Conscom - Page 3

Published Aug. 15, 2012 6:30 AM

I dag fortsatte dokumenteringen. En av de viktige sidene ved dokumenteringen er å telle trådene i lerretet for å ytterligere kunne identifisere dette. The documentation continued today and one important aspect of this is the counting of the threads in the canvas to further identify it.

Published Aug. 14, 2012 6:34 AM
I går, søndag 12. august, hadde vi vår Åpen Dag. Selv om det var en varm og solfyllt dag, hindret ikke dette et stort antall mennesker i å besøke utstillingen.   Yesterday, Sunday August 12th, we held our Open Day. Although the weather outside was sunny, this didn’t prevent a great number of people from visiting our exhibition.
Published Aug. 12, 2012 1:19 PM

På torsdag kveld bestemte vi oss for å utvide dokumentasjonsdelen av prosjektet. Planen var å dokumentere fire av de seks sidevingene i løpet av den første uken og gjøre praktisk arbeid i neste. For å få en helhetlig dokumentasjon for prosjektet, ble planen forandret til å omfatte alle seks. On Thursday evening we decided to expand the documentation part of the project. Originally we wanted to document only four of the six wings in the first week, but because we wanted continuity on the documentation we decided to do all six.

Published Aug. 9, 2012 2:16 PM

Mens to av studentgruppene fortsatte å jobbe med sidekulissene, konsentrerte den tredje gruppen seg om å undersøke bakteppet. Den bemalte bakgrunnen må behandles annerledes enn de andre delene av kulissen, fordi den ikke er festet på en  blindramme slik sidekulissene er.

Published Aug. 9, 2012 6:56 AM
I dag satte vi opp sidevingene på den nye scenen for å få en midlertidig oversikt. Dette gav oss ny informasjon som sammen med dokumenteringsprosessen avslørte nye utfordringer i behandlingen av sidevingene. Today we are raised up the sidewings on the new stage for a temporary view. This gave us new information wich combined the documentation process uncovered new challenges for the treatment of the sidewings.
Published Aug. 7, 2012 6:26 PM

Den første skoledagen begynte på Fredrikshalds teater. Jon Nygaard og Anette Storli Andersen (begge tilknyttet Ibsensenteret, UiO), tok oss med tilbake til begynnelsen av attenhundretallet, og forklarte hvordan teateret fungerte på denne tiden.

Published July 19, 2012 11:04 AM

We are finally online, and the curtain will soon lift for the International Summer School, which will take place in Halden, Norway!