Bærekraftig kulturarv i en globalisert verden

The Heritage Experience Initiative (HEI) ønsker velkommen til debatt om bærekraftig kulturarv på Arendalsuka 2018

foto av tre statuar frå antikken utan hovud

Foto: Becky / CC BY-NC 2.0

Bærekraftig kulturarv i en globalisert verden 

Kultur og arv knyttes gjerne til det kjente og kjære. Steder vi har vært og historier vi har hørt mange ganger før. Slik er det over hele verden, i alle kulturer, mellom alle mennesker. 

Hva skjer da når verden blir mindre og vi, menneskene som bor her, får uante muligheter til å knytte oss til hverandre – på tvers? Hva betyr kulturarv i en globalisert verden? Hvilket ansvar har vi som fagfolk, politikere og menigmann i kampen mot ødeleggelse og salg av ‘egen’, ‘andres’ eller ‘felles’ kulturarv? Og hvordan kan vi jobbe med kulturarv på en måte som beriker samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt?

Spørsmålene vil belyses av to paneler:

10:00–10:40 Kulturkriminalitet: Ulovlig handel og ødeleggelse av felles fortid

Innledning ved instituttleder Christopher Prescott, Det Norske Institutt i Roma, UiO (10 minutter)

Paneldebatt (30 minutter): 
-    Christopher Prescott, instituttleder ved Det norske institutt i Roma, UiO 
-    Marianne Hagen, statssekretær i Utenriksdepartementet 
-    Håkon Roland, førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, UiO

Ordstyrer: Josephine Munch Rasmussen, postdoktor ved Universitetet i Agder

10:40–11:20 Fortid som forretning: Kulturarvens rolle i lokal og norsk næringsutvikling

Innledning ved museumsdirektør Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum, UiO (10 minutter)

Paneldebatt (30 minutter): 
-    Håkon Glørstad, museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum, UiO 
-    Erik Lillebråten, direktør for stiftelsen Norsk Kulturarv
-    Sveinung Hovstad, direktør for Innovasjon Norge i Agder-fylkene 

Ordstyrer: Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund

11:30 Lunsj på dekk. Diskusjonen fortsetter.


Sted: Veteranskipet M/S Sunnhordland, Pollen, Arendal

Vi inviterer på lunsj og ber derfor om påmelding til v.m.viestad@iakh.uio.no

Hjertelig velkommen!

Emneord: Kulturarv, Politikk, Kriminalitet, Historie
Publisert 29. juni 2018 15:35 - Sist endret 29. juni 2018 15:37