Universitetet i Oslo lanserer P2-serie om Samenes historie

I en ny radioserie på NRK P2 fortelles norgeshistorie med et samisk perspektiv. Hvilken rolle spiller formidling om samisk historie for forsoningsarbeidet?

bilde av klasserom med barn, samer og ikke samer. Samegutt som står og peker ved tavla.

Fornorskingspolitikken overfor samene er et av temaene for radioserien Samenes historie, som sendes på NRK P2 fra 4. november. Her undervises samiske barn i norsk på skolen.

Foto: Sverre A. Børretzen/NTB Scanpix.

Norgeshistorie.no ved Universitetet i Oslo inviterer til lansering av radioserien Samenes historie som er produsert for NRK P2. Gjennom tretten episoder som strekker seg fra steinalderen til i dag, tar historikere for seg samisk kultur, samfunnsliv og næringsveier. Historien ses i lys av brede internasjonale, regionale og nasjonale sammenhenger.

Meld deg på lanseringen

Program

Det serveres kaffe og kringle fra kl.15.00.

Velkommen ved Åse Gornitzka, prorektor ved Universitetet i Oslo

Del 1: Radioserie om Samenes historie – hva, hvem og hvorfor?

Hurdalsplattformen slår fast at staten Norge er etablert på territoriet til to folk: nordmenn og samer. Den sier også at Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter. Samtidig har Høyesterett nylig lagt internasjonale menneskerettigheter til grunn for en dom som fastslo at vedtak om utbygging av vindmøller var ulovlig. Er det på tide at norske radiolyttere får dypere innsikt i samisk historie i Norge?

Moderator: Berit Kolberg Rossiné, kommunikasjonsdirektør ved UiO.

Del 2: Er formidling til den brede offentlighet viktig i forsoningsarbeidet?  

Det pågår for tiden endringer i samenes rettigheter og posisjon i Norge, som et resultat av prosesser som har pågått over lang tid. En av disse er sannhets- og forsoningskommisjonen. Hvilken betydning har formidling av kunnskap om samenes historie til den brede offentligheten i det pågående forsoningsarbeidet?

I panelet: 

  • Kristina Torbergsen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.
  • Steinar Pedersen, historiker og medvirkende i radioserien.
  • Astri Andresen, professor i historie ved UiB, medvirkende i radioserien og redaktør/forfatter av Samenes historie fra 1751-2010.
  • Anne Julie Semb, professor i statsvitenskap ved UiO, medvirkende i radioserien.

Moderator: Berit Kolberg Rossiné.

Om Samenes historie

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser norgeshistorie fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

  • Programleder: Ellen Cathrine Lund 
  • Produsent: Hanne Hagtvedt Vik 
  • Teknisk ansvarlig: Dag Backer 

Serien er støttet av Fritt Ord.

Sendetider: Torsdager kl. 13:00 og lørdager kl. 07:00 fra 4. november. 

Lytt til Norgeshistorie i NRK Radio

Episoder i radioserien 

Episode 1: Musikk og politikk

Samisk musikk uttrykker identitet og sterke meninger. Mangfold, eksperimentering og fornyelse har preget samisk musikk gjennom historien. Hvordan speiler samisk musikk sin tid?

Gjester: Katri Somby, Christina Hætta.

Episode 2: Sannhet og forsoning

Hva er sannheten om fornorskingspolitikken mot samer? Det jobber disse med å finne. Bildet viser Sannhets-og forsoningskommisjonen. Er det mulig å finne én sannhet? Hvem skal forsones, og med hvem?

Gjester: Einar Niemi, Ketil Zachariassen, Anne Julie Semb, Teemu Ryymin

Episode 3: Urfolk og folkeretten

Urfolk betyr ikke «de som kom først». Hva betyr det da? Hvordan urfolk skal forstås og hjelpes har forandret seg.  Hvilken betydning har det hatt for samer i Norge? Vi må til den internasjonale arenaen for å få svar.

Gjester: Hanne Hagtvedt Vik, Anne Julie Semb.

Episode 4: Landet befolkes

Hvem kom først, samer eller nordmenn? Hvordan og når oppsto samisk etnisitet? Hva er egentlig etnisitet?

Gjest: Bjørnar Olsen. Episoden bygger på boka Samenes historie fram til 1750 av Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

 

Episode 5: Kulturmøter og kolonisering

Samlingen av Norge foregikk med kristendommen som våpen. Middelalderkongenes ambisjoner om å legge hele landet under seg, grep inn i samisk og norrønt levesett. Hvorfor ble den samiske kulturen styrket, mens den norrøne ble svekket?

Gjester: Bjørnar Olsen og Einar Niemi. Episoden bygger på boka Samenes historie fram til 1750 av Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Episode 6: Befolkning, land og grense

Norges grenser ble trukket i etapper. Samiske samfunn ble delt mellom ulike stater. Men deres levemåter skulle beskyttes. Grensen mellom Sverige og Danmark-Norge i 1751 markerer et skille i samisk historie.

Gjester: Steinar Pedersen, Astri Andresen, Håkon Hermodstrand. Episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751-2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Episode 7: Nasjonsbygging og fornorsking

Én nasjon, ett folk, ett språk, var målet fra midten av 1800-tallet. Samenes språk passet ikke inn. Fornorsking var både en villet politikk og en prosess. Men var Kautokeino-opprøret et uttrykk for opprør mot norsk politikk?

Gjester: Teemu Ryymin og Ketil Zachariassen. Episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751-2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Episode 8: Samer på utstilling

Levende samer sto på utstilling i Chicago på 1800-tallet. Hvordan havnet de der, og i dyrehager i Tyskland? Hvorfor ble samers liv stilt ut på etnografisk museum og ikke på Norsk Folkemuseum? Hadde samer selv innflytelse over utstillingene?

Gjester: Cathrine Baglo, Leif Pareli.

Episode 9: Grenser og utestengelser

Den russiske revolusjonen i 1917 stengte østsamer ute eller inne i Norge. Den finske fare førte til styrking av fornorskingspolitikken. Industri og teknologi satte også grenser for samers språk og levesett.

Gjester: Astri Andresen, Teemu Ryymin, Ketil Zachariassen. Episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751-2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Episode 10: Samer og andre verdenskrig

Krigen rammet hardt i nordområdene. Tyskerne beundret samers kunnskap. Hvilke historier har samer fortalt? Mamma Karasjok er blant heltene i samenes krigshistorie. Ikke alle kunne være helter.

Gjester: Bjørg Evjen, Fredrik Fagertun, Anna Afanasyeva. Episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751-2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Episode 11: Samer i det moderne Norge

Å vende hjem til et nedbrent nord var ingen dans på lyng og mose. Gjenreisningen etter krigen endret livene til samer på godt og vondt. Fornorskingspolitikken opphørte, men fornorskingsprosessen fortsatte. Var det bare negativt?

Gjester: Astri Andresen, Ketil Zachariassen, Ingebjørg Hage. Episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751-2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Episode 12: Retten til land og vann

Samene ble anerkjent som Norges urfolk under kampen mot utbygging av Alta-Kautokeino vassdraget. Med telt foran Stortinget og en natt på statsministerens kontor, vant samene rettigheter. Hvordan lykkes de med det? 

Gjester: Astri Andresen, Ketil Zachariassen, Katri Somby. Episoden bygger på boken Samenes historie fra 1751-2010, redigert av Astri Andresen, Bjørg Evjen og Teemu Ryymin, utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Episode 13: Selvbestemmelse

Hvordan kunne en vannkraftsak ende med et Sameting? Hva kan Sametinget bestemme? Hva betyr det at samene er et folk med rett til politisk, kulturell og økonomisk selvbestemmelse?

Gjester: Anne Julie Semb, Ketil Zachariassen.

 

 

Arrangør

Norgeshistorie.no
Publisert 26. okt. 2021 11:20 - Sist endret 24. nov. 2021 10:23