odarvid

Image of person
Could not get user data from external service

For more information, see my Norwegian page.

Tags: History

Publications

 • En bedre vår. Henrik Wergeland og norsk nasjonalitet (Acta Humaniora nr. 197, 2004)
 • Bøkenes fotfolk. Norsk bokhandel 1940-2003 (DnB, 2004)
 • Henrik Wergelands norsk historie. Et bidrag til nasjonalhistoriens mythos (KULTs skriftserie nr. 80, 1997)
 • "Fornuftig Kierlighed til Fædrenelandet". En analyse av norsk patriotisme mellom 1784 og 1801. I Storsveen m.fl.: Norsk patriotisme før 1814 (KULTs skriftserie nr. 88, 1997)
 • Storsveen, Odd Arvid (2019). Parlamentarismen, pressen og illusjonen om 1884. In Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (Ed.), Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914 . Pax Forlag. ISSN 9788253041179. p. 465–485.
 • Storsveen, Odd Arvid (2018). Christian Frederik og hans oppdrag i Norge i 1813. Historisk Tidsskrift (Danmark). ISSN 0106-4991. 118(2), p. 465–487.
 • Storsveen, Odd Arvid (2016). Stormakters krig, småstaters fred. In Armann, Øivind Berntzen (Eds.), Flåtemakt og internasjonale operasjoner 1800-2013. Forsvarsmuseet. ISSN 978-82-91218-67-0. p. 13–25.
 • Storsveen, Odd Arvid (2016). Gi meg mine fire hundre år tilbake! Danmark og Norge: Historien som aldr tar slutt. In Glenthøj, Rasmus (Eds.), Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-87-12-05302-6. p. 218–231.
 • Storsveen, Odd Arvid (2015). Aviser som politiske aktører på 1800-tallet: Politikk gjennom presseblikk. Pressehistorisk tidsskrift. ISSN 1891-9472. p. 58–72.
 • Storsveen, Odd Arvid (2015). Smaken av frihet. En grunnlov for makt og for avmakt. In Storsveen, Odd Arvid (Eds.), Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring.. Scandinavian Academic Press. ISSN 97-882-304-01729. p. 9–19.
 • Storsveen, Odd Arvid (2015). Fra slagbenk til stortingsbenk. Folk og elite på Stortinget etter 1814. In Storsveen, Odd Arvid (Eds.), Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring.. Scandinavian Academic Press. ISSN 97-882-304-01729. p. 207–251.
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Skilsmisse eller separasjon? Arvegodsets fordeling etter 1814. TEMP-tidsskrift for historie. ISSN 1904-5565. p. 179–186.
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Overklassens grunnlov? Stortingsvalg og representasjon under embetsmannsstaten. In Ottosen, Morten Nordhagen & Marthe, Hommerstad (Ed.), Ideal og realitet. 1814 i politisk praksis for folk og elite. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-334-8. p. 143–153.
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Peder Soelvold (1799-1847) og Henrik Wergeland (1808-1845). In Eide, Martin (Eds.), Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02376-2. p. 52–65.
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Det norske Norge - hvor finnes det? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 3–13.
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Topografi og kritikk : Topographisk Journal for Norge (1792-1802). In Tjønneland, Eivind (Eds.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. p. 365–374.
 • Storsveen, Odd Arvid (2014). Litteraturkritikk i Hermoder. In Tjønneland, Eivind (Eds.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. p. 354–364.
 • Storsveen, Odd Arvid (2013). I opposisjon til "den exalterede Stemning". Jacob Aall under Riksforsamlingen på Eidsvoll. Jacob Aall-prosjektet. ISSN 1891-3202. p. 7–53.
 • Storsveen, Odd Arvid (2013). Det skiftende Norden og de transnasjonale muligheter. In Frydenlund, Bård (Eds.), Veivalg for Norden 1809-1813. Akademika forlag. ISSN 9788232101801. p. 167–172.
 • Storsveen, Odd Arvid (2013). Frihet for borgerskapet, ikke for arbeiderklassen. Marxist-leninistene og ytringsfriheten på 1970-tallet. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Ed.), Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650700. p. 93–125.
 • Storsveen, Odd Arvid (2012). Den historiske profesjonen. In Bagge, Sverre H.; Collet, John Peter & Kjus, Audun (Ed.), P.A.MUNCH Historiker og nasjonsbygger. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978 82 8265 038 0. p. 50–65.
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Visjoner om nasjonens historie. Religion, historie og nasjon. In Jager, Benedikt & Gujord, Heming (Ed.), Henrik - Henrich - Heinrich. Interkulturelle perspektiver på Steffens og Wergeland. Hertervig Akademisk. ISSN 978-82-8217-011-6. p. 64–73.
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Jacob Aall på Eidsvoll. Jacob Aall-prosjektet. ISSN 1891-3202. p. 27–34.
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Democracy and Elections: The Norwegian Experience 1830-1850. Revue d'histoire Nordique. ISSN 1778-9605. p. 95–111.
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Wergelands doble Amerika. Agora. ISSN 0800-7136. p. 5–25.
 • Storsveen, Odd Arvid (2010). Ytringers frihet og ufrihet - et streiftog i norsk historisk praksis. In Sandvik, Hilde (Eds.), Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0054-8. p. 223–241.
 • Johansen, Tor Are; Eide, Martin & Storsveen, Odd Arvid (2010). En frihet til besvær. In Eide, Martin & Dahl, Hans Fredrik (Ed.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01551-4. p. 205–247.
 • Eide, Martin & Storsveen, Odd Arvid (2010). Kultur, fornøyelser, norskhet. In Eide, Martin & Dahl, Hans Fredrik (Ed.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01551-4. p. 261–273.
 • Eide, Martin & Storsveen, Odd Arvid (2010). Den norske vei. In Eide, Martin & Dahl, Hans Fredrik (Ed.), Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01551-4. p. 369–377.
 • Storsveen, Odd Arvid (2009). Poesi, polemikk eller politikk? Henrik Wergeland mot Morgenbladet, 1841. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(2).
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). Hermoder, et norsk Minerva? In Tjønneland, Eivind (Eds.), Opplysningens tidsskrifter. Norske og danske periodiske publikasjoner på 1700-tallet. Fagbokforlaget. ISSN 9788245007176. p. 177–191.
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). Håpet om folkets oppvåkning. Fra For Almuen til For Arbeidsklassen. In Ystad, Vigdis; Myhren, Dagne Groven & Kydland, Anne Jorunn (Ed.), Henrik Wergeland : såmannen. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19403-0. p. 273–316.
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). 1814 - forbilde eller særtilfelle? Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø. ISSN 1503-1241. p. 31–45.
 • Storsveen, Odd Arvid (2006). "Eet Sprog, eet Hjem os Himlen gav". Om H.C. Andersens norske forbindelser. In Oxfeldt, Elisabeth (Eds.), H.C. Andersen - eventyr, kunst og modernitet. Fagbokforlaget. ISSN 82-450-0433-2.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Nasjonal identitet i Norge og Danmark. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. p. 370–381.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Baron Blod i virkeligheten? Torvslaget i 1829 i perspektiv. Fortid. ISSN 1504-1913. p. 8–15.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). - Nationen er ikke mere sig selv. Utviklingstendenser i Wergelands politiske satire 1837-1841. In Jacobsen, Yngve Sandhei (Eds.), Bevegelser i skrift. Bidrag til lesningen av Henrik Wergeland. Landslaget for norskundervisning (LNU) & Cappelen Akademisk Forlag, Oslo. ISSN 82-02-19679-5. p. 145–171.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Historieideen og idéhistorien - en konfrontasjon? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 66–71.

View all works in Cristin

 • Storsveen, Odd Arvid (2015). Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring. Scandinavian Academic Press. ISBN 97-882-304-01729. 400 p.
 • Storsveen, Odd Arvid & Frydenlund, Bård (2013). Veivalg for Norden 1809-1813. Akademika forlag. ISBN 978-82-3210-180-1. 183 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). Mig Selv. En biografi om Henrik Wergeland. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-24933-5. 754 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Bøkenes fotfolk. Norsk bokhandel 1940-2003. Den norske Bokhandlerforening . ISBN 82-995864-2-9. 448 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Omsen, Christopher Frimann. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1009-3. 1 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Platou, Ludvig Stoud. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1009-3. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Nysom, Hans Hein. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1009-3. 1 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Paoli, Pascal. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1009-3. 1 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Mariboe, Ludvig. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1008-5. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Nansen, Hans. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1008-5. 1 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Nielsen, Jacob. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1008-5. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Rosenkilde, Peder. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1009-3. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Keyser, Jakob Rudolf. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1007-7.
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Krohg, Christian. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1007-7. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Kaas, Frederik Julius. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1007-7. 1 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Knudssøn, Ingelbrecht. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1007-7. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Koren, Arnoldus von Westen Sylow. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1007-7. 2 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2002). Helt i sin egen tid eller i vår? I: Wergeland i dag, red. av Frode Helland og Jahn Thon. Høyskoleforlaget AS / Høgskolen i Agder. ISBN 82-7634-557-3. 16 p.
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Holst, Poul Christian. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1006-9. 1 p.

View all works in Cristin

 • Storsveen, Odd Arvid (2012). Anmeldelse av Knut Kjeldstadli: Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om fremveksten av det moderne Norge. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. p. 92–95.
 • Storsveen, Odd Arvid (2009). John Herstad: "Archivaren, - Gud bevar'en!" Henrik Wergeland som riksarkivar. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(4), p. 711–715.
 • Storsveen, Odd Arvid (2009). Architecture articles. Henrik Wergeland as national archivist. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 88(4), p. 711–715.
 • Storsveen, Odd Arvid (2008). Demring med paradokser. Agora. ISSN 0800-7136. p. 296–309.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Norges historie fra 1914 til 1950.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Patriotisme og radikalisme i Hollywood 1935-1965.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Unionell identitet: Norsk, dansk og svensk på 1800-tallet.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). "Hvad synes du om at blive svensk nu?". Norsk motstand og avmakt i 1814.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Ark Bokhandel AS; Beyer, Fredrik; Bok- og Korntorkjedene Norge AS (BKN); Bok & Media AS; bokhandel; Brun, Fridthjov; Bruns Bokhandel A/S, F.; Dahl; Johan Anthon Abraham Fjeldsted; Dybwad A/S; Dybwad, Jacob; Fagskolen for Bok og Papir; Fri Bokhandel BA; Hauff, Emma; Hauff, Nils Selmer; Haugen, Harald; Lambrechts, Thorstein; Lauritzen, Arild D.; Libris AS. In Henriksen, Petter (Eds.), Store norske leksikon 4.utg. Kunnskapsforlaget. ISSN 8257315354.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Anmeldelse av Tor Bomann-Larsen: Folket. Haakon & Maud II (Cappelen 2004). Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. p. 130–141.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Salonger og slum - bokanmeldelse av Karsten Alnæs: Historien om Europa, bd. 3 (Gyldendal 2005. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Pekingand i sursøt saus - bokanmeldelse av Hans Petter Sjøli: Mao, min Mao. Historien om AKPs vekst og fall (2005). Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Sverdrup, Georg. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1011-5. p. 42–43.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Wedel Jarlsberg, Herman. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1011-5. p. 428–431.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Wergeland, Nicolai. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sundt-Wikborg. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1011-5. p. 464–465.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Øgrim, Tron. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Wilberg-Aavik. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1012-3. p. 96–97.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Intervju om utviklingen av norsk nasjonalitet. [Radio]. NRK P2, Verdt å vite.
 • Storsveen, Odd Arvid (2005). Den dansk-norske arv i den svensk-norske unionen.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Stabell, Adolf Bredo. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 369–370.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Sebbelow, Wincents Lassen. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 145–146.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Schmidt, Peter. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 100–100.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). Schmidt, Frederik. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Sand-Sundquist. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 99–100.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Den politiske studenten � fra allmøte til administrasjon.
 • Storsveen, Odd Arvid (2003). Den uægte Lodning. Dansketiden som problem i Henrik Wergelands historiesyn.
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Henrik Wergeland og jødeparagrafen på Stortinget.
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Henrik Wergelands og jødeparagrafen på Stortinget.
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). de Falsen, Christian Magnus. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0. p. 62–63.
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Henrik Wergeland - nasjonalhelt i sin egen tid eller i vår?
 • Storsveen, Odd Arvid (2001). Helt i sin egen tid eller vår?
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Mennene på Eidsvoll (Høydepunkter i litteraturen om 1814).
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Wergeland som Norgeshistoriker.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Bull, Johan Lausen. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2. p. 80–80.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Collett, Jonas. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2. p. 241–242-.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Daa, Ludvig Kristensen. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Bry-Ernø. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1004-2. p. 378–380.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). 1814 - en historiografi.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Cradle of a Nation?
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Historie og fortelling (om koherens som kriterium i historiefaget).
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). Henrik Wergeland som historieskriver.
 • Storsveen, Odd Arvid (2000). En ny historie for et nytt århundre? Historiefaget mellom empirisme og postmodernisme.
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Da politikken kom til Norge (1814-1848).
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Bergh, Christopher Anker. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 270–271.
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Berg, Jens Christian. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 248–249.
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Bech, Frederik Julius. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 225–227.
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Ancher, Christian. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 61–61.
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Anker, Bernt. In Arntzen, Jon Gunnar (Eds.), Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-0734-3. p. 98–100.
 • Storsveen, Odd Arvid (1999). Det sarske system. Agora. ISSN 0800-7136. 3-4 / 46-47, p. 331–340.
 • Storsveen, Odd Arvid (2004). En bedre vår. Henrik Wergeland og norsk nasjonalitet. Unipub A/S, Acta Humaniora nr. 197.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:35 PM - Last modified Mar. 1, 2018 10:43 AM

Projects

No ongoing projects