Ledig doktorandstilling ved Göteborgs universitet

Humanistiska fakulteten ved Göteborgs universitet utlyser en stilling som doktorand i ett av humanistiska fakultetens forskerutdanningemner.

Se nettside for mer informasjon: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/Lediga_anstallningar-detaljsida/?id=1054

Published Sep. 22, 2017 3:36 PM - Last modified Sep. 22, 2017 3:36 PM