Kvalifiseringsstipend for ansatte ved universitetsmuseene i Norge

Den nordiske forskerskolen i arkeologi, Dialogues with the Past, utlyser fem kvalifiseringsstipend til museumsansatte som ønsker å skrive en ph.d.-søknad. Søknadsfrist er 15.oktober, 2017.

Støtten gis til å skrive en prosjektbeskrivelse for å søke opptak til et doktorgradsprogram. Alle med et ansettelsesforhold ved et universitetsmuseum i Norge som har oppnådd en mastergrad i arkeologi eller tilsvarende kan søke om stipendet, forutsatt at arbeidsgiver har gitt sitt samtykke på forhånd. Kandidaten må også ha vært i kontakt med sin egen eller en annen institusjon om relevante doktorgradsprosjekter som det vil være mulig å søke på.

Stipendet utbetales som tre ukers frikjøp for å fullføre en prosjektbeskrivelse og delta på en samling i Oslo 30.-31. januar, 2018. Et utkast til prosjektbeskrivelse må være klar til samlingen i Oslo. Stipendet vil ikke bli utbetalt før kandidaten har levert prosjektbeskrivelsen. Stipendet utbetales mot faktura fra arbeidsgiver.

30.-31. januar vil det holdes en felles samling i Oslo. Deltakerne skal på forhånd lese alle tekster. Alle kandidater skal være opponent på én annen tekst, i tillegg til å presentere sitt eget prosjekt. Dialogues with the Past tilbyr videre hver enkelt kandidat to ganger med skriveveiledning fra en mentorlærer i forskerskolens nettverk. Forskerskolen dekker også reise- og oppholdsutgifter til workshopen i Oslo.

Kurset går på skandinavisk, prosjektbeskrivelser kan være på engelsk eller skandinavisk.

 

Krav til søknaden     

-Søknadsbrev med prosjektidé (inntil én A4-side)

-CV og publikasjonsliste

- Vitnemål og karakterutskrifter

- Skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver

 

Søknadsfrist er 15.oktober 2017.

Søk kvalifiseringsstipend via vårt elektroniske søknadsskjema.

 

Spørsmål? Send en e-post til dial-past@iakh.uio.no .

Published Sep. 6, 2017 1:57 PM - Last modified Sep. 6, 2017 3:38 PM