Sunniva Engh

Associate Professor - History
Image of Sunniva Engh
Norwegian version of this page
Phone +47 22856269
Room 419, NT
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Threschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations Department of Education (Student)

Sunniva Engh is Associate Professor of History, affiliated with the interdisciplinary strategic research area UiO:Nordic.

Engh holds a DPhil in Modern History from the University of Oxford (2006), with the dissertation 'Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme'. She also holds an MPhil in Economic and Social History (2000), University of Oxford. Engh was a postdoctoral fellow with the project 'Den norske fredstradisjonen' at the Forum for contemporary history, IAKH, University of Oslo from 2006. She was Fulbright Research Fellow at the Ralph Bunche Institute for International Relations at the City University of New York. From 2012, Engh has been a senior fellow at the Norwegian Institute for Defence Studies (IFS). At IFS, she worked at the Centre for Asian Security Studies with the Projects 'Myanmar in Indian security policy' and 'China in Indian strategic thinking'.

Research interests

My research interests include Norwegian and Nordic foreign policy and international engagement, the idea of the 'Nordic Model' in international politics, the international history of aid and development with particular emphasis on population policy and health, India's foreign and security policy, and Myanmar and great power relations in Asia.

Teaching and supervision

 • The Nordic countries' international engagement
 • The 'Nordic Model' concept, and the idea of a Nordic model in international relations
 • The history of Norwegian and Nordic development aid
 • International population and health policy, and Scandinavian engagement in this area
 • Modern South Asian history
 • India-China relations
 • Myanmar's political history, and the democratisation process

Ongoing research projects at IAKH

Recent publications

Tags: History

Publications

 • Engh, Sunniva (2021). Norge i Afghanistan 2001-2014. Engasjementspolitikken møter sikkerhetspolitikken, I: Helge Øystein Pharo; Sunniva Engh; Kjell Inge Bjerga; Gunnar D. Hatlehol & Kristine Offerdal (red.),  Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år.  Pax Forlag.  ISBN 9788253042534.  15.  s 324 - 348
 • Engh, Sunniva (2020). Georg Borgström and the population-food dilemma. Reception and consequences in Norwegian public debate, 1950s and 1960s, In Johan Östling; Niklas Olsen & David Larsson Heidenblad (ed.),  Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations.  Routledge.  ISBN 9780367894559.  2.  s 39 - 58
 • Engh, Sunniva (2020). India’s China Policy under Modi: Growing Co-operation, Enduring Disagreement, Increasing Rivalry, In Jo Inge Bekkevold & S. Kalyanaraman (ed.),  India's Great Power Politics. Managing China's Rise.  Routledge.  ISBN 9780367682866.  4.  s 75 - 100
 • Engh, Sunniva (2019). Rockefeller Foundation og etableringen av Statens institutt for folkehelsen. Idéer, investeringer og institusjonsbygging i internasjonal helse 1923-35. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(1), s 10- 35
 • Engh, Sunniva & Bekkevold, Jo Inge (2017). Silk Road Diplomacy: China's Strategic Interests in South Asia, In Sten Rynning (ed.),  South Asia and the Great Powers: International Relations and Regional Security.  I.B. Tauris.  ISBN 9781784537531.  5.  s 147 - 173
 • Engh, Sunniva (2013). The Rockefeller Foundation, Scandinavian Aid Agencies and the "Population Explosion", In Klaus Petersen; John Stewart & Michael Kuur Sørensen (ed.),  American Foundations and the European Welfare States.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 9788776746100.  8.  s 181 - 202
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Utviklingshjelp - idealisme og stormaktspolitikk, I: Hilde Henriksen Waage; Rolf Tamnes & Hanne Hagtvedt Vik (red.),  Krig og fred i det lange 20. århundre.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-43191-4.  14.  s 333 - 355
 • Engh, Sunniva (2009). The Conscience of the World? Swedish and Norwegian Provision of Development Aid. Itinerario: International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction.  ISSN 0165-1153.  33(02), s 65- 82 Show summary
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2009). Nordic cooperation in providing development aid, In Norbert Götz & Heidi Haggrén (ed.),  Regional Cooperation and International Organizations. The Nordic model in transnational alignment.  Routledge.  ISBN 978-0-415-45964-8.  6.  s 112 - 130
 • Engh, Sunniva (2008). From northern feminists to southern women. Scandinavian population aid to India, In Helge Pharo & Monika Pohle Fraser (ed.),  The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1.  Unipub forlag.  ISBN 9788274772939.  6.  s 253 - 283
 • Engh, Sunniva (2007). Det internasjonale folkhemmet? Styringsmentalitet i velferdsstat og bistand, I: Gro Hagemann; Elisabeth Elgán & Christina Florin (red.),  Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd.  Institutet för Framtidsstudier.  ISBN 978-91-85619-03-0.  8.  s 131 - 155
 • Engh, Sunniva (2007). Worlds Apart? Scandinavian Aid Agencies and Women in Development, In Christina Folke Ax; Anne Folke Henningsen; Niklas Thode Jensen; Leila Koivunen & Taina Syrjamaa (ed.),  Encountering Foreign Worlds - Experiences at Home and Abroad.  University of Iceland Press.  ISBN 978-9979-54-755-6.  9.  s 145 - 165
 • Engh, Sunniva (2002). Donors' Dilemmas - Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme 1970-80. Social Scientist.  ISSN 0970-0293.  30(5-6), s 39- 61

View all works in Cristin

 • Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D. & Offerdal, Kristine (red.) (2021). Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag.  ISBN 9788253042534.  500 s.

View all works in Cristin

 • Engh, Sunniva (2021, 26. februar). Folkehelsen og filantrokapitalismen.  Morgenbladet.
 • Engh, Sunniva (2021). Karl Evang and the 1953 WHO Visiting Team of Medical Scientists to India.
 • Engh, Sunniva (2021). Karl Evang in India 1953: the WHO and social medicine.
 • Engh, Sunniva (2021). Roundtable: Nordic Global History - Prospects and Pitfalls (Roundtable participant).
 • Engh, Sunniva (2021). The Nordic Model: Historical Perspectives.
 • Engh, Sunniva (2020). Georg Borgström og befolknings- og ressursdilemmaet, 1950- og 1960-tallet.
 • Engh, Sunniva (2020). India og Kina: Syv tiår med krig og fred. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Engh, Sunniva (2020, 29. november). Kommer vi til å bli like gode venner med Sverige igjen?. [Internett].  Forskning.no.
 • Engh, Sunniva & Berg, Andrea (2020, 11. juli). Kina tester grenser - uenigheter kan blusse opp.  ABC nyheter.
 • Engh, Sunniva & Brenna, Anders (2020, 08. januar). Miljøengasjement i norsk historie. [Internett].  Norgeshistorie podkast.
 • Engh, Sunniva & Forland, Frode (2020). USA, fra drivkraft til hinder. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Engh, Sunniva & Hansen, Ane Bjølgerud (2020, 22. februar). Dagens unge er ikke de første som brenner for miljøsaken. [Internett].  Forskning.no.
 • Engh, Sunniva; Hølaas, Sondre; Langford, Malcolm & Sandvik, Hilde (2020, 12. august). Universitetsplassen LIVE: Norden i verden. [Internett].  Universitetsplassen LIVE.
 • Engh, Sunniva & Jakobsen, Siw Ellen (2020, 03. desember). The border between Norway and Sweden is closed for the first time since 1954. Will the pandemic ruin their special friendship?. [Internett].  ScienceNorway.no.
 • Engh, Sunniva & Lilleslåtten, Mari (2020, 20. oktober). Folkehelseinstitutet ble etablert med amerikanske oljepenger. [Internett].  Forskning.no.
 • Engh, Sunniva & Lilleslåtten, Mari (2020, 13. september). Koronahåndteringen slår sprekker i bildet av et enhetlig Norden. [Internett].  Forskning.no.
 • Engh, Sunniva & Lilleslåtten, Mari (2020, 28. oktober). US oil money kick-started the Norwegian Institute of Public Health. [Internett].  ScienceNorway.no.
 • Engh, Sunniva (2019). Rockefeller Foundation og etableringen av Statens institutt for folkehelsen.
 • Engh, Sunniva (2019). Rockefeller Foundation og etableringen av Statens institutt for folkehelsen. Idéer, investeringer og institusjonsbygging i internasjonal helse, 1923-1935.
 • Engh, Sunniva (2019). Roundtable on Changing Power Balances and Global Competition (Roundtable participant).
 • Engh, Sunniva (2018). Nordisk solidaritet med utviklingslandene og miljøspørsmål.
 • Engh, Sunniva (2018). The Nordics and the postwar population-resource quandary.
 • Engh, Sunniva (2018). Velferdsstaten fra vugge til grav i tre generasjoner.
 • Engh, Sunniva (2017). Branding Nordic development co-operation. Nordic aid, historians, and branding.
 • Engh, Sunniva (2017). Fortellinger om Norge.
 • Engh, Sunniva (2017). Fra vugge til grav i tre generasjoner.
 • Engh, Sunniva (2017). New directions in the study of Norden.
 • Engh, Sunniva (2017). Scandinavian aid to South Asian Population Control, 1950-1995. Modernity Misconceived?.
 • Engh, Sunniva (2017). Scandinavian visions of modernity, development and population.
 • Engh, Sunniva (2017). The Nordic Model in development aid.
 • Engh, Sunniva (2017). The Nordic Model in international politics.
 • Engh, Sunniva (2016). Indian interests in Myanmar.
 • Engh, Sunniva (2016). India's Myanmar Policy and the "Sino-Indian Great Game". Asian Affairs.  ISSN 0306-8374.  47(1), s 32- 58 . doi: 10.1080/03068374.2015.1130307
 • Engh, Sunniva (2016). India's Security Policy and the China Factor.
 • Engh, Sunniva (2016). The history of development and humanitarian studies in Norway.
 • Bekkevold, Jo Inge & Engh, Sunniva (2015). Et anstrengt naboforhold. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Engh, Sunniva (2015, 19. mai). Avgjørende år for Myanmar.  Dagsavisen.
 • Engh, Sunniva (2015). Bistand til befolkningstiltak. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2015). Bistand: de store prosjektenes tid. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2015). Den afrikanske utopien. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 6- 6
 • Engh, Sunniva (2015, 01. april). India viser militære muskler.  Dagsavisen.
 • Engh, Sunniva (2015, 21. mars). Kinesere håner eliten i Beijing: For veikt svar til Myanmar.  Aftenposten.
 • Engh, Sunniva (2015). Norsk utviklingshjelps historie, 1940-1970. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2015). Oxford-Cambridge regattaen 2015 - et stort steg for kvinneidrett. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Engh, Sunniva (2015). Utviklingssamarbeid, 1945-2015.
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge Ø. (2015). Den nordiske modellen i nordisk bistandssamarbeid.
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2015). Norsk utviklingshjelp etter 1970. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2014). Herskap og tjenere. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 4- 5
 • Engh, Sunniva (2012, 25. oktober). Dagsnytt Atten. [Radio].  NRK P2.
 • Engh, Sunniva (2012). India og Kinas samarbeid. Forsvarets forum.  ISSN 0809-845X.  (10), s 57- 57
 • Engh, Sunniva & Bekkevold, Jo Inge (2012). Globale konkurrenter. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 4- 4
 • Engh, Sunniva & Bekkevold, Jo Inge (2012). Snur seg mot vest. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 42- 42
 • Engh, Sunniva (2008). Apostel fra en fredsnasjon? - om Trygve Lie og hvordan FN ble et mantra i norsk utenrikspolitisk retorikk.
 • Engh, Sunniva (2008). Bistandens nærsynthet. Ny tid.  ISSN 0803-3498.  (18), s 38- 39
 • Engh, Sunniva (2008). Idealisten Egeland. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  2, s 36- 38
 • Engh, Sunniva (2008, 09. mai). Kontroversiell sterilisering.  Ny Tid.
 • Engh, Sunniva (2008, 07. mars). Norad betalte for sterilisering.  Dagbladet.
 • Engh, Sunniva (2008, 07. mars). Norad tonet ned det kontroversielle: brutal massesterilisering av indere.  Apollon.
 • Engh, Sunniva (2008, 09. mai). Norges mørke historie.  Ny Tid.
 • Engh, Sunniva (2008, 07. mars). Norsk bistand til sterilisering av indere. [Radio].  Mariannes morgen, Kanal 24.
 • Engh, Sunniva (2008). Scandinavian and American co-operation on family planning in developing countries.
 • Engh, Sunniva (2008). Scandinavian assistance to family planning programmes in India, 1965-95. Acceptability in development aid.
 • Engh, Sunniva (2008, 01. september). Sterilisera dom fattiga!.  Arena.
 • Tønnesson, Øyvind & Engh, Sunniva (2008). Problemstillinger og perspektiver i en studie av “den norske fredstradisjonen”.
 • Engh, Sunniva (2007). Befolkningskontroll, bistand og velferdsstat: de skandinaviske landenes møte med ’befolkningseksplosjonen’.
 • Engh, Sunniva (2007). En humanitær stormakt blir til? Fra norsk utviklingshjelps historie.
 • Engh, Sunniva (2007). Fra flyktninghjelp til engasjementspolitikk. Kirkens Nødhjelps historie. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (3), s 198- 204
 • Engh, Sunniva (2007). Worlds Apart? Scandinavian Aid Agencies and Women in Development.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Development Aid History - Lessons in Good Governance?'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Northern Feminists and Southern Women: Scandinavian aid to the Indian Family Planning Programme'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Northern Feminists and Southern Women: Scandinavian aid to the Indian Family Planning Programme 1970-95'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'On a Different Journey: early Scandinavian Development Aid'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Scandinavian Development Aid and the Welfare State Utopia - a folkhem for all?'.
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2006). 'Scandinavian Aid Co-operation - Promises to Keep?'.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Engh, Sunniva (2006). Dårlig klima for debatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Engh, Sunniva (2006). Bistand: kristelig og humanitær 'snillisme,' eller maktpolitisk instrument?.
 • Engh, Sunniva (2006). Northern Feminists and Southern Women: Scandinavia's 'special role' in family planning aid.
 • Engh, Sunniva (2006). Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme.
 • Engh, Sunniva (2006). Population control, Scandinavian Aid and Indian Family Planning. Wellcome History.  ISSN 1477-4860.  31
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2006). Manglende vilje til debatt i UD. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Engh, Sunniva (2004). People, politics and population - American Agency and Scandinavian Support in the OECD population policy.
 • Engh, Sunniva (2003). Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme 1970-95.
 • Engh, Sunniva (2001). Donors' Dilemmas - Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme 1970-80.

View all works in Cristin

Published Dec. 2, 2016 1:24 PM - Last modified Jan. 27, 2021 3:55 PM

Projects

No ongoing projects