stormakters krig, småstaters fred. In Armann, Øivind Berntzen (Eds.), Flåtemakt og internasjonale operasjoner 1800-2013. Forsvarsmuseet. ISSN 978-82-91218-67-0. p. 13–25.
 • Storsveen, Odd Arvid (2016). Gi meg mine fire hundre år tilbake! Danmark og Norge: Historien som aldr tar slutt. In Glenthøj, Rasmus (Eds.), Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-87-12-05302-6. p. 218–231.
 • Storsveen, Odd Arvid (2015). Aviser som politiske aktører på 1800-tallet: Politikk gjennom presseblikk. Pressehistorisk tidsskrift. ISSN 1891-9472. p. 58–72.
 • Storsveen, Odd Arvid (2015). Smaken av frihet. En grunnlov for makt og for avmakt. In Storsveen, Odd Arvid (Eds.), Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring.. Scandinavian Academic Press. ISSN 97-882-304-01729. p. 9–19.
 • Storsveen, Odd Arvid (2015). Fra slagbenk til stortingsbenk. Folk og elite på Stortinget etter 1814. In Storsveen, Odd Arvid (Eds.), Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring.. Scandinavian Academic Press. ISSN 97-882-304-01729. p. 207–251.
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Skilsmisse eller separasjon? Arvegodsets fordeling etter 1814. TEMP-tidsskrift for historie. ISSN 1904-5565. p. 179–186.
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Overklassens grunnlov? Stortingsvalg og representasjon under embetsmannsstaten. In Ottosen, Morten Nordhagen & Marthe, Hommerstad (Ed.), Ideal og realitet. 1814 i politisk praksis for folk og elite. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-334-8. p. 143–153.
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Peder Soelvold (1799-1847) og Henrik Wergeland (1808-1845). In Eide, Martin (Eds.), Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02376-2. p. 52–65.
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Det norske Norge - hvor finnes det? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 3–13.
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Topografi og kritikk : Topographisk Journal for Norge (1792-1802). In Tjønneland, Eivind (Eds.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. p. 365–374.
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Litteraturkritikk i Hermoder. In Tjønneland, Eivind (Eds.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. p. 354–364.
 • Storsveen, Odd Arvid (2013). I opposisjon til "den exalterede Stemning". Jacob Aall under Riksforsamlingen på Eidsvoll. Jacob Aall-prosjektet. ISSN 1891-3202. p. 7–53.
 • Storsveen, Odd Arvid (2013). Det skiftende Norden og de transnasjonale muligheter. In Frydenlund, Bård (Eds.), Veivalg for Norden 1809-1813. Akademika forlag. ISSN 9788232101801. p. 167–172.
 • Storsveen, Odd Arvid (2013). Frihet for borgerskapet, ikke for arbeiderklassen. Marxist-leninistene og ytringsfriheten på 1970-tallet. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Ed.), Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650700. p. 93–125.
 • Storsveen, Odd Arvid (2012). Den historiske profesjonen. In Bagge, Sverre H.; Collet, John Peter & Kjus, Audun (Ed.), P.A.MUNCH Historiker og nasjonsbygger. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978 82 8265 038 0. p. 50–65.
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Visjoner om nasjonens historie. Religion, historie og nasjon. In Jager, Benedikt & Gujord, Heming (Ed.), Henrik - Henrich - Heinrich. Interkulturelle perspektiver på Steffens og Wergeland. Hertervig Akademisk. ISSN 978-82-8217-011-6. p. 64–73.
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Jacob Aall på Eidsvoll. Jacob Aall-prosjektet. ISSN 1891-3202. p. 27–34.
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Democracy and Elections: The Norwegian Experience 1830-1850. Revue d'histoire Nordique. ISSN 1778-9605. p. 95–111.
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Wergelands doble Amerika. Agora. ISSN 0800-7136. p. 5–25.
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Ytringers frihet og ufrihet - et streiftog i norsk historisk praksis. In Sandvik, Hilde (Eds.), Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0054-8. p. 223–241.
 • Johansen, Tor Are; Eide, Martin & Storsveen, Odd Arvid (2010). En frihet til besvær. In Eide, Martin & Dahl, Hans Fredrik (Ed.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01551-4. p. 205–247.
 • Eide, Martin & Storsveen, Odd Arvid (2010). Kultur, fornøyelser, norskhet. In Eide, Martin & Dahl, Hans Fredrik (Ed.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01551-4. p. 261–273.
 • Eide, Martin & Storsveen, Odd Arvid (2010). Den norske vei. In Eide, Martin & Dahl, Hans Fredrik (Ed.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01551-4. p. 369–377.
 • Storsveen, Odd Arvid (2009). Poesi, polemikk eller politikk? Henrik Wergeland mot Morgenbladet, 1841. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(2).
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). Hermoder, et norsk Minerva? In Tjønneland, Eivind (Eds.), Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245007176. p. 177–191.
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). Håpet om folkets oppvåkning. Fra For Almuen til For Arbeidsklassen. In Ystad, Vigdis; Myhren, Dagne Groven & Kydland, Anne Jorunn (Ed.), Henrik Wergeland : såmannen. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19403-0. p. 273–316.
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). 1814 - forbilde eller særtilfelle? Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø. ISSN 1503-1241. p. 31–45.
 • Storsveen, Odd Arvid (2006). "Eet Sprog, eet Hjem os Himlen gav". Om H.C. Andersens norske forbindelser. In Oxfeldt, Elisabeth (Eds.), H.C. Andersen - eventyr, kunst og modernitet. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0433-2.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Nasjonal identitet i Norge og Danmark. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. p. 370–381.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Baron Blod i virkeligheten? Torvslaget i 1829 i perspektiv. Fortid. ISSN 1504-1913. p. 8–15.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). - Nationen er ikke mere sig selv. Utviklingstendenser i Wergelands politiske satire 1837-1841. In Jacobsen, Yngve Sandhei (Eds.), Bevegelser i skrift. Bidrag til lesningen av Henrik Wergeland. Landslaget for norskundervisning (LNU) & Cappelen Akademisk Forlag, Oslo. ISSN 82-02-19679-5. p. 145–171.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Historieideen og idéhistorien - en konfrontasjon? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 66–71.

View all works in Cristin

 • Storsveen, Odd Arvid (2015). Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring. Scandinavian Academic Press. ISBN 97-882-304-01729. 400 p.
 • Storsveen, Odd Arvid & Frydenlund, Bård (2013). Veivalg for Norden 1809-1813. Akademika forlag. ISBN 978-82-3210-180-1. 183 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). Mig Selv. En biografi om Henrik Wergeland. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-24933-5. 754 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Bøkenes fotfolk. Norsk bokhandel 1940-2003. Den norske Bokhandlerforening . ISBN 82-995864-2-9. 448 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Omsen, Christopher Frimann. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1009-3. 1 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Platou, Ludvig Stoud. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1009-3. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Nysom, Hans Hein. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1009-3. 1 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Paoli, Pascal. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1009-3. 1 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Mariboe, Ludvig. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1008-5. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Nansen, Hans. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1008-5. 1 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Nielsen, Jacob. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1008-5. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Rosenkilde, Peder. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1009-3. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Keyser, Jakob Rudolf. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1007-7.
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Krohg, Christian. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1007-7. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Kaas, Frederik Julius. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1007-7. 1 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Knudssøn, Ingelbrecht. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1007-7. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Koren, Arnoldus von Westen Sylow. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1007-7. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Helt i sin egen tid eller i vår? I: Wergeland i dag, red. av Frode Helland og Jahn Thon. Høyskoleforlaget AS / Høgskolen i Agder. ISBN 82-7634-557-3. 16 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Holst, Poul Christian. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1006-9. 1 p.

View all works in Cristin

 • Storsveen, Odd Arvid (2012). Anmeldelse av Knut Kjeldstadli: Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om fremveksten av det moderne Norge. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. p. 92–95.
 • Storsveen, Odd Arvid (2009). John Herstad: "Archivaren, - Gud bevar'en!" Henrik Wergeland som riksarkivar. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(4), p. 711–715.
 • Storsveen, Odd Arvid (2009). Architecture articles. Henrik Wergeland as national archivist. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(4), p. 711–715.
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). Demring med paradokser. Agora. ISSN 0800-7136. p. 296–309.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Norges historie fra 1914 til 1950.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Patriotisme og radikalisme i Hollywood 1935-1965.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Unionell identitet: Norsk, dansk og svensk på 1800-tallet.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). "Hvad synes du om at blive svensk nu?". Norsk motstand og avmakt i 1814.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Ark Bokhandel AS; Beyer, Fredrik; Bok- og Korntorkjedene Norge AS (BKN); Bok & Media AS; bokhandel; Brun, Fridthjov; Bruns Bokhandel A/S, F.; Dahl; Johan Anthon Abraham Fjeldsted; Dybwad A/S; Dybwad, Jacob; Fagskolen for Bok og Papir; Fri Bokhandel BA; Hauff, Emma; Hauff, Nils Selmer; Haugen, Harald; Lambrechts, Thorstein; Lauritzen, Arild D.; Libris AS. In Henriksen, Petter (Eds.), Store norske leksikon 4.utg. Kunnskapsforlaget. ISSN 8257315354.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Anmeldelse av Tor Bomann-Larsen: Folket. Haakon & Maud II (Cappelen 2004). Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. p. 130–141.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Salonger og slum - bokanmeldelse av Karsten Alnæs: Historien om Europa, bd. 3 (Gyldendal 2005. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Pekingand i sursøt saus - bokanmeldelse av Hans Petter Sjøli: Mao, min Mao. Historien om AKPs vekst og fall (2005). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Sverdrup, Georg. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1011-5. p. 42–43.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Wedel Jarlsberg, Herman. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1011-5. p. 428–431.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Wergeland, Nicolai. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1011-5. p. 464–465.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Øgrim, Tron. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Wilberg-Aavik. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1012-3. p. 96–97.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Intervju om utviklingen av norsk nasjonalitet. [Radio]. NRK P2, Verdt å vite.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Den dansk-norske arv i den svensk-norske unionen.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Stabell, Adolf Bredo. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 369–370.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Sebbelow, Wincents Lassen. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 145–146.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Schmidt, Peter. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 100–100.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Schmidt, Frederik. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 99–100.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Den politiske studenten � fra allmøte til administrasjon.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Den uægte Lodning. Dansketiden som problem i Henrik Wergelands historiesyn.
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Henrik Wergeland og jødeparagrafen på Stortinget.
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Henrik Wergelands og jødeparagrafen på Stortinget.
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). de Falsen, Christian Magnus. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0. p. 62–63.
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Henrik Wergeland - nasjonalhelt i sin egen tid eller i vår?
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Helt i sin egen tid eller vår?
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Mennene på Eidsvoll (Høydepunkter i litteraturen om 1814).
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Wergeland som Norgeshistoriker.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Bull, Johan Lausen. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2. p. 80–80.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Collett, Jonas. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2. p. 241–242-.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Daa, Ludvig Kristensen. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2. p. 378–380.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). 1814 - en historiografi.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Cradle of a Nation?
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Historie og fortelling (om koherens som kriterium i historiefaget).
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Henrik Wergeland som historieskriver.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). En ny historie for et nytt århundre? Historiefaget mellom empirisme og postmodernisme.
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Da politikken kom til Norge (1814-1848).
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Bergh, Christopher Anker. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 270–271.
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Berg, Jens Christian. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 248–249.
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Bech, Frederik Julius. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 225–227.
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Ancher, Christian. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 61–61.
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Anker, Bernt. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 98–100.
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Det sarske system. Agora. ISSN 0800-7136. 3-4 / 46-47, p. 331–340.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). En bedre vår. Henrik Wergeland og norsk nasjonalitet. Unipub A/S, Acta Humaniora nr. 197.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:35 PM - Last modified Mar. 1, 2018 10:43 AM

Projects

No ongoing projects