Forbedinger på tampen / Improvements at the sharp end

I dag har  vi avsluttet noen av de oppgaver og utfordringer vi har støtt på her i Halden. Vårt hovedfokus nå er å lage en trygg lagringssituasjon for scenerekvisittene inntil neste sommerskole kan fortsette prosjektet. Solen skinner og vi endte nok en produktiv dag med bål og grilling.

Today we were able to finish some of the tasks we have been facing here in Halden. Our main mission now is to organise safe storage for the scenery until the next summer school can continue the project. The sun is shining and we ended yet a productive day whit a barbeque and bonfire.

Av/By Vanessa Schwaderlapp og/and Kristine Amundsen

For English, please scroll down

Etter en intensiv arbeidsdag ble den konserverte andre sidevingen montert på igjen på scenen. Nå er objektet renset, konsolidert og har bakstøtte. Dette ble gjort for å minimere vibrasjon under bruk og håndtering.

Teamet laget en ny konstruksjon til soffitten for temporær beskyttelse fordi det endelige hengesystemet ikke enda er bygget. For å frigjøre gjenstanden for støv ble en overflate rens gjort for å bremse aldringsprosessen og forbedre det estetiske yttrykket. I noen områder måtte vi konsolidere for åsikre malingsflak.

Foldene i bakteppet ble redusert ved å fukte dem med en blanding av vann og etanol. De organiske fibrene i lerretet sveller ut i kontakt med fuktighet. Etanol ble brukt for å redusere overflatespenning så en lettere kan rette ut foldene med en colourshaper.

På kvelden grillet vi på Gyldenløve Fort. Vi satt oss ned reflekterte over disse to veldig spesielle ukene her i Halden og vi er alle glade for denne muligheten til å jobbe med et prosjekt som dette. Sommerskolen nærmer seg slutten, men vi har enda en dag igjen til å svinge våre tryllestaver.

 

Bygger en lagringsboks for himmelbæreren/Building a storage box for the cloudbearer

Foldene i bakteppet blir tatt hand om / The creases in the backdrop is taken care of

Om kveldene spiser vi alltid et måltid sammen / In the evenings we always have a meal together.

After an intensive workday the conserved sidewing (nr.1) was mounted again on  stage. Now it is cleaned, consolidated and has a backing board. This was done to minimise the vibration of the canvas as much as possible during use and handling.

The team built a new storage support for the cloudbearer, which acts as a temporary protection  for the object, until the permanent hanging system is built. The cloudbearer was surface cleaned to remove dust to improve the aesthetical appearance and  to slow the aging process. In some spots we had to do a consolidation to safeguard the paint flakes.

The creases in the backdrop were reduced by moistening them with a mixture of water and ethanol. The organic fibers of the canvas swell in contact with moisture. Ethanol was used to reduce the surface tension, this made it easier  to straighten  the creases with colourshapers.

In the evening we had a nice barbeque at the Gyldenløve Fort. We were reflecting these two very special weeks here in Halden and we are all glad to had the opportunity to work on a project like this. The summer school is near its end, but we still have one day left too swing our magic wands.

By Douwtje L van der Meulen
Published Aug. 14, 2015 3:30 PM - Last modified Mar. 18, 2016 12:58 PM