3 Postdoktorer i kulturhistoriska studier ved Stockholms universitet

Utlysningen gäller tre anställningar som postdoktor, som en fortsättning på Forskarskolan i kulturhistoriska studier.

Les mer her.

Sista ansökningsdag: 2017-01-16.

Published Dec. 8, 2016 2:55 PM